หน่วยความจำแบบ EEPROM

 หน่วยความจำแบบ EEPROM
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) is available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many EEPROM manufacturers including Maxim Integrated, Microchip, ON Semiconductor, STMicroelectronics, & more. Please view our selection of EEPROM below.
ผลการค้นหา: 5,303
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ประเภทอินเตอร์เฟส ขนาดหน่วยความจำ องค์กร การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา ระยะเวลาในการเข้าถึง การเก็บรักษาข้อมูล ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ - สูงสุด ระดับ คุณสมบัติ การบรรจุ
STMicroelectronics EEPROM Ultra low-power 8 Mbit Serial SPI Page EEPROM 444มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 50
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SOIC-8 SPI 8 Mbit 4 M x 8 1.6 V 3.6 V - 40 C + 85 C 80 MHz 11 ns 100 Year Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics EEPROM 256-Kbit serial I2C bus EEPROM with configurable device address 3,800มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 500
ม้วน: 4,000

SMD/SMT TSSOP-8 I2C 256 kbit 32 k x 8 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C 1 MHz 200 Year 500 uA Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics EEPROM 256-Kbit serial I2C bus EEPROM with configurable device address 4,975มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics EEPROM Ultra low-power 32 Mbit Serial SPI Page EEPROM 4,595มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

SMD/SMT WLCSP-8 SPI 32 Mbit 4 M x 8 1.6 V 3.6 V - 40 C + 85 C 80 MHz 100 Year 5 mA Reel, Cut Tape

STMicroelectronics EEPROM 1 Mbit Serial I2C bus EEPROM configurable device address & software write 2,010มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SOIC-8 I2C 1 Mbit 128 k x 8 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C 1 MHz 450 ns 200 Year 500 uA Reel, Cut Tape, MouseReel

STMicroelectronics EEPROM Ultra low-power 8-Mbit serial SPI page EEPROM ext temp range 499มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25
ม้วน: 2,500

Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics EEPROM 1 Mbit Serial I2C bus EEPROM config device address software write protection 475มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25
ม้วน: 4,000

SMD/SMT SOIC-8 I2C 1 Mbit 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C 1 MHz 450 ns M24M01E-F Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi EEPROM EEPROM Serial 32-Kb I2C, US 8-lead Package 32Kb I2C SER EEPROM, Industrial Grade, US-8 package 2,145มีอยู่ในสต็อก
6,00011/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT US-8 I2C 32 kbit 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C 1 MHz 100 Year 400 uA N24C32 Reel, Cut Tape
STMicroelectronics EEPROM Ultra low-power 16 Mbit Serial SPI Page EEPROM 1,678มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SO-8N SPI 16 Mbit 2 M x 8 1.6 V 3.6 V - 40 C + 85 C 80 MHz 10 ns 100 Year 5 mA Reel, Cut Tape, MouseReel

Analog Devices / Maxim Integrated EEPROM 1-W 1K EEPROM 6X6 SFN 2,495มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 249
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SFN-2 1-Wire 1 kbit 256 x 4 3 V 5.25 V - 40 C + 85 C 2 us 10 Year Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology EEPROM 8-TDFN (6 x 5 mm) 4,860มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

SMD/SMT TDFN-8 SPI 4 Mbit 512 k x 8 2.5 V 5.5 V - 40 C + 85 C 8 MHz 40 ns 100 Year 3 mA Reel, Cut Tape
STMicroelectronics EEPROM 4-Mbit serial SPI bus EEPROM 24,442มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

SMD/SMT TSSOP-8 SPI 4 Mbit 512 x 8 1.8 V 5.5 V - 40 C + 85 C 10 MHz 40 ns 40 Year 3 mA M95M04-DR Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology EEPROM 512K, 64K X 8, HI-SPEED SER EE, IND, UDFN 5,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
SMD/SMT UDFN-8 I2C 512 kbit 64 k x 8 1.7 V 5.5 V - 40 C + 85 C 1 MHz 3.5 us 200 Year 400 uA Reel, Cut Tape
STMicroelectronics EEPROM 512Kbit Serial I2C bus EEPROM configurable device address & software write 2,250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 250
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SOIC-8 I2C 512 kbit 64 k x 8 - 40 C + 85 C 1 MHz 450 ns 200 Year 500 uA Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics EEPROM 4 Kbit serial I2C bus EEPROM 121,083มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

SMD/SMT UFDFPN-5 2-Wire, I2C 4 kbit 512 x 8 1.7 V 5.5 V - 40 C + 85 C 400 kHz 900 ns 200 Year 800 uA M24C04-F Reel, Cut Tape, MouseReel

Microchip Technology EEPROM 64kx8 - 1.8V 9,022มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-8 2-Wire, I2C 512 kbit 64 k x 8 1.7 V 5.5 V - 40 C + 85 C 400 kHz 900 ns 200 Year 5 mA Tube
STMicroelectronics EEPROM 128-Kbit serial I2C 1MHz 1.7V to 5.5V 46,930มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT WLCSP-8 2-Wire, I2C 128 kbit 16 k x 8 1.6 V 5.5 V 0 C + 85 C 1 MHz 450 ns 200 Year 2.5 mA M24128-DF Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology EEPROM 512K 64K X 8 2.5V HI-SPEED SER EE IND 15,409มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SOIC-8 2-Wire, I2C 512 kbit 64 k x 8 1.7 V 5.5 V - 40 C + 85 C 1 MHz 400 ns 200 Year 5 mA Tube

Analog Devices / Maxim Integrated EEPROM 20Kb 1-Wire EEPROM 10,209มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT TSOC-6 1-Wire 20 kbit 256 x 80 4 V 5.25 V - 40 C + 85 C - - 40 Year 900 uA DS28EC20P Tube
Microchip Technology EEPROM 128 Kbit I2C Serial EEPROM with Software Write Protection, Industrial Temp 27,829มีอยู่ในสต็อก
69,000ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOT-23-5 2-Wire, I2C 128 kbit 16 k x 8 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C 1 MHz 450 ns 200 Year 1 mA 24CW1280 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology EEPROM 64kx8 - 2.5V 26,765มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SOIC-8 Wide 2-Wire, I2C 512 kbit 64 k x 8 2.5 V 5.5 V - 40 C + 85 C 400 kHz 900 ns 200 Year 5 mA Tube

Analog Devices / Maxim Integrated EEPROM 1-W EEPROM 1KB, TSOC 95,624มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT TSOC-6 1-Wire 1 kbit 256 x 4 3 V 5.25 V - 40 C + 85 C - - 10 Year 1.2 mA DS28E07 Tube
onsemi EEPROM EEPROM Serial 8-Kb I2C - Automotive Grade 2,833มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

TSOP-5 Reel
STMicroelectronics EEPROM Ultra low-power 32 Mbit Serial SPI Page EEPROM 2,103มีอยู่ในสต็อก
5,000ในการสั่งซื้อ