ตัวควบคุมการสลับกระแสไฟ

ผลการค้นหา: 6,123
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD โทโพโลจี จำนวนขาออก การสลับเปลี่ยนความถี่ รอบทำงาน - สูงสุด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า แรงดันขาออก กระแสขาออก (1) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Texas Instruments Switching Controllers 2,370มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

1 Output 100 kHz to 600 kHz 100 % 2.8 V to 60 V 3.3 V to 60 V 60 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT HTSSOP-38 Reel, Cut Tape
onsemi Switching Controllers Highly integrated quasi-resonant flyback controller for off-line USB-PD and USB Type-C power converters. AGD-3rd Valley, Frequency Foldback-350 mV, DC input 2,445มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Flyback 1 Output 25 kHz 8 V to 38 V 3.3 V to 21 V - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-9 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Automotive, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 8.4-V/7.6-V UVLO, 100% duty cycle 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Flyback 1 Output 100 % - 40 C + 150 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers 42-V automotive synchronous buck DC/DC controller with ultra-low IQ and integrated active EMI filter 2,116มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Buck 1 Output 2.2 MHz 100 % 3.5 V to 42 V 800 mV to 36 V 20 A - 40 C + 150 C SMD/SMT VQFN-24 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Switching Controllers 2.2-MHz wide-VIN, synchronous boost controller with output voltage tracking 2,386มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Boost 1 Output 2.2 MHz 98 % 3.8 V to 42 V 5 V to 57 V - 40 C + 125 C SMD/SMT VQFN-20 Reel, Cut Tape
onsemi Switching Controllers Current Mode Resonant Controller with Integrated High Voltage Drivers, High Performance, Active X2 Current Mode Resonant Controller with Integrated High Voltage Drivers 2,432มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Flyback 1 Output 20 kHz to 750 kHz 50 % 1 V to 50 V - 50 C + 150 C SMD/SMT SOIC-16 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers 80-V synchronous buck DC/DC controller with ultra-low IQ and integrated active EMI filter 2,639มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Buck 1 Output 2.2 MHz 100 % 3.5 V to 80 V 800 mV to 55 V 20 A - 40 C + 150 C SMD/SMT VQFN-24 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers 3.5-V to 80-V, current mode synchronous buck controller 2,277มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Buck 1 Output 2.2 MHz 100 % 3.5 V to 80 V 800 mV to 55 V - 40 C + 125 C SMD/SMT VQFN-24 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 14.5-V/9-V UVLO, 50% duty cycle 7,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Flyback 1 Output 110 kHz 50 % 28 V 28 V 200 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT VSSOP-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Automotive 42-V synchronous buck DC/DC controller with ultra-low IQ 2,799มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Buck 1 Output 2.2 MHz 100 % 3.5 V to 42 V 800 mV to 36 V 20 A - 40 C + 150 C SMD/SMT VQFN-24 Reel, Cut Tape
Analog Devices Switching Controllers 560VIN Micropower, Isolated No-Opto Flyb 241มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Flyback 1 Output 140 kHz 16 V to 560 V 12 V 2 A - 40 C + 125 C SMD/SMT TSSOP-20 Tube
Texas Instruments Switching Controllers Automotive, 80-V synchronous buck DC/DC controller with ultra-low IQ 2,499มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Buck 1 Output 2.2 MHz 100 % 3.5 V to 80 V 800 mV to 55 V 20 A - 40 C + 125 C SMD/SMT VQFN-24 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 18.8-V/15.5-V UVLO for SiC, 100% duty cycle 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Boost, Buck, Flyback, SEPIC 3 Output 110 kHz 100 % 8 V to 265 V 11.75 V to 12.25 V 4 A - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 7-V/6.6-V UVLO, 50% duty cycle 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Flyback 1 Output 110 kHz 50 % 28 V 200 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 16-V/12.5-V UVLO for SiC, 50% duty cycle 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Boost, Buck, Flyback, SEPIC 3 Output 110 kHz 50 % 8 V to 265 V 11.75 V to 12.25 V 4 A - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 16-V/12.5-V UVLO for SiC, 100% duty cycle 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Boost, Buck, Flyback, SEPIC 3 Output 110 kHz 100 % 8 V to 265 V 11.75 V to 12.25 V 4 A - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 14.5-V/9-V UVLO, 100% duty cycle 2,453มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Flyback 1 Output 110 kHz 100 % 28 V 28 V 200 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT VSSOP-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 18.8-V/14.5-V UVLO for SiC, 50% duty cycle 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Flyback 1 Output 110 kHz 50 % 28 V 200 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Commercial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 7-V/6.6-V UVLO, 50% duty cycle 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Buck, Flyback 1 Output 110 kHz 50 % 28 V 200 mA 0 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Industrial, 30-V, low-power current-mode PWM controller, 7-V/6.6-V UVLO, 100% duty cycle 1,372มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Flyback 1 Output 110 kHz 100 % 28 V 28 V 200 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT VSSOP-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers Automotive, high-density, zero-voltage switching (ZVS) flyback controller with integrated SR control 11,970มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Flyback 1 Output 500 kHz 99 % 14 V to 34 V 14.7 V to 15.3 V 4 A - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-24 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Controllers 3.5-V to 42-V low-IQ, dual output, stackable synchronous buck DC-DC controller 16,877มีอยู่ในสต็อก