ไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์สัญญาณวิทยุ - MCU

 ไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์สัญญาณวิทยุ - MCU
RF Microcontrollers are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many RF microcontroller manufacturers including Cypress, Microchip, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments & more. Please view our large selection of RF microcontrollers below.
ผลการค้นหา: 842
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD แกนหลัก ความถี่ในการใช้งาน ความกว้างของบัสข้อมูล ขนาดหน่วยความจำของโปรแกรม ขนาดข้อมูลใน RAM ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา ความละเอียดของตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ รูปแบบการติด คุณสมบัติ การบรรจุ
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU Automotive qualified SimpleLink wireless MCU for use in wireless battery management systems 2,647มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

ARM Cortex M4 2.402 GHz to 2.48 GHz 16 bit, 32 bit 352 kB 80 kB 1 MHz 12 bit 1.8 V 3.63 V + 105 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Infineon Technologies RF Microcontrollers - MCU 325มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tray
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex -M4F multiprotocol sub-1 GHz and 2.4-GHz wireless MCU integrated power amp 4,509มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4F 352 kB to 704 kB 80 kB to 144 kB 1 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 105 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex -M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU, 704-kB Flash, integrated power amp 6,005มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4F 48 MHz 704 kB 144 kB 1 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 105 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape

Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Bluetooth 5.1 Low Energy wireless MCU 48-VQFN -40 to 85 9,990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M0, ARM Cortex M3 2.4 GHz 32 bit 128 kB 24 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
NXP Semiconductors RF Microcontrollers - MCU High Performance and Ultra-Low-Power MCU for Zigbee ,Thread, and Bluetooth LE 5.0 20,278มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

ARM Cortex M4 2.4 GHz 32 bit 640 kB 152 kB 48 MHz 12 bit 2.4 V 3.6 V + 85 C HVQFN-40 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex -M4F multiprotocol Sub-1 GHz wireless MCU with 704-kB Flash 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4F 48 MHz 704 kB 144 KB 1 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 115 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex -M4 Sub-1 GHz wireless MCU with 352-kB flash 48-VQFN -40 to 105 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink™ 32 -bit Arm® Cortex®-M4 single-protocol 2.4-GHz wireless MCU 48-VQFN -40 to 105 2,450มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4 2.4 GHz 32 bit 352 kB 32 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 105 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex -M4 Sub-1 GHz wireless MCU with 352-KB Flash and integrated +20dBm PA 2,490มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4 32 bit 352 kB 32 kB 48 MHz 12 bit 2.1 V 3.8 V + 105 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink™ 32 -bit Arm® Cortex®-M4 single-protocol 2.4-GHz wireless MCU 40-VQFN -40 to 105 2,905มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

ARM Cortex M4 2.4 GHz 32 bit 352 kB 1 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 105 C VQFN-40 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Silicon Labs RF Microcontrollers - MCU Sub-GHz Wireless USB Gecko SoC MCU 256KB 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

ARM Cortex M3 142 MHz to 1.05 GHz 32 bit 256 kB 32 kB 48 MHz 12 bit 1.98 V 3.8 V + 85 C QFN-64 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex-M4F multiprotocol 2.4 GHz wireless MCU with integrated power amplifier 48-VQFN -40 to 85 2,418มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4F 2.4 GHz 32 bit 352 kB 80 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Silicon Labs RF Microcontrollers - MCU Sub-GHz Wireless USB Gecko SoC MCU 256KB 1,299มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ARM Cortex M3 142 MHz to 1.05 GHz 32 bit 256 kB 32 kB 48 MHz 12 bit 1.98 V 3.8 V + 85 C QFN-64 SMD/SMT Tray
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex-M4 Wi-Fi MCU with 256kB RAM, coexistence, WPA3, 16 TLS sockets, secure boot 64-VQFN -40 to 85 7,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4 32 bit 256 kB 2.1 V 3.6 V + 85 C VQFN-64 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Bluetooth 5.1 Low Energy wireless MCU 32-VQFN -40 to 85 6,476มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M0, ARM Cortex M3 2.4 GHz 32 bit 128 kB 24 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-32 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink 32-bit Arm Cortex-M3 Bluetooth Low Energy wireless MCU with 128kB Flash and 275kB ROM 48-VQFN -40 to 85 6,006มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M3 2.4 GHz 32 bit 128 kB 20 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU RF Bluetooth SMART SOC with USB BLE 20,941มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

8051 2.4 GHz 8 bit 256 kB 8 kB 2 V 3.6 V + 85 C VQFN-40 SMD/SMT Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Bluetooth low enrgy Wirels MCU 8,231มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ARM Cortex M3 2.4 GHz 32 bit 128 kB 20 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink Arm Cortex-M4F multiprotocol Sub-1 GHz & 2.4 GHz wireless MCU integrated power amplifier 48-VQFN -40 to 85 2,164มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ARM Cortex M4F 2.4 GHz, Sub-1 GHz 352 kB 80 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU Autom Qualified SimpleLink Bluetooth 7,100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M3 48 MHz 32 bit 128 kB 20 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 105 C VQFN-48 SMD/SMT AEC-Q100 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth Low Energy wireless MCU with 352kB Flash 48-VQFN -40 to 105 4,431มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ARM Cortex M4F 2.4 GHz 32 bit 352 kB 80 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments RF Microcontrollers - MCU SimpleLink 32-bit Arm Cortex-M4F multiprotocol 2.4 GHz wireless MCU with 352kB Flash 48-VQFN -40 to 105 11,248มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

ARM Cortex M4F 2.4 GHz 32 bit 352 kB 80 kB 48 MHz 12 bit 1.8 V 3.8 V + 85 C VQFN-48 SMD/SMT Reel, Cut Tape