ระบบบนชิป (SoC) - ระบบตรวจวัด (Metering)

ผลการค้นหา: 73
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ แกนหลัก ความกว้างของบัสข้อมูล ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา ขนาดหน่วยความจำของโปรแกรม ขนาดข้อมูลใน RAM ความละเอียดของตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) จำนวนอุปกรณ์ขาเข้า/ขาออก การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน การบรรจุ
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC 16-MHz MCU with 256-KB FRAM, LCD, 12-bit high speed 8-MSPS sigma-delta ADC and integrated sensor AFE 100-LQFP -40 to 85 12,700มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 16 MHz 256 kB 8 kB 12 bit 76 I/O 3 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC 512KB Flsh 32KB SRAM Mixed Signal MCU 273มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 62 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
GHI Electronics Metering Systems on a Chip - SoC SITCore SC13048Q SoC 255มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT QFN-48 ARM Cortex M4 32 bit 80 MHz 220 kB, 512 kB 128 kB 37 I/O 1.71 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC 16 MHz MCU with 256KB FRAM, 8KB SRAM, Low-Energy Accelerator, AES, 12-bit ADC , LCD, DMA and 76 IO 100-LQFP -40 to 85 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 16 MHz 256 kB 8 kB 12 bit 76 I/O 3 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Ultrasonic Sensing MCU with 256KB FRAM, 8KB RAM, LCD, I2C Bootloader for flow meters 100-LQFP -40 to 85 58มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 16 MHz 256 kB 8 kB 12 bit 76 I/O 3 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Ultra low power Micro Controller 285มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 62 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 1,496มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 181มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Low-cost polyphase metering SoC with 3 Sigma-Delta ADCs, 10-bit SAR ADC, LCD, 128KB Flash, 8KB RAM 80-LQFP -40 to 85 118มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-80 CPUXV2 16 bit 25 MHz 128 kB 8 kB 10 bit, 24 bit 52 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 62 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 750มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices Metering Systems on a Chip - SoC Impedance measurement with ARM Cortex M3 ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 8 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT CSPBGA-120 ARM Cortex M3 32 bit 16 MHz 384 kB 32 kB 16 bit 66 I/O 2.5 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 62มีอยู่ในสต็อก
9018/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 62 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC 512KB Flsh 32KB SRAM Mixed Signal MCU 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 25 MHz 128 kB 16 kB 10 bit, 24 bit 62 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Microcontroller for 3 phase meters 115มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-80 CPUXV2 16 bit 25 MHz 128 kB 8 kB 10 bit, 24 bit 52 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 76มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-100 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 62 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC 512KB Flsh 32KB SRAM Mixed Signal MCU
4,4987/3/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Ultra low power Micro Controller
1,00031/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT LQFP-100 MSP430 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 62 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC 512KB Flsh 32KB SRAM Mixed Signal MCU
1,4919/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 CPUXV2 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC 512KB Flsh 32KB SRAM Mixed Signal MCU
4822/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT LQFP-128 MSP430 16 bit 25 MHz 512 kB 32 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 72
หลายรายการ: 72

SMD/SMT LQFP-128 MSP430 16 bit 25 MHz 128 kB 16 kB 10 bit, 24 bit 90 I/O 1.8 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Metering Systems on a Chip - SoC Mixed Signal MCU ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 12 สัปดาห์