ทรานซิสเตอร์ขาออกของออโตคัปเปลอร์

ผลการค้นหา: 2,837
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ จำนวนช่องสถานี การแยกแรงดันไฟฟ้า ประเภทขาออก สัดส่วนการส่งถ่ายกระแสไฟ If - กระแสทางตรง Vf - แรงดันทางตรง ค่าสูงสุดของแรงดันระหว่างขั้วคอลเลกเตอร์และอิมิเตอร์ ค่าสูงสุดของกระแสคอลเลกเตอร์ ค่าสูงสุดของค่าแรงดันที่ตกคร่อมระหว่างขั้วคอลเลกเตอร์และอิมิเตอร์ ระยะเวลาที่แรงดันกำลังเพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่แรงดันกำลังตก Vr - แรงดันย้อนกลับ Pd - กำลังงานสูญเสีย ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ระดับ คุณสมบัติ การบรรจุ
Toshiba TLP185(V4GRTR,SE
Toshiba Transistor Output Optocouplers 50mA 80V 3750Vrms 50 5,043มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SO-6 1 Channel 3750 Vrms 10 mA 1.25 V 300 mV 2 us 3 us 5 V 200 mW - 55 C + 110 C Reel, Cut Tape
Renesas Electronics Transistor Output Optocouplers OPTO COUPLER 24,149มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LSSOP-4 1 Channel 5000 Vrms NPN Phototransistor 50 % 30 mA 1.4 V 80 V 30 mA 300 mV 4 us 5 us 6 V 60 mW - 40 C + 115 C RV1S2281A Cut Tape
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers 80V Vceo; 3750 VRMS SOP-4; 160 CTR 38,458มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SOP-4 1 Channel 3750 Vrms NPN Phototransistor 160 % to 320 % 20 mA 1.33 V 80 V 50 mA 400 mV 1.1 us 6.2 us 5 V 180 mW - 40 C + 110 C VOMA617A AEC-Q101 Reel, Cut Tape, MouseReel
Toshiba Transistor Output Optocouplers TR Coupler; High VCEO; AECQ; RoHS 5,392มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOIC-6 1 Channel 3750 Vrms Phototransistor 600 % 30 mA 1.27 V 200 V 50 mA 400 mV 2 us 3 us 5 V 50 mW - 40 C + 125 C TLX9188 AEC-Q101 Reel, Cut Tape, MouseReel
Toshiba Transistor Output Optocouplers Transistor Coupler Automotive; AEC-Q101 15,205มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SO-4 1 Channel 3750 Vrms Phototransistor 100 % 10 mA 1.27 V 80 V 10 mA 400 mV 3 us 5 us 5 V 50 mW - 40 C + 125 C AEC-Q101 Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In CTR>63-200% 54,521มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-4 1 Channel 5300 Vrms NPN Phototransistor 63 % 60 mA 1.65 V 70 V 100 mA 400 mV 2 us 2 us - 250 mW - 55 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Optcplr CTR>100% VDE 1mA SOIC-8 54,169มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

SMD/SMT SOIC-8 2 Channel 4000 Vrms NPN Phototransistor 100 % 30 mA 1.55 V 70 V 50 mA 400 mV 5 us 4 us 6 V 300 mW - 40 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers CTR 50-600% 5mA 138,796มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SSOP-4 1 Channel 3750 Vrms NPN Phototransistor 50 % 50 mA 1.5 V 80 V 50 mA 400 mV 3 us 12 us 6 V 170 mW - 55 C + 110 C VOS617A Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Single CTR 160-320% 64,964มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

SMD/SMT SOIC-Narrow-8 1 Channel 4000 Vrms NPN Phototransistor 160 % 60 mA 1.5 V 70 V 100 mA 400 mV - - 6 V 240 mW - 55 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Dual CTR 63-125% 42,781มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

SMD/SMT SOIC-8 2 Channel 4000 Vrms NPN Phototransistor 63 % 30 mA 1.55 V 70 V 2.5 mA 400 mV 3 us 4.7 us 6 V 350 mW - 55 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out 125,714มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOP-4 1 Channel 3750 Vrms NPN Phototransistor 100 % 60 mA 1.6 V 70 V 50 mA 300 mV 5.5 us 7 us 6 V 250 mW - 40 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out 93,271มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOP-4 1 Channel 5000 Vrms NPN Phototransistor 80 % 60 mA 1.6 V 70 V 50 mA 300 mV 3 us 4.7 us 6 V 250 mW - 55 C + 100 C TCLT Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out 204,303มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOP-4 1 Channel 3750 Vrms NPN Phototransistor 130 % 60 mA 1.6 V 70 V 50 mA 300 mV 5.5 us 7 us 6 V 250 mW - 40 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out 120,097มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOP-4 1 Channel 3750 Vrms NPN Phototransistor 100 % 60 mA 1.6 V 70 V 50 mA 300 mV 5.5 us 7 us 6 V 250 mW - 40 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers RECOMMENDED ALT 782-SFH617A-3X017T 161,204มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT SMD-4 1 Channel 5300 Vrms NPN Phototransistor 100 % 60 mA 1.65 V 80 V 50 mA 400 mV 4.6 us 15 us 6 V 200 mW - 55 C + 110 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out 187,797มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOP-4 1 Channel 3750 Vrms NPN Phototransistor 63 % 60 mA 1.6 V 70 V 50 mA 300 mV 5.5 us 7 us 6 V 250 mW - 40 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out 111,956มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOP-4 1 Channel 5000 Vrms NPN Phototransistor 63 % 60 mA 1.6 V 70 V 50 mA 300 mV 3 us 4.7 us 6 V 250 mW - 55 C + 100 C TCLT Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers CTR 100-200% 5MA 122,193มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SSOP-4 1 Channel 3750 Vrms NPN Phototransistor 100 % 50 mA 1.5 V 80 V 50 mA 400 mV 3 us 12 us 6 V 170 mW - 55 C + 110 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers RECOMMENDED ALT 782-SFH617A-4X016 311,168มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole DIP-4 1 Channel 5300 Vrms NPN Phototransistor 160 % 60 mA 1.65 V 80 V 50 mA 400 mV 4.6 us 15 us 6 V 200 mW - 55 C + 110 C
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Single CTR 100-200% 83,127มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

SMD/SMT SOIC-Narrow-8 1 Channel 4000 Vrms NPN Phototransistor 100 % 60 mA 1.5 V 70 V 100 mA 400 mV - - 6 V 240 mW - 55 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Single CTR 50-300% 11,861มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole DIP-4 1 Channel 11600 Vrms NPN Phototransistor 50 % 75 mA 1.6 V 32 V 50 mA 300 mV 2.4 us 2.4 us 5 V 250 mW - 55 C + 85 C CNY Tube
Vishay Semiconductors Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Dual CTR >20% 32,378มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

SMD/SMT SOIC-8 2 Channel 4000 Vrms NPN Phototransistor 20 % 30 mA 1.55 V 70 V 2 mA 400 mV - - 6 V 300 mW - 55 C + 100 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Renesas Electronics Transistor Output Optocouplers OPTO COUPLER 5,110มีอยู่ในสต็อก