โลจิกเกต

ผลการค้นหา: 3,782
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ฟังก์ชันลอจิก ตระกูลตรรกะ จำนวนทางเข้า จำนวนสายขาเข้า จำนวนสายไฟขาออก กระแสไฟขาออกระดับสูง กระแสไฟขาออกระดับต่ำ ระยะเวลาที่ล่าช้าในการกระจายไฟฟ้า การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Texas Instruments Logic Gates Automotive 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple NAND gates with tri-state outputs 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates NAND LV1T 1 Gate 2 Input 1 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS 2-Input OR Gate 173,546มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR LVC 1 Gate 2 Input 1 Output - 32 mA 32 mA 2.4 ns 5.5 V 1.65 V - 40 C + 85 C SMD/SMT SC-88A-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Logic Gates Automotive 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates NAND AHCT 1 Gate 2 Input 1 Output - 8 mA 8 mA 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple OR gates with tri-state outputs 2,496มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR 74LV 4 Gate 8 Input 4 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NOR gates with TTL-compatible CMOS inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates NOR AHC 4 Gate 8 Input 4 Output - 8 mA 8 mA 5.5 V 4.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 4-ch, 2-input, 2-V to 5.5-V OR gates 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR 4 Gate 2 Input 1 Output - 50 mA 50 mA 5.5 V 2 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V OR gates with TTL-compatible CMOS inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR AHC 4 Gate 8 Input 4 Output - 8 mA 8 mA 5.5 V 4.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 4-ch, 4-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with Schmitt-Trigger inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates NAND SN74AH 1 Gate 2 Input 1 Output - 8 mA 8 mA 5.5 V 4.5 V - 40 C + 85 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates Automotive 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V OR gates with TTL-compatible CMOS inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR AHC 4 Gate 8 Input 4 Output - 8 mA 8 mA 5.5 V 4.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates Automotive 4-ch, 2-input, 2-V to 5.5-V NOR gates 2,970มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS Universal Configurable 2-Input Logic Gates 5,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
Configurable Multiple-Function Gates Configurable NC7SZ 1 Gate 2 Input 1 Output - 32 mA 32 mA 8 ns 5.5 V 1.65 V - 40 C + 85 C SMD/SMT MicroPak-6 Reel, Cut Tape
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS Dual 2-Input NAND Gate 7,659มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates NAND NC7WZ 2 Gate 4 Input 2 Output - 32 mA 32 mA 5.3 ns 5.5 V 1.65 V - 40 C + 85 C SMD/SMT US-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear and Preset 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates NAND AHC 4 Gate 8 Input 4 Output - 8 mA 8 mA 5.5 V 4.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple OR gates with tri-state outputs 2,478มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR 74LV 4 Gate 8 Input 4 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT TSSOP-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple AND gates with tri-state outputs 2,987มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates AND LV1T 1 Gate 2 Input 1 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS 2-Input NOR Gate 4,600มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
Single-Function Gates NOR NC7SZ 1 Gate 2 Input 1 Output - 32 mA 32 mA 5.3 ns 5.5 V 1.65 V - 40 C + 85 C SMD/SMT UDFN-6 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates Automotive 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple OR gates with tri-state outputs 2,983มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR 74LV 4 Gate 8 Input 4 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT TSSOP-14 Reel, Cut Tape
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS 2-Input AND Gate 4,965มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
Single-Function Gates AND NC7SZ 1 Gate 2 Input 1 Output - 32 mA 32 mA 6.3 ns 5.5 V 1.65 V - 40 C + 85 C SMD/SMT SIP-6 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple AND gates with tri-state outputs 2,990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates AND LV1T 1 Gate 2 Input 1 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT TSSOP-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 4-ch, 2-input, 2-V to 5.5-V NAND gates 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates Automotive, 4-channel, 2-input 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs 2,988มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates AND AHCT 1 Gate 2 Input 1 Output - 8 mA 8 mA 5.5 V 4.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS Universal Configurable 2-Input Logic Gates 4,955มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
Configurable Multiple-Function Gates Configurable NC7SZ 1 Gate 2 Input 1 Output - 32 mA 32 mA 8 ns 5.5 V 1.65 V - 40 C + 85 C SMD/SMT MicroPak-6 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple NAND gates with tri-state outputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates NAND LV1T 1 Gate 2 Input 1 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Logic Gates Automotive 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple OR gates with tri-state outputs 2,880มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Single-Function Gates OR 74LV 4 Gate 8 Input 4 Output 5.5 V 1.6 V - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-14 Reel, Cut Tape