วงจรรวมอินเตอร์เฟสของตัวควบคุมอินพุต/เอาท์พุต

ผลการค้นหา: 272
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ระดับ สินค้า ประเภทอินเตอร์เฟส จำนวนอุปกรณ์ขาเข้า/ขาออก การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ
Intel I/O Controller Interface IC Intel JHL7440 Thunde rbolt 3 Controller 3,055มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Titan Ridge JHL7440 I/O Controllers USB 0 C + 65 C Tray
Analog Devices / Maxim Integrated I/O Controller Interface IC Single-Channel 1-Wire Master 187,184มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 5,000
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SOIC-Narrow-8 DS2482S Serial to 1-Wire Bridges Serial, I2C, 1-Wire - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices / Maxim Integrated I/O Controller Interface IC Single-Channel 1-Wire Master 18,306มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2,500
ม้วน: 2,500

SMD/SMT WLP-9 DS2482X Serial to 1-Wire Bridges Serial, I2C, 1-Wire 5.5 V 2.9 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology I/O Controller Interface IC Smart Card Bridge to USB, SPI, and UART Interfaces 4,995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
SMD/SMT QFN-24 USB and UART Interface ICs SPI, UART, USB 7 I/O 5.5 V 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape

Analog Devices / Maxim Integrated I/O Controller Interface IC Advanced 1-Wire Master with Memory 2,471มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Reel, Cut Tape

Analog Devices / Maxim Integrated I/O Controller Interface IC SINGLE-CHN 1-W DR W LVL SHFT SOT23 124,148มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOT-23-6 DS2484R 1-Wire Masters 1-Wire, I2C 5.25 V 1.71 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel

Microchip Technology I/O Controller Interface IC Smart Card Bridge to Full Speed USB 12,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

SMD/SMT QFN-16 SEC1110 Smart Card Interface ICs UART, USB 3 I/O 5.5 V 3 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices / Maxim Integrated I/O Controller Interface IC Single-Channel 1-Wire Master with Sleep Mode 24,376มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 600
ม้วน: 2,500

SMD/SMT WLP-9 DS2482X Serial to 1-Wire Bridges Serial, I2C, 1-Wire Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology I/O Controller Interface IC eSPI to LPC Bridge 5,672มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT VQFN-40 Computing I/O Controllers eSPI 1.8 V, 3.3 V 1.8 V, 3.3 V - 40 C + 85 C Tray
Silicon Labs I/O Controller Interface IC HID USB to UART bridge 9,272มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

SMD/SMT QFN-24 CP2110 HID USB to UART Bridges UART 10 I/O 3.6 V 3 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel

Silicon Labs I/O Controller Interface IC HID USB to UART bridge 10,137มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

SMD/SMT QFN-28 CP2110 HID USB to UART Bridges UART 10 I/O 3.6 V 3 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Silicon Labs I/O Controller Interface IC HID USB to UART Bridge QFN24 37,271มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT QFN-24 CP2110 3.3 V 3.3 V - 40 C + 85 C Tube
Silicon Labs I/O Controller Interface IC USB to UART Bridge QFN24 29,139มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

SMD/SMT QFN-24 CP2104 USB to UART Bridges UART 4 I/O 3.6 V 3 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Intel JHL8040R S LMN6
Intel I/O Controller Interface IC Intel JHL8040R Thund erbolt 4 Retimer Tr 15,913มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

JHL8040R Tray
Microchip Technology I/O Controller Interface IC LPC IO with 8042 KBC HWM Mult Ser Ports 257มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT WFBGA-84 Multiprotocol Card Interface ICs UART 40 I/O - 40 C + 85 C Tray
Microchip Technology I/O Controller Interface IC Embedded controller 480 KB Total SRAM 1,505มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT WFBGA-144 MEC170x I/O Controllers Serial 123 I/O 3.465 V 1.71 V 0 C + 70 C Tray
Microchip Technology I/O Controller Interface IC Embedded controller 480 KB Total SRAM; i-temp support 514มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT WFBGA-144 MEC170x I/O Controllers Serial 123 I/O 3.465 V 1.71 V - 40 C + 85 C Tray
Western Design Center (WDC) I/O Controller Interface IC Peripheral Interface Adapter 274มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-40 5 V 5 V - 40 C + 85 C Tube
Analog Devices / Maxim Integrated I/O Controller Interface IC Eight-Channel 1-Wire Master 5,594มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SOIC-Narrow-16 DS2482S Serial to 1-Wire Bridges Serial, I2C, 1-Wire - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Western Design Center (WDC) I/O Controller Interface IC Versatile Interface Adapter 1,084มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-40 W65C22S6 Versatile Interface Adapters Serial 5 V 1.8 V - 40 C + 85 C Tube
Western Design Center (WDC) I/O Controller Interface IC Versatile Interface Adapter 1,388มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT PLCC-44 W65C22S6 Versatile Interface Adapters Serial 5 V 1.8 V - 40 C + 85 C Tube
Western Design Center (WDC) I/O Controller Interface IC Peripheral Interface Adapter 1,346มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole PDIP-40 5 V 1.8 V - 40 C + 85 C Tube
Intel I/O Controller Interface IC Intel JHL8540 Thunde rbolt 4 Controller 339มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

8000 Tray
Intel I/O Controller Interface IC Intel JHL8340 Thunde rbolt 4 Controller 461มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

8000 Tray
Intel I/O Controller Interface IC Intel JHL7440 Thunde rbolt 3 Controller 424มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Titan Ridge JHL7440 I/O Controllers USB 0 C + 65 C Reel, Cut Tape, MouseReel