ตัวแปลงสัญญาณขาขึ้น-ขาลง

ผลการค้นหา: 160
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ความถี่ RF ความถี่ IF ความถี่ LO ได้รับ P1dB - จุดบีบอัด 1 เดซิเบล NF - ค่าแสดงการกำเนิดสัญญาณรบกวน การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ

Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters 400MHz to 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers 7,276มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Down Converters 400 MHz to 2.5 GHz 10 MHz to 500 MHz 400 MHz to 2.5 GHz 14.2 dB 7 dB 2.7 V to 5.5 V + 85 C SMD/SMT SOT-23-6 Reel, Cut Tape, MouseReel
Qorvo Up-Down Converters 17-27GHz NF<2.5dB IF Freq. DC-4GHz 577มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 17 GHz to 27 GHz DC to 4 GHz 6.5 GHz to 15.5 GHz 15 dB - 2.5 dB 3 V 160 mA + 85 C SMD/SMT QFN-28 Reel, Cut Tape


Analog Devices Up-Down Converters High Band Point-to-Point Upconverter 1,236มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Up Converters 24 GHz to 44 GHz 800 MHz to 6 GHz 5.4 GHz to 10.25 GHz 19 dB 12 dBm 19 dB 1.8 V, 3.3 V 3 mA, 550 mA + 85 C SMD/SMT LGA-40 Cut Tape
Analog Devices Up-Down Converters Dual Channel Decimating Receiver 1,270มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 65 MHz 3.3 V 52 mA + 85 C SMD/SMT PQFP-80 Tray
Analog Devices Up-Down Converters EVAL BOARD 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 24 GHz to 44 GHz 800 MHz to 6 GHz 5.4 GHz to 10.25 GHz 17 dB - 11 dBm 6 dB 3.3 V 437 mA + 85 C SMD/SMT LGA-32 Bulk
Analog Devices Up-Down Converters High Band Point-to-Point Upconverter 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Up Converters 24 GHz to 44 GHz 800 MHz to 6 GHz 5.4 GHz to 10.25 GHz 19 dB 12 dBm 19 dB 1.8 V, 3.3 V 3 mA, 550 mA + 85 C SMD/SMT LGA-40 Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Up-Down Converters High Band Point-to-Point Downconverter 235มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 24 GHz to 44 GHz 800 MHz to 6 GHz 5.4 GHz to 10.25 GHz 17 dB - 11 dBm 6 dB 3.3 V 437 mA + 85 C SMD/SMT LGA-32 Cut Tape

Analog Devices Up-Down Converters Ku-Band Downconverter w/ integrated PLL/ 460มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 50

Down Converters Cut Tape

Analog Devices Up-Down Converters Ku-Band Upconverter w/ integrated PLL/VC 485มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 50

Up Converters Cut Tape
Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters High-Linearity 1700MHz to 2200MHz Down-Conversion Mixer with LO Buffer/Switch 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

8.5 dB 5 V + 85 C SMD/SMT TQFN-20 EP Reel, Cut Tape, MouseReel

Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters 400MHz to 2.5GHz Upconverters 2,455มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Up Converters 400 MHz to 2.5 GHz 40 MHz to 500 MHz 600 MHz to 2.5 GHz 8.9 dB - 6 dBm 9.3 dB 3.3 V, 5 V + 85 C SMD/SMT SOT-23-6 Reel, Cut Tape, MouseReel

Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters 400MHz to 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers 3,462มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Down Converters 400 MHz to 2.5 GHz 10 MHz to 500 MHz 400 MHz to 2.5 GHz 11.6 dB 6.3 dB 2.7 V to 5.5 V SOT23-6 Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Up-Down Converters I/Q D/C Ku-band 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 10 GHz to 16 GHz DC to 3.5 GHz - 12 dB - 7 dBm 1.8 dB 3 V, 4 V 60 mA, 100 mA + 85 C SMD/SMT QFN-32 Cut Tape
Analog Devices Up-Down Converters 13/15GHz GaAs D/C 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 12.6 GHz to 15.4 GHz 2.7 GHz to 3.5 GHz 9 GHz to 12.6 GHz 15 dB - 7 dBm 2 dB 4 V + 85 C SMD/SMT CLCC-32 Cut Tape
Analog Devices Up-Down Converters 9-10 GHz I/Q LNC 101มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 9 GHz to 10 GHz 20 MHz to 1 GHz 9 GHz to 10 GHz 13 dB - 4 dBm 2 dB 3 V 30 mA + 85 C SMD/SMT CLCC-32 Cut Tape

Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters 400MHz to 2.5GHz Upconverters 2,621มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

10.7 dB 3.3 V, 5 V + 85 C SMD/SMT SOT-23-6 Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Up-Down Converters I/Q D/C Ku-band 496มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 10 GHz to 16 GHz DC to 3.5 GHz - 12 dB - 7 dBm 1.8 dB 3 V, 4 V 60 mA, 100 mA + 85 C SMD/SMT QFN-32 Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters SiGe High-Linearity, 1700MHz to 2200MHz Downconversion Mixer with LO Buffer/Switch 2,400มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TQFN-20 Reel, Cut Tape, MouseReel

Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters 400MHz to 2.5GHz Upconverters 4,004มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Up Converters 2.5 GHz 500 MHz 8.1 dB 9.8 dB 3.3 V, 5 V 4.8 mA + 85 C SMD/SMT SOT-23-6 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Up-Down Converters Dual ADC / Digital Tuner / AGC 128-QFP -40 to 85 159มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 250 MHz 300 MHz 1.8 V, 3.3 V 78 mA, 121 mA + 85 C SMD/SMT QFP-128 Tray

Analog Devices Up-Down Converters 24.5-26.5GHz IQ LNC 179มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down Converters 20 GHz to 28 GHz DC to 3.5 GHz 8.3 GHz to 15.7 GHz 14 dB - 7 dBm 3 dB 4.5 V 170 mA + 85 C SMD/SMT QFN-24 Cut Tape

Analog Devices / Maxim Integrated Up-Down Converters 400MHz to 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers 2,374มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Down Converters 400 MHz to 2.5 GHz 10 MHz to 500 MHz 400 MHz to 2.5 GHz 11.6 dB 6.3 dB 2.7 V to 5.5 V + 85 C SMD/SMT SOT-23-6 Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices ADMV4530BCCZ
Analog Devices Up-Down Converters ADMV4530BCCZ 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 9

Up Converters 27 GHz to 31 GHz 2.7 GHz 25.6 GHz to 30 GHz 21 dB 19 dBm 3.8 V to 4.2 V 190 mA + 85 C SMD/SMT LGA-40 Cut Tape
CML Micro Up-Down Converters 1-2.7 GHz Up/Down Converter, Includes LNA, Dual PLL + VCO. RF Building Block range. 38มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Down/Up Converters 1 GHz to 2.7 GHz 30 MHz to 500 MHz 700 MHz to 3 GHz 14 dB - 11 dBm 2 dB 2.7 V to 3.6 V + 85 C SMD/SMT VQFN-40 Tray