iButtons และอุปกรณ์เสริม

ผลการค้นหา: 63
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ประเภท ประเภทหน่วยความจำ ขนาดหน่วยความจำ การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ประเภทอินเตอร์เฟส ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ขนาด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ สำหรับใช้ร่วมกับ การบรรจุ
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories Thermochron iButton 478มีอยู่ในสต็อก
6,668ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 700

iButtons Thermochron SRAM 512 bit 2.8 V to 5.25 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 1Kb/4Kb Memory iButton 25,876มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons Memory NV SRAM 4 kbit 2.8 V to 6 V 1-Wire - 40 C + 70 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 4Kb EEPROM iButton 20,913มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 6,300

iButtons - EEPROM 4 kbit 2.8 V to 6 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 1024-Bit EEPROM iButton 15,176มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2,000

iButtons - EEPROM 1 kbit 2.8 V to 5.25 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Key Ring Mounts 6,432มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories Key Ring Mount 38.1 mm x 20.6 mm x 2.2 mm iButton F5 MicroCan Package Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories RTC iButton 7,277มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 500

iButtons RTC ROM 64 bit 2.8 V to 6 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Wall Mount 5,863มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories Wall Mount 46.9 mm x 30.9 mm x 6.4 mm iButton F5 MicroCan Package Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 1kb Protected EEPROM iButton with SHA-1 Engine 13,172มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons Password Protected EEPROM 1 kbit 2.8 V to 5.25 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories Touch and Hold Probe Stampings 1,072มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Probes Touch and Hold Probe Stamping 19.05 mm x 4.78 mm iButton F5 MicroCan Package Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Probe 8,864มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 400

Accessories Probe DS19xx Series Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Key Ring Mounts 5,838มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories Key Ring Mount iButton F5 MicroCan Package Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Key Ring Mounts 27,595มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2,000

Accessories Key Ring Mount iButton F5 MicroCan Package Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Probe with LED 4,411มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories Probe DS19xx Series Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 256-Bit EEPROM iButton 4,143มีอยู่ในสต็อก
3,30527/5/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons - EEPROM 256 bit 2.8 V to 6 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 16Kb Memory iButton 3,555มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons Memory NV SRAM 16 kbit 2.8 V to 6 V 1-Wire - 40 C + 70 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 64Kb Memory iButton 3,711มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons Memory NV SRAM 64 kbit 2.8 V to 6 V 1-Wire - 40 C + 70 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories THERMOCHRON,IBUTTON, F5 CAN ,HI-RES,64K 2,843มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 400

iButtons Thermochron Flash 64 kbit 3 V to 5.25 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan CAN
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Port 3,857มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons Port DS1402RP, DS1402BP Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Key Ring Mounts 9,888มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories Key Ring Mount iButton F5 MicroCan Package Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories Password-Protected 32KB EEPROM iButton 1,180มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons Password Protected EEPROM 32 kbit 2.8 V to 5.25 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 5.89 mm F5 MicroCan Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories Universal 1-Wire COM Port Adapter 394มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories COM Port Adapter Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories Serial Port iButton Holder 252มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories Holder DS1411 Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories Roll of iButton adhesive pads. Pad diameter 15.2mm. 500 pads per roll.Total product area per roll is 0.091M 132มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories Adhesive Pad Bulk

Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories iButton Port 6,134มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons Port DS1402D Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated iButtons & Accessories 256-Bit EEPROM iButton 1,241มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

iButtons - EEPROM 256 bit 2.8 V to 6 V 1-Wire - 40 C + 85 C 17.35 mm x 3.1 mm F3 MicroCan Bulk