ตัวควบคุมพลังงานในวงจรป้อนกลับ

ผลการค้นหา: 14
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD แรงดันอ้างอิง กระแสขาออก (1) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ การบรรจุ
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Isolated Feedback Generator 179มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.5 V 15 mA 5 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-14 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Mil Enh Iso Feedback Generator 398มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

1.5 V 15 A 5 mA - 55 C + 125 C SMD/SMT SOIC-14 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Precision Analog Controller 35มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.3 V - 25 C + 85 C Through Hole PDIP-8 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Precision Analog Controller 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.3 V 500 mA 0 C + 70 C Through Hole PDIP-8 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Isolated Feedback Generator 93มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.5 V 15 mA 5 mA 0 C + 70 C SMD/SMT PDIP-14 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Precision Analog Controller 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.3 V - 25 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Isolated Feedback Generator 101มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.5 V 15 mA 5 mA - 40 C + 85 C Through Hole PDIP-14 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Isolated Feedback Generator 76มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.5 V 15 mA 5 mA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-14 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Precision Analog Controller 45มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.3 V 500 uA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Isolated FeedB ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.5 V - 35 mA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-16 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Isolated Feedback Generator ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 2,500
หลายรายการ: 2,500
ม้วน: 2,500

1.5 V 0 A - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-14 Reel
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Precision Analog Controller ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 75
หลายรายการ: 75

1.3 V 100 mA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Texas Instruments Feedback Loop Power Controllers Isolated Feedback Generator ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 2,500
หลายรายการ: 2,500
ม้วน: 2,500

1.5 V - 35 mA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-14 Reel


Omron Automation and Safety Feedback Loop Power Controllers Feedback card SJ300 ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Screw