อินเตอร์เฟส CAN ของวงจรวม

ผลการค้นหา: 915
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ ประเภท รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ อัตราข้อมูล จำนวนไดร์ฟเวอร์ จำนวนตัวรับสัญญาณ การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน การป้องกันไฟฟ้าสถิต คุณสมบัติ การบรรจุ
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive signal improvement CAN FD transceiver with VIO and standby 2,981มีอยู่ในสต็อก
3,00013/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TCAN1462V-Q1 SMD/SMT SOIC-8 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 125 C 49 mA Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive CAN FD transceiver with wake/inhibit/sleep 2,962มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
TCAN1043A-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT VSON-14 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 28 V - 40 C + 150 C 130 uA Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors CAN Interface IC High-Speed CAN Transceiver with Standby Mode 1,216มีอยู่ในสต็อก
2,50016/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TJA1042 High Speed CAN Transceiver SMD/SMT SO-8 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 80 mA Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Low-power signal improvement CAN FD transceiver with INH and WAKE 2,646มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
TCAN1463-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT TSOT-23-14 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 1.7 V 5.5 V - 40 C + 150 C 350 uA 8 kV Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive signal improvement capable CAN FD transceiver with standby 8-SON -40 to 125 2,680มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TCAN1462-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT 9.2 kb/s 2 Driver 1 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 49 mA 4 kV Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive CAN FD transceiver with wake/inhibit/sleep 2,228มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
TCAN1043A-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT SOIC-14 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 28 V - 40 C + 150 C 130 uA Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors CAN Interface IC High-speed CAN transceiver 2,273มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TJA1057 High Speed CAN Transceiver SMD/SMT SO-8 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors CAN Interface IC High-Speed CAN Transceiver with Standby Mode 1,795มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TJA1042 High Speed CAN Transceiver SMD/SMT SO-8 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 80 mA Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive signal improvement capable CAN FD transceiver with standby 8-SOIC -40 to 125 2,835มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TCAN1462-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT 9.2 kb/s 2 Driver 1 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 49 mA 4 kV Reel, Cut Tape
Analog Devices / Maxim Integrated CAN Interface IC 3.3V, 2Mbps CAN Transceiver with mid-range FP, CMR, and ESD 59,055มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

High Speed CAN Transceiver SMD/SMT SOT23-CU-8 5 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 3 V 3.6 V - 40 C + 125 C 4.5 mA 40 kV Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments CAN Interface IC 14,245มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TCAN1046A-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT SOIC-14 2 Driver 2 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 170 mA 10 kV Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Enhanced automotive CAN transceiver with standby and 1.8-V I/O support 8,659มีอยู่ในสต็อก
10,00025/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TCAN1044AV-Q1 High Speed CAN FD Transceiver SMD/SMT SOIC-8 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 49 mA 10 kV Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive grade-0 enhanced CAN FD transceiver with standby 8-SOIC -40 to 150 32,372มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TCAN1044AEV-Q1 High Speed CAN FD Transceiver SMD/SMT SOIC-8 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 49 mA 10 kV Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments CAN Interface IC Enhanced Automotive dual CAN transceiver with Standby 14-VSON -40 to 150 8,630มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TCAN1046A-Q1 High Speed CAN FD Transceiver SMD/SMT VSON-14 8 Mb/s 2 Driver 2 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 170 mA 10 kV Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Low emissions, 5-kVrms isolated CAN FD transceiver with integrated DC/DC power 2,865มีอยู่ในสต็อก
4,25030/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ISOW1044 High Speed CAN FD Transceiver SMD/SMT SOIC-20 5 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 1.71 V 5.5 V - 40 C + 125 C 124 mA 12 kV Reel, Cut Tape
Analog Devices / Maxim Integrated CAN Interface IC 2.75kV, 3.5kV and 5kV Isolated CAN Transceivers 9,045มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

High Speed CAN Transceiver SMD/SMT SOIC-Wide-HYB-8 1 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 1.71 V 5.5 V - 40 C + 125 C 340 uA 15 kV Cut Tape
Analog Devices / Maxim Integrated CAN Interface IC 5V CAN Version of CI36; 5Mbps, +/-36V FP, +/-25V CMR, +/-25kV ESD HBM 30,241มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

High Speed CAN Transceiver SMD/SMT SOT23-CU-8 4 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 125 C 5 mA 40 kV Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices / Maxim Integrated CAN Interface IC 5KV Isolated CAN 5,363มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MAX14878 High Speed CAN Transceiver SMD/SMT SOIC-Wide-8 1 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 1.71 V 5.5 V - 40 C + 125 C 340 uA 15 kV Tray


Analog Devices / Maxim Integrated CAN Interface IC 5V CAN Version of CI36; 5Mbps, +/-36V FP, +/-25V CMR, +/-25kV ESD HBM 155มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 15

Texas Instruments CAN Interface IC Automotive signal improvement CAN FD transceiver with VIO and standby 7,331มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TCAN1462V-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT SON-8 4.5 V 5.5 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC 4,466มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TCAN1046A-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT SOIC-14 8 Mb/s 2 Driver 2 Receiver 4.5 V 5.5 V - 40 C + 150 C 170 mA 10 kV Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive CAN FD transceiver with wake/inhibit 5,675มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TCAN1043A-Q1 CAN FD Transceiver SMD/SMT SOT-23-THIN-14 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 4.5 V 40 V - 40 C + 150 C 130 uA With ESD Protection Reel, Cut Tape
Texas Instruments CAN Interface IC Automotive CAN-FD transceiver with integrated 5-V supply 14-VSON -40 to 150 8,214มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TCAN1162-Q1 High Speed CAN FD Transceiver SMD/SMT VSON-14 8 Mb/s 1 Driver 1 Receiver 5.5 V 28 V - 40 C + 150 C 70 mA 10 kV Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices / Maxim Integrated CAN Interface IC +5V CAN Transceiver with +/-65V FP, +/-25V CMR, +/-25kV ESD, FD/FR, STBY, LPBK, VL