วงจรรวมมัลติมีเดีย

ผลการค้นหา: 608
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ประเภทสินค้า ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน การบรรจุ
Bridgetek Video ICs TFT graphics controller IC with in-built touch and audio functionality, QFN-48, Tray 200มีอยู่ในสต็อก
5209/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs TFT graphics controller IC with in-built cap touch and audio functionality, QFN-48, Tray 200มีอยู่ในสต็อก
5209/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE4 graphics controller IC with ASTC, ext. capacitive touch interfaces. 64 pin QFN. Automotive graded: AEC-Q100 Qualified with Device Temperature Grade 2: -40C to 105C. Tray 1,299มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 105 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE Resistive Touch ASTC 2G 4-wire 2,299มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE Capacitive Touch ASTC 2G 5 Touch 5,474มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs Graphic Controller EVE IC 10,603มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray

Texas Instruments Video ICs 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Video Decoder 8,030มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE with 18bit RGB Capacitive touch 9,901มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE Resistive Touch ASTC 2G 4-wire 3,946มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,600

Video ICs - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Analog Devices Video ICs 10-bit 4x Oversampling SDTV Decoder 4,829มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Video ICs - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Video ICs 12-bit 110MHz MultFmtVidDecod I.C. 396มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Analog Devices Video ICs 10-bit SD Video Decoder 3,555มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE with 24bit RGB Resistive touch 8,953มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Analog Devices Video ICs 10-bit 4x Oversampling SDTV Decoder 2,016มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Video ICs - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Video ICs 10-bit SD Video Decoder 3,272มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 105 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE ASTC Cap Touch 800x600 1MB RAM 5,780มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE with 18bit RGB Resistive touch 22,252มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Semtech Video ICs BGA-100 Pin 1,161มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 20 C + 85 C Tray
Semtech Video ICs BGA-100 Pin 2,225มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 20 C + 85 C Tray
Bridgetek Video ICs EVE with 18bit RGB Resistive touch 35,644มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Video ICs - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Bridgetek Video ICs EVE MHIs FT800 30MHz I2c 3.4MHz 13,152มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Video ICs - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Bridgetek Video ICs EVE with 24bit RGB Capacitive touch 7,370มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Semtech Video ICs 6G UHD-SDI Multi- Rate 2:1 Reclocker 3,625มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel

Semtech Video ICs QFN-16 pin 6,084มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray
Analog Devices Video ICs 6 DAC 12-bit 4xOS HDTV Video Encoder 2,487มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Video ICs - 40 C + 85 C Tray