การจัดการพลังงาน ICs

ชนิดของ การจัดการพลังงาน ICs

เปลี่ยนมุมมองหมวดหมู่
ผลการค้นหา: 113,336
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ แรงดันขาออก ค่าความแม่นยำเริ่มแรก
Texas Instruments Power Management Specialized - PMIC Low-current PMIC for DDR5 server DIMMS with logging auto-clear function 2,929มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT VQFN-35
Texas Instruments Power Management Specialized - PMIC High-current PMIC for DDR5 server DIMMS with logging auto-clear function 2,975มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT VQFN-35
Texas Instruments Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 35-V, 1.5-A quad H-bridge motor driver with smart tune and integrated current sensing 3,974มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

SMD/SMT QFN-36
Texas Instruments Switching Controllers 2,370มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HTSSOP-38 3.3 V to 60 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,985มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 5 V
Texas Instruments Battery Management IC controlled one-cell 3-A buck battery charger with up to 18-V input, current limit, and ADC 2,958มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-HR-18
Texas Instruments Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 35-V, 1.5-A quad H-bridge motor driver with smart tune technology 3,997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

SMD/SMT QFN-36

Toshiba Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Unipolar Stepper Motor Driver, 84V/3A, 1/32 step resolution, Clock Input, QFN48 7mmx7mm Package 8,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 80-V, 1-A synchronous buck converter 2,247มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HSOIC-8 1 V to 75 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,450มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 3.3 V
Texas Instruments Battery Management 16-S precision battery monitor, balancer and integrated protector with stacking interface 985มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT HTQFP-64 5 V

Analog Devices / Maxim Integrated Battery Management 19VIN, 3.5/5.5AOUT 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Buck Charger for USB-C Power Delivery 980มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 98

SMD/SMT FC2QFN-32 12 V
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Enhanced-product, 500-mA, low-noise, low-IQ, low-dropout regulator with reverse current protection 2,965มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT WSON-6 800 mV to 5.5 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 3-V to 65-V, 150-mA ultra-small synchronous buck converter with 6 A IQ 9-VQFN-HR -40 to 150 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 5 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 3.3 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 3-V to 36-V, 1-A low-EMI synchronous buck regulator with low IQ 9-VQFN-HR -40 to 150 2,972มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 3.3 V
Analog Devices / Maxim Integrated Power Management Specialized - PMIC 60V, 3A Ideal Diode Power Path Selector 950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 97

SMD/SMT TQFN-EP-20

Analog Devices / Maxim Integrated Battery Management 19VIN, 3.5/5.5AOUT 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Buck Charger for USB-C Power Delivery 980มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 98

SMD/SMT FC2QFN-32 12 V
Texas Instruments Power Management Specialized - PMIC Automotive power management integrated circuit (PMIC) for ARM Cortex-A53 processors