ตัวคุมกระแส/ตัวแยกกระแส

ผลการค้นหา: 217
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท รูปแบบการปรับโมดูล ค่าสูงสุดของความถี่ ค่าต่ำสุดของความถี่ กระแสไฟขาออก การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน เทคโนโลยี ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์

Analog Devices Modulator / Demodulator K-Band IQ Downconverter with PLL 66มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 6

Demodulator Quadrature 22 GHz 17 GHz - 10 dBm 3.3 V 980 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT LGA-48
CML Micro Modulator / Demodulator The CMX7364 is a flexible, high performance, wideband wireless data modem with Twice the maximum data rate of CML's CMX7164 modem 257มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3.3 V
Analog Devices Modulator / Demodulator 300MHz to 9GHz Hi Linity I/Q Demodulator 1,635มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demodulator 9 GHz 300 MHz 5 V 470 mA Si - 40 C + 105 C SMD/SMT QFN-32

Qorvo Modulator / Demodulator 45-2700MHz Step 1.5Hz P1dB 4dBm 2,186มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Modulator QPSK/QAM 2.7 GHz 45 MHz - 4 dBm 3.3 V 135 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-32
Analog Devices Modulator / Demodulator 800MHz to 2.7GHz Hi Linity Direct Conver 1,537มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demodulator Quadrature 2.7 GHz 800 MHz 4.5 V to 5.25 V 132 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-16
Analog Devices Modulator / Demodulator 100MHz to 1000MHz Integrated Wideband 3,027มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demodulator Quadrature 22.5 MHz 3.15 V to 3.45 V 350 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT LFCSP-56
Analog Devices Modulator / Demodulator RF Direct Conversion IQ Modulator 3,633มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

Modulator Quadrature 4.75 V to 5.25 V 174 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT LFCSP-24
Analog Devices Modulator / Demodulator 10 MHz to 2000 MHz IF Demod for Micr Rad 2,194มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

Demodulator Quadrature 2 GHz 30 MHz 4.75 V to 5.25 V 180 mA Si SMD/SMT LFCSP-24
CML Micro Modulator / Demodulator Half-Duplex GMSK/GFSK and Optimised Data Packet Handling 692มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si SMD/SMT TSSOP-24
Texas Instruments Modulator / Demodulator 50MHz to 6.0 GHz Quadrature Modulator 703มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator Quadrature 6 GHz 50 MHz 4.5 V to 5.5 V 205 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT VQFN-24
Texas Instruments Modulator / Demodulator Quadrature Modulator 764มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator Quadrature 4.2 GHz 400 MHz 1 dBm 3.3 V, 5 V 374 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT VQFN-48
Analog Devices Modulator / Demodulator Analog I/Q Quadrature Modulator 1,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

Modulator 4.75 V to 5.25 V 175 mA Si SMD/SMT LFCSP-24
Texas Instruments Modulator / Demodulator 300MHz to 4GHz Quad- rature Modulator 247มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator Quadrature 4 GHz 300 MHz 2.1 dBm 3.3 V 306 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT VQFN-24
Analog Devices Modulator / Demodulator Wideband DPD Receiver 468มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demodulator Quadrature 2.8 GHz 450 MHz 0 dBm 3.1 V to 3.5 V - SiGe - 40 C + 105 C SMD/SMT LFCSP-56
Analog Devices Modulator / Demodulator 700MHz-2.7GHz Quad I-Q Demod 2,445มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

Demodulator Quadrature 2.7 GHz 700 MHz 4.75 V to 5.25 V 220 mA Si SMD/SMT LFCSP-24
Analog Devices Modulator / Demodulator Wideb& IQ Demodulator w/ IIP2 & DC Offse 478มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demodulator Quadrature 4 GHz 400 MHz 4.75 V to 5.25 V 200 mA Si - 40 C + 105 C SMD/SMT QFN-24
Analog Devices Modulator / Demodulator IF QUADRATURE DEMODULATOR 664มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demodulator Quadrature 1 GHz 50 MHz 2.7 V to 5.5 V 48 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT TSSOP-28
Analog Devices / Maxim Integrated Modulator / Demodulator High-Dynamic-Range, Direct Up-/Downconversion, 750MHz to 1200MHz Quadrature Modulator/Demodulator 231มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator/Demodulator Quadrature 1.2 GHz 650 MHz 0.7 dBm 4.75 V to 5.25 V 271 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-36
CML Micro Modulator / Demodulator Half-Duplex GMSK/GFSK and Optimised Data Packet Handling 367มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si SMD/SMT SSOP-24
Analog Devices Modulator / Demodulator 30MHz to 1.4GHz IQ Demodulator w/ IIP2 & 167มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

200 mA Si SMD/SMT QFN-24
Analog Devices Modulator / Demodulator MODULATOR/DEMODULATOR IC 2,942มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator/Demodulator Balanced 2 MHz 0 Hz 15 V 5 mA Si - 25 C + 85 C SMD/SMT SOIC-20
Analog Devices Modulator / Demodulator 5MHz to 1600MHz Hi Linity Direct 4xratur 1,555มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator Quadrature 1.6 GHz 5 MHz 4.5 V to 5.25 V 165 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-24
Analog Devices Modulator / Demodulator HTSSOP 300-1000MHz Quadrature Modulator 296มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator Quadrature 1 GHz 140 MHz 2.7 V to 5.5 V 65 mA Si - 40 C + 85 C SMD/SMT TSSOP-16
Analog Devices Modulator / Demodulator Sat mod 7,964มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modulator 4.75 V to 5.25 V 380 mA Si SMD/SMT LFCSP-56
Analog Devices Modulator / Demodulator 990QUADRATURE DEMODULATOR 979มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000