ตัวตรวจจับเฟส / ตัวเลื่อน

ผลการค้นหา: 89
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท ค่าสูงสุดของความถี่ขาเข้า ค่าต่ำสุดของความถี่ขาเข้า ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน เทคโนโลยี ขอบเขตความถี่ขาออก หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์


MACOM Phase Detectors / Shifters Phase Shifter,0.9-1.2GHz,6 bits,500 reel 338มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo Phase Detectors / Shifters X-band SOI phase shifter 175มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Phase Shifter 11.5 GHz 8 GHz QFN-20
Qorvo CMD297P34
Qorvo Phase Detectors / Shifters 5 - 18 GHz Analog Phase Shifter 424มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Phase Shifter Si
MACOM Phase Detectors / Shifters 1.2-1.4 GHz 6 Bit LSB 5.6 deg 360Deg 329มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 1.4 GHz 1.2 GHz - 40 C + 85 C Si PQFN-24
Analog Devices Phase Detectors / Shifters Dig PFD w/Lock Detect & Invert function 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Frequency Detector 1.3 GHz 10 MHz - 40 C + 85 C Si QFN-24
Analog Devices Phase Detectors / Shifters 5.2-5.9 GHz, 6-bit digital phase shifter 287มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Phase Shifter 6.2 GHz 4.8 GHz - 40 C + 85 C GaAs 4.8 GHz to 6.2 GHz LFCSP-32

pSemi Phase Detectors / Shifters Green 32 lead 5x5 QFN 6,304มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Phase Shifter Si
Quantic X-Microwave Phase Detectors / Shifters Phase Shifter, PE44820 [PCB: 1268]Recommended Bias Controller: XR-B1V7-0604D-SP 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mini-Circuits Phase Detectors / Shifters PHASE SHFT SURF MT 7มีอยู่ในสต็อก
107/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 180 MHz 90 MHz - 40 C + 85 C 90 MHz to 180 MHz HU1371
Mini-Circuits Phase Detectors / Shifters PHASE DET / SURF MT / RoHS 160มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

High Output Phase Detector 100 MHz 1 MHz - 40 C + 85 C Si 0 Hz to 50 MHz
MACOM Phase Detectors / Shifters 1.4-2.4GHz 6Bit IL 5dB 655มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2.4 GHz 1.4 GHz - 40 C + 85 C Si PQFN-24
MACOM Phase Detectors / Shifters 3.5-6.0GHz 6-Bit Step 5.6 deg. 308มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter - 40 C + 85 C Si 3.5 GHz to 6 GHz PQFN-24
MACOM Phase Detectors / Shifters 8-12GHz IL 6.5dB 360 Deg 5.6 steps 431มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 12 GHz 8 GHz - 40 C + 85 C Si 8 GHz to 12 GHz PQFN-24
Mini-Circuits Phase Detectors / Shifters PHASE SHF / SURF MT/ ROHS 79มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 400 MHz 300 MHz - 40 C + 85 C Si BK276
Analog Devices Phase Detectors / Shifters 6-bit Digital Phase Shifter, 1.2 to 1.4 110มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Phase Shifter 1.4 GHz 1.2 GHz - 40 C + 85 C GaAs 1.2 GHz to 1.4 GHz SMT-28
Qorvo Phase Detectors / Shifters 8-12GHz 6 Bit LSB 5.625 Deg. 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 25
หลายรายการ: 25

Phase Shifter 12 GHz 8 GHz + 85 C GaAs Die
Qorvo Phase Detectors / Shifters 15-19GHz 6-Bit DPS LSB 5.625 166มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 19 GHz 15 GHz GaAs - QFN-24
Qorvo Phase Detectors / Shifters 2.5-4GHz 6-Bit LSB 5.625 Deg IL 5dB 106มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 4 GHz 2.5 GHz - 40 C + 85 C GaAs 2.5 GHz to 4 GHz QFN-24
onsemi Phase Detectors / Shifters 3.3V/5V ECL Diff Phase Freq. Detector 1,040มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Frequency Detector 2 GHz - 40 C + 85 C Si TSSOP-20
MACOM Phase Detectors / Shifters 3.5-6.0GHz 4-Bit Step 22.5 deg. 314มีอยู่ในสต็อก
50029/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter - 40 C + 85 C Si 3.5 GHz to 6 GHz PQFN-24
Qorvo Phase Detectors / Shifters 2.5-4 GHz 6-Bit Dig Phase Shifter 28มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 4 GHz 2.5 GHz - 40 C + 85 C GaAs QFN-28
MACOM MAPS-010164-001SMB
MACOM Phase Detectors / Shifters Sample Brd,2.3-3.8GHz,6Bit,4mmPQFN-24LD 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Si
MACOM Phase Detectors / Shifters 2.3-3.8GHz IL:3.2dB 360 in 22.5 steps 205มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phase Shifter 3.8 GHz 2.3 GHz - 40 C + 85 C Si 2.3 GHz to 3.8 GHz PQFN-24
MACOM Phase Detectors / Shifters Sample Brd,3.5-6.0GHz,6Bit,4mmPQFN-24LD 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Phase Shifter 6 GHz 3.5 GHz - 40 C + 85 C GaAs PQFN-24
MACOM Phase Detectors / Shifters 1.4-2.4GHz 4Bit IL 3.2dB 486มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2.4 GHz 1.4 GHz - 40 C + 85 C Si PQFN-24