ตัวลดทอนสัญญาณ

ผลการค้นหา: 1,216
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ การลดทอนสัญญาณ ค่าสูงสุดของความถี่ ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวนบิต จำนวนช่องสถานี ขนาดขั้นของตัวลดทอนสัญญาณ ค่าสูงสุดของ VSWR
Mini-Circuits Attenuators 40dB Fixed Attenuator, 250 Watts Uni-Directional N-Male to N-Female, DC to 8 GHz 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

GH3249 40 dB 8 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.5
Mini-Circuits Attenuators 30dB Fixed Attenuator, 250 Watts Uni-Directional N-Male to N-Female, DC to 8 GHz 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

GH3249 30 dB 8 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.5
Analog Devices Attenuators 100MHz-22GHz, DATT, 46dB, Cut-Tape 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

LGA-20 22 GHz 50 Ohms 5 bit 1 Channel
Mini-Circuits Attenuators 20dB Fixed Attenuator, 250 Watts Uni-Directional N-Male to N-Female, DC to 8 GHz 4มีอยู่ในสต็อก
1018/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

GH3249 20 dB 8 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.5
Mini-Circuits Attenuators 6 dB Fixed Attenuator, DC - 6000 MHz, 50? 531มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF779 6 dB 50 Ohms 1 Channel 1.5
Mini-Circuits Attenuators 12 dB Fixed Attenuator, DC - 6000 MHz, 50? 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF779 12 dB 50 Ohms 1 Channel 1.6
Mini-Circuits Attenuators 3 dB Fixed Attenuator, DC - 6000 MHz, 50? 95มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF779 3 dB 6 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.5
Mini-Circuits Attenuators 1 dB Fixed Attenuator, DC - 12000 MHz, 50? 45มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF704 1 dB 50 Ohms 1 Channel 1.6

MACOM Attenuators Attenuator,6-BIT,0.1-30GHz,4X4mmPQFN,T&R 273มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mini-Circuits Attenuators 2 dB Fixed Attenuator, DC - 12000 MHz, 50? 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF704 2 dB 50 Ohms 1 Channel 1.5
Mini-Circuits Attenuators 20 dB Fixed Attenuator, DC - 6000 MHz, 50? 77มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF779 20 dB 6 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.2
Mini-Circuits Attenuators 30 dB Fixed Attenuator, DC - 6000 MHz, 50? 72มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF779 30 dB 6 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.3
Mini-Circuits Attenuators 10 dB Fixed Attenuator, DC - 6000 MHz, 50? 341มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF779 10 dB 50 Ohms 1 Channel 1.6
Mini-Circuits Attenuators 10 dB Fixed Attenuator, DC - 26000 MHz, 50? 27มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF3336 10.1 dB 26 GHz 50 Ohms - 1 Channel 1.46

Mini-Circuits Attenuators DGTL STEP ATTEN / SMA/ 31.75DB 49มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

31.75 dB 6 GHz 50 Ohms 7 bit 1 Channel 0.25 dB
Mini-Circuits Attenuators 5 dB Fixed Attenuator, DC - 12000 MHz, 50? 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF704 5 dB 50 Ohms 1 Channel 1.55
Mini-Circuits Attenuators 5 dB Fixed Attenuator, DC - 6000 MHz, 50? 661มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF704 5 dB 50 Ohms 1 Channel 1.5
Mini-Circuits Attenuators MMIC ATTENUATOR 15 DB 4,255มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

MCLP-6 16 dB 43.5 GHz 50 Ohms - 1 Channel 15 dB 1.9
Mini-Circuits Attenuators 31.5 dB Digital Step Attenuator, 100 - 50000 MHz, 50 Ohm 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MS3009 50 GHz 50 Ohms 6 bit 1 Channel 0.5 dB 1.5
Qorvo Attenuators 75-ohm VCA - Low Insertion Loss 1,230มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

LGA-16 25 dB 3 GHz 75 Ohms 1 Channel


MACOM Attenuators Attenuator,5-BIT,0.1-30GHz,4X4mmPQFN,T&R 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mini-Circuits Attenuators SMT Voltage Variable Attenuator, 10000 - 45000 MHz, 50 Ohm 66มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

JV2579 51 dB 45 GHz 50 Ohms - 1 Channel -
Mini-Circuits Attenuators 12 dB Fixed Attenuator, DC - 12000 MHz, 50? 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF704 12 dB 12 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.55
Mini-Circuits Attenuators 9 dB Fixed Attenuator, DC - 12000 MHz, 50? 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF704 9 dB 50 Ohms 1 Channel 1.5
Mini-Circuits Attenuators 5 dB Fixed Attenuator, DC - 2000 MHz, 50? 45มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

FF747 5 dB 2 GHz 50 Ohms 1 Channel 1.2