ตัวรับส่งสัญญาณ LIN

ผลการค้นหา: 385
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
NXP Semiconductors LIN Transceivers LIN Mini System Basis Chip with integrated voltage regulator 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors LIN Transceivers Integrated pull-up resistors QUAD LIN transceivers 1,711มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors LIN Transceivers Smart SPI-LIN Quad LIN transceivers with LIN controllers integrated 2,628มีอยู่ในสต็อก
604/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors LIN Transceivers LIN Mini System Basis Chip with integrated voltage regulator 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors LIN Transceivers LIN 2.1/SAE J2602/ISO17987 transceiver 2,449มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

2 mA - 40 C + 150 C SMD/SMT SO-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive LIN SBC for 12-V systems with integrated VREG and watchdog 2,813มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
36 V 5.5 V 23 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT VQFN-20 Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors LIN Transceivers LIN Mini System Basis Chip with integrated voltage regulator 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors LIN Transceivers LIN Mini System Basis Chip with integrated voltage regulator 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors LIN Transceivers LIN Mini System Basis Chip with integrated voltage regulator 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Reel, Cut Tape
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive LIN SBC for 12-V systems with integrated VREG and watchdog 2,792มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
36 V 5.5 V 23 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT VQFN-20 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) transceiver with WAKE and INH 8-SOIC -40 to 125 13,966มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

36 V 4.5 V 1.2 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments LIN Transceivers 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

48 V 4 V 1.2 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT VQFN-24 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive Fault-Protected LIN Transceiver with Inhibit and Wake 8-SOT-23-THIN 5,356มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) transceiver with WAKE/INH and 58V bus fault protection 8-SOIC -40 to 125 7,149มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

36 V 4.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) Transceiver with integrated voltage regulator 8-SOIC -40 to 125 4,905มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

28 V 5.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) transceiver with integrated voltage regulator 8-SON -40 to 125 10,396มีอยู่ในสต็อก
21,0007/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

28 V 5.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT VSON-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) Transceiver with integrated voltage regulator 8-SOIC -40 to 125 2,207มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

28 V 5.5 V 70 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) transceiver with WAKE and INH 8-SON -40 to 125 2,791มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

36 V 4.5 V 1.2 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SON-8 Reel, Cut Tape

Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) transceiver with integrated voltage regulator 8-SOIC -40 to 125 10,016มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

28 V 5.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive local interconnect network (LIN) transceiver with WAKE/INH and 58V bus fault protection 8-SON -40 to 125 2,617มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

45 V 4.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT VSON-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology LIN Transceivers Stand Alone LIN Transceiver 64,670มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

27 V 6 V 90 uA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Microchip Technology LIN Transceivers Stand Alone LIN Transceiver 30,002มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,300

27 V 6 V 90 uA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology LIN Transceivers LIN Transceiver 19,815มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube
STMicroelectronics LIN Transceivers Power-line communication dual line driver 4,193มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

18 V 8 V - 40 C + 105 C SMD/SMT QFN-24 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LIN Transceivers Automotive dual loca l interconnect netw 2,437มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

36 V 4 V +/- 670 uA, +/- 1.2 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-14 Reel, Cut Tape