แบบมาก่อนออกก่อน

 แบบมาก่อนออกก่อน
FIFO Memory is available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many FIFO memory manufacturers including Cypress Semiconductor, IDT, & Texas Instruments. Please view our large selection of FIFO memory below.
ผลการค้นหา: 462
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ความกว้างของบัสข้อมูล ทิศทางของบัส ขนาดหน่วยความจำ ประเภทของการกำหนดเวลา องค์กร จำนวนแผงวงจร ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา ระยะเวลาในการเข้าถึง การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) กระแสจ่ายไฟ - สูงสุด ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ การบรรจุ

Renesas Electronics FIFO 8KX9 ASYNC FIFO 1,360มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Unidirectional 72 kbit Asynchronous 8 k x 9 1 50 MHz 12 ns 5.5 V 4.5 V 120 mA 0 C + 70 C PLCC-32 Tube

Renesas Electronics FIFO 1K X 9 CMOS PARALLEL FIF 2,051มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5.5 V 4.5 V PDIP-28 Tube
Texas Instruments FIFO 2048 x 18 Synch FIFO Memory 1,239มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

18 bit Unidirectional 36 kbit Synchronous 2 k x 18 2 133 MHz 5 ns 3.6 V 3 V 35 mA 0 C + 70 C TQFP-64 Tray

Renesas Electronics FIFO 16Kx9 3.3V ASYNC FIFO 265มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Bidirectional 144 kbit Asynchronous 16 k x 9 2 28.5 MHz 25 ns 3.6 V 3 V 75 mA - 40 C + 85 C PLCC-32 Tube
Renesas Electronics FIFO IDT 33มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3.6 V 3 V TQFP-64 Tray
Renesas Electronics FIFO 3.3V 64KX9/ 32KX18 SSII 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit, 18 bit Unidirectional 576 kbit Synchronous 32 k x 18, 64 k x 9 1 133.3 MHz 5 ns 3.45 V 3.15 V 30 mA, 35 mA - 40 C + 85 C TQFP-80 Tray
Renesas Electronics FIFO 3.3V 2KX18 SYNC FIFO 189มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

18 bit Unidirectional 72 kbit Synchronous 4 k x 18 1 66.7 MHz 10 ns 3.6 V 3 V 30 mA - 40 C + 85 C TQFP-64 Tray

Renesas Electronics FIFO 1Kx9 3.3V ASYNC FIFO 236มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Unidirectional 9 kbit Asynchronous 1 k x 9 40 MHz 15 ns 3.6 V 3 V 60 mA 0 C + 70 C PLCC-32 Tube
Texas Instruments FIFO 64 x 18 asynchronous FIFO memory 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

18 bit Unidirectional 1.125 kbit Asynchronous 64 k x 18 2 5.5 V 4.5 V 400 uA 0 C + 70 C SSOP-56 Tube
Texas Instruments FIFO 65536 x 18 Synch FIFO Memory 110มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit, 18 bit Unidirectional 1.125 Mbit Synchronous 128 k x 9, 64 k x 18 2 166 MHz 4.5 ns 3.45 V 3.15 V 35 mA 0 C + 70 C LQFP-80 Tray
Texas Instruments FIFO Mil Enhance 65536x18 Synch FIFO Memory 95มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit, 18 bit Unidirectional 1.125 Mbit Synchronous 128 k x 9, 64 k x 18 2 133 MHz 5 ns 3.45 V 3.15 V 35 mA - 55 C + 125 C LQFP-80 Tray
Texas Instruments FIFO 4096 x 18 Synch FIFO Memory 1,275มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

18 bit Unidirectional 72 kbit Synchronous 4 k x 18 2 133 MHz 5 ns 3.6 V 3 V 35 mA 0 C + 70 C TQFP-64 Tray
Texas Instruments FIFO 256 x 18 asynch FIFO Memory 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

18 bit Unidirectional 4.5 kbit Asynchronous 256 k x 18 2 15 ns 5.5 V 4.5 V 400 uA 0 C + 70 C SSOP-56 Tube
Texas Instruments FIFO 512 x 18 asynch FIFO Memory 70มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

18 bit Unidirectional 9 kbit Asynchronous 512 k x 18 2 15 ns 5.5 V 4.5 V 400 uA 0 C + 70 C SSOP-56 Tube
Renesas Electronics FIFO 1Kx9 ASYNCHRONOUS DUAL FIFO 3.3V 425มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Bidirectional 9 kbit Asynchronous 1 k x 9 40 MHz 15 ns 3.6 V 3 V 100 mA 0 C + 70 C TSSOP-56 Tube

Renesas Electronics FIFO 1Kx9 3.3V ASYNC FIFO 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Bidirectional 9 kbit Asynchronous 1 k x 9 1 28.5 MHz 25 ns 3.6 V 3 V 60 mA - 40 C + 85 C PLCC-32 Tube

Renesas Electronics FIFO 8K x 9 AsyncFIFO 5.0V Dual Port 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube

Renesas Electronics FIFO 512 X 9 CMOS PARALLEL FIF 3มีอยู่ในสต็อก
476ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5.5 V 4.5 V PDIP-28 Tube

Renesas Electronics FIFO 512 x 9 AsyncFIFO 5.0V 9 Dual 12ns 41มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube

Renesas Electronics FIFO ASYNCHRONOUS FIFO 49มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Bidirectional 2 kbit Asynchronous 256 x 9 1 50 MHz 12 ns 5.5 V 4.5 V 80 mA 0 C + 70 C PDIP-28 Tube

Renesas Electronics FIFO 4K X 9 ASYNC FIFO 284มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Bidirectional 36.86 kbit Asynchronous 4 k x 9 2 40 MHz 15 ns 5.5 V 4.5 V 120 mA - 40 C + 85 C SOIC-28 Tube

Renesas Electronics FIFO 16K x 9 AsyncFIFO 5.0V 720x 12ns 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Unidirectional 144 kbit Asynchronous 16 k x 9 1 40 MHz 15 ns 5.5 V 4.5 V 120 mA 0 C + 70 C PDIP-28 Tube
Renesas Electronics FIFO 3.3V DUAL 8K X 9 SYNCFIFO 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3.6 V 3 V TQFP-64 Tray

Renesas Electronics FIFO 4Kx9 3.3V ASYNC FIFO 322มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9 bit Unidirectional 36 kbit Asynchronous 4 k x 9 1 28.5 MHz 25 ns 3.6 V 3 V 60 mA - 40 C + 85 C PLCC-32 Tube

Renesas Electronics FIFO 1K X 9 CMOS PARALLEL FIF 633มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

5.5 V 4.5 V SOIC-28 Reel, Cut Tape