ดิจิตอลไอโซเลเตอร์

ผลการค้นหา: 3,944
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ จำนวนช่องสถานี ขั้ว อัตราข้อมูล การแยกแรงดันไฟฟ้า ประเภทไอโซเลชัน การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ระยะเวลาที่ล่าช้าในการกระจายไฟฟ้า ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ
Analog Devices / Maxim Integrated Digital Isolators Industrial Octal Sink/Source Digital Input 2,047มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 208
ม้วน: 2,500

SMD/SMT TQFN-32 36 V 8 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Digital Isolators QUAD 2.5bps 2+2 LVDS Isolator 438มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 45

ADN4622 4 Channel Tray
Analog Devices Digital Isolators Auto IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.0 1,000มีอยู่ในสต็อก
1,00012/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 100
ม้วน: 1,000

ADUM340E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel 150 Mb/s 5.7 kVrms 5.5 V 2.25 V 10.9 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Digital Isolators Auto IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.0 1,000มีอยู่ในสต็อก
1,00023/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 100
ม้วน: 1,000

ADUM340E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel 150 Mb/s 5.7 kVrms 5.5 V 2.25 V 10.9 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Analog Devices Digital Isolators Dual Chan 2.5Gbps 2+0 LVDS Isolator 199มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 20

ADN4620 SMD/SMT SOIC-16 2 Channel Unidirectional 2.5 Gb/s 7.5 kVrms Capacitive Coupling 1.9 V 1.7 V 65 mA 2.15 ns - 40 C + 125 C Tray
Analog Devices Digital Isolators IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.0 784มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 91
ม้วน: 1,000

ADUM340E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel Unidirectional 150 Mb/s 5.7 kVrms 5.5 V 2.25 V 8.5 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Analog Devices Digital Isolators IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 2:2 950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 95
ม้วน: 1,000

ADUM342E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel Bidirectional 150 Mb/s 10 kVrms 5.5 V 2.25 V 7.3 mA - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Skyworks Solutions, Inc. Digital Isolators 3.75 kVrms isolator, 4 unidirectional channels 480มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SOIC-NB-16 Tube
Analog Devices Digital Isolators IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.1 938มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 95
ม้วน: 1,000

ADUM341E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel 150 Mb/s 10 kVrms 5.5 V 2.25 V 10.5 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Digital Isolators IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.1 776มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 80
ม้วน: 1,000

ADUM341E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel 150 Mb/s 10 kVrms 5.5 V 2.25 V 10.5 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Digital Isolators Dual Chan 2.5Gbps 1+1 LVDS Isolator 243มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 24

ADN4621 SMD/SMT SOIC-20 2 Channel Bidirectional 2.5 Gb/s 3.75 kVrms Capacitive Coupling 1.9 V 1.7 V 65 mA 2.15 ns - 40 C + 125 C Tray
Texas Instruments Digital Isolators Automotive, low-emissions, quad-channel 3/1 reinforced digital isolator with integrated power 902มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ISOW7741-Q1 SMD/SMT SOIC-20 4 Channel 100 Mb/s 5 kVDC 5.5 V 2.97 V 507 mA 10.7 ns - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Analog Devices / Maxim Integrated Digital Isolators Industrial Octal Sink/Source Digital Input 360มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 36

SMD/SMT TQFN-32 36 V 8 V - 40 C + 125 C
Analog Devices / Maxim Integrated Digital Isolators 4-Channel, Ultra-Low power Digital Galvanic Isolators 397มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 40

MAX22420 SMD/SMT SOIC-8 2 Channel Unidirectional 10 Mb/s 3000 Vrms 5.5 V 1.71 V 56 ns - 40 C + 125 C Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Digital Isolators 6 Channel Reinforced Isolator 56มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT WSOIC-16 6 Channel Unidirectional 200 Mb/s 5 kV Isolated 5.5 V 1.71 V 10.26 mA - 40 C + 125 C
Analog Devices / Maxim Integrated Digital Isolators 4-Channel, Ultra-Low power Digital Galvanic Isolators 300มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 30

MAX22441 - 40 C + 125 C Tube
Texas Instruments Digital Isolators Automotive, low-emissions, quad-channel 3/1 reinforced digital isolator with integrated power 672มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ISOW7741-Q1 SMD/SMT SOIC-20 4 Channel 100 Mb/s 5 kVDC 5.5 V 2.97 V 507 mA 10.7 ns - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Digital Isolators 3.75 kVrms isolator, 4 unidirectional channels 480มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SOIC-NB-16 Tube
Analog Devices Digital Isolators IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.2 564มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 47

ADUM342E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel Bidirectional 150 Mb/s 10 kVrms 5.5 V 2.25 V 7.3 mA - 40 C + 125 C Tube
Skyworks Solutions, Inc. Digital Isolators 3.75 kVrms isolator, 6 unidirectional channels 480มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SOIC-NB-16 6 Channel Unidirectional 3750 Vrms Tube
Analog Devices Digital Isolators IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.0 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

ADUM340E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel Unidirectional 150 Mb/s 5.7 kVrms 5.5 V 2.25 V 8.5 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Tube

Skyworks Solutions, Inc. Digital Isolators 2.5 kVrms QSPI compatible isolator, 4 reversible channels 475มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT QSOP-16 4 Channel 2500 Vrms Tube
Skyworks Solutions, Inc. Digital Isolators 6.0 kVrms isolator, 6 unidirectional channels 460มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT SOIC-WB-16 6 Channel Unidirectional 6000 Vrms Tube
Analog Devices Digital Isolators IC, Auto QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.2 532มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 47

ADUM342 SMD/SMT SOIC-16 4 Channel Bidirectional 150 Mb/s 5.7 kVrms 5.5 V 2.25 V 7.3 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Tube
Analog Devices Digital Isolators IC, QUAD-CHANNEL DIGITAL ISO 4.0 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

ADUM340E SMD/SMT SOIC-16 4 Channel Unidirectional 150 Mb/s 5.7 kVrms 5.5 V 2.25 V 8.5 mA 6.2 ns - 40 C + 125 C Tube