วงจรรวมแบบลอจิก

 วงจรรวมแบบลอจิก
Logic ICs are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many Logic IC manufacturers including IDT, Maxim Integrated, Microchip, Nexperia, ON Semiconductor, STMicroelectronics, Texas Instruments, Toshiba, & many more. Please view our large selection of Logic ICs below.

ชนิดของ วงจรรวมแบบลอจิก

เปลี่ยนมุมมองหมวดหมู่
ผลการค้นหา: 17,716
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ตระกูลตรรกะ ประเภทตรรกะ
Texas Instruments Logic Gates Automotive 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple NAND gates with tri-state outputs 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 LV1T 2-Input NAND
onsemi Buffers & Line Drivers TinyLogic UHS Triple Buffer with Schmitt Trigger Inputs 12,256มีอยู่ในสต็อก
14,50020/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

SMD/SMT MicroPak-8 NC7NZ Triple Buffer
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS Dual 2-Input AND Gate 15,909มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
SMD/SMT MicroPak-8 NC7WZ Dual 2-Input AND
onsemi Logic Gates TinyLogic UHS 2-Input OR Gate 173,546มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SC-88A-5 LVC 2-Input OR
onsemi Flip Flops TinyLogic UHS D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 16,890มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

SMD/SMT MicroPak-8 D-Type Flip-Flop
Texas Instruments Logic Gates Automotive 4-ch, 2-input, 2-V to 5.5-V NOR gates 2,970มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments Buffers & Line Drivers 4-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 TTL
Texas Instruments Buffers & Line Drivers Automotive 4-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14
Texas Instruments Flip Flops Automotive 1.8-V to 5.5-V single power supply dual D-Type positive-edge-triggered flip-flops 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 SN74LV
Texas Instruments Translation - Voltage Levels Automotive single power supply, single buffer gate w/ 3-state output (active high enable) 2,977มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SC-70-5 SN74LV
Texas Instruments Logic Gates 4-ch, 2-input, 2-V to 5.5-V AND gates 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments Bus Transceivers Enhanced-product 5-V octal-bus transceiver with 3-state outputs 238มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SMD/SMT TSSOP-20 TTL
Texas Instruments Buffers & Line Drivers 1.8-V to 5.5-V single power supply 6-bit buffers with tri-state outputs 2,990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT
Texas Instruments Logic Gates Automotive 4-ch, 2-input, 2-V to 5.5-V AND gates 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14
Texas Instruments Logic Gates 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 AHCT 2-Input NAND
Texas Instruments Translation - Voltage Levels Automotive two-bit dual-supply transceiver with configurable voltage level 4,600มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
SMD/SMT X1SON-8 LXC CMOS
Texas Instruments Logic Gates Automotive, 4-channel, 2-input 4.5-V to 5.5-V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs 2,988มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 AHCT 2-Input AND
Texas Instruments Logic Gates 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple NAND gates with tri-state outputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 LV1T 2-Input NAND
Texas Instruments Buffers & Line Drivers Automotive 4-ch, 4.5-V to 5.5-V buffers with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14
Texas Instruments Logic Gates Automotive 1.8-V to 5.5-V single power supply quadruple OR gates with tri-state outputs 2,880มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 74LV
Texas Instruments Inverters Automotive 6-ch, 2-V to 5.5-V inverters with Schmitt-Trigger inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 Inverter
Texas Instruments Bus Transceivers Automotive single-supply octal-translating transceiver with tri-state outputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-20
Texas Instruments Inverters Automotive 6-ch, 2-V to 5.5-V inverters 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 Inverter
Texas Instruments Logic Gates Automotive 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V NAND gates with TTL-compatible CMOS inputs 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WQFN-14 AHCT 2-Input NAND
Texas Instruments Inverters 1.8-V to 5.5-V single power supply 6-bit inverters with tri-state outputs 3,000มีอยู่ในสต็อก