ตัวรับสัญญาณบัส

ผลการค้นหา: 54
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD จำนวนตัวรับสัญญาณ ประเภทเครื่องรับสัญญาณ ประเภทอินเตอร์เฟส การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ การบรรจุ
Texas Instruments Bus Receivers QUAD CMOS DIFF LINE RECEIVER 17,602มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Receiver Differential EIA-422, RS-422, RS-423 4.5 V 5.5 V 23 mA - 40 C + 85 C SOIC-Narrow-16 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Flatlink 526มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 V 3.6 V - 40 C + 125 C TSSOP-48 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Quad Differential Line Driver 2,472มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

4 Receiver Differential 4.75 V 5.25 V 35 mA 0 C + 70 C SOIC-Narrow-16 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers 3V ENH CMOS QUAD DIFF LINE RECEIVER 16,462มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Receiver Differential EIA/TIA-422-B, RS-422, V.11 3 V 3.6 V 15 mA - 40 C + 85 C SOIC-Narrow-16 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Flatlink 10,889มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

3 V 3.6 V 0 C + 70 C TSSOP-56 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers Quad RS-422/RS-423 Line Recvr 4,184มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

4 Receiver Differential RS-422, RS-423 4.75 V 5.25 V 85 mA 0 C + 70 C SOIC-Narrow-16 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers Quad RS-422/RS-423 Line Receiver 6,051มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Receiver Differential RS-422, RS-423 4.75 V 5.25 V 85 mA 0 C + 70 C SOIC-Narrow-16 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Flatlink 1,838มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

4 Receiver Differential 3 V 3.6 V 68 mA 0 C + 70 C TSSOP-48 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers Dual Differential Line Driver 3,780มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

2 Receiver Differential 4.75 V 5.25 V 50 mA 0 C + 70 C SOIC-16 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers Dual Differential Line Receiver 2,263มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

2 Receiver Differential 4.5 V 5.5 V 10.2 mA 0 C + 70 C SOIC-14 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers Flatlink 245มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Receiver Differential 3 V 3.6 V 100 mA 0 C + 70 C TSSOP-48 Tube
Texas Instruments Bus Receivers FLATLINK RECEIVER 821มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5 Receiver Differential 3 V 3.6 V 125 mA 0 C + 70 C TSSOP-56 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Quad CMOS Diff Line Recvr 10,324มีอยู่ในสต็อก
2,50029/2/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

4 Receiver Differential EIA-422, RS-422, RS-423 4.5 V 5.5 V 23 mA - 40 C + 85 C SOIC-Narrow-16 Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi Bus Receivers 3.3V ECL Diff 624มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1 Receiver Differential +/- 3 V +/- 3.8 V 24 mA - 40 C + 85 C SOIC-8 Tube

onsemi Bus Receivers 3.3V ECL Diff 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

1 Receiver Differential +/- 3 V +/- 3.8 V 24 mA - 40 C + 85 C TSSOP-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers Quad Diff Line 139มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Receiver 4.75 V 5.25 V 35 mA 0 C + 70 C PDIP-16 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Quad Diff Line 925มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Receiver 4.75 V 5.25 V 35 mA 0 C + 70 C SOIC-Narrow-16 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Quad Line Receiver/L 571มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Receiver 35 mA, 40 mA 0 C + 70 C PDIP-16 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Dual Differential Line Receiver 176มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Receiver Differential 4.5 V 5.5 V 10.2 mA 0 C + 70 C SOIC-14 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Dual Line 321มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Receiver Differential +/- 4.75 V +/- 5.25 V 30 mA 0 C + 70 C SOIC-14 Tube
Texas Instruments Bus Receivers DUAL LINE RECEIVER 1,839มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

2 Receiver Differential +/- 4.75 V +/- 5.25 V 30 mA 0 C + 70 C SOIC-14 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Bus Receivers Triple Line Receiver 132มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 Receiver Single Ended 4.75 V 5.25 V 100 mA 0 C + 70 C PDIP-16 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Dual Line 220มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Receiver Differential +/- 4.75 V +/- 5.25 V 30 mA 0 C + 70 C PDIP-14 Tube
Texas Instruments Bus Receivers Dual High Sens Line 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Receiver Differential +/- 4.75 V 5 V 30 mA 0 C + 70 C PDIP-14 Tube
Texas Instruments Bus Receivers DUAL LINE RECEIVER 1,354มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

2 Receiver Differential +/- 4.75 V +/- 5.25 V 30 mA 0 C + 70 C SOIC-14 Reel, Cut Tape, MouseReel