ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) 8-บิต

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) 8-บิต
8-Bit Microcontrollers are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many 8-bit microcontroller manufacturers including Cypress, Infineon, Maxim, Microchip, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments & more. Please view our large selection of 8-bit microcontrollers below.
ผลการค้นหา: 13,739
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD แกนหลัก ขนาดหน่วยความจำของโปรแกรม ขนาดข้อมูลใน RAM หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา ความละเอียดของตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) จำนวนอุปกรณ์ขาเข้า/ขาออก การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) รูปแบบการติด ความกว้างของบัสข้อมูล ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ระดับ คุณสมบัติ การบรรจุ

Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU CAN, 64KB Flash, 8KB RAM, 12b ADC3, UTMR, DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, 1,393มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

PIC18 64 kB 8 kB SSOP-28 64 MHz 12 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB Flash, 128EE, 512B RAM, 10b ADC, PWM, CCP, HLT, WDT, PPS, EUSART, SPI/I2C 2,100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,100

RISC 7 kB 512 B SSOP-28 32 MHz 10 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC16F18054/55/74/75 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,034มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

32 kB 2 kB SSOP-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,017มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

32 kB 2 kB SOIC-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 14KB Flash, 128EE, 1KB RAM, 10b ADC, PWM, CCP, HLT, WDT, PPS, EUSART, SPI/I2C 1,600มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,600

RISC 14 kB 1 kB SOIC-28 32 MHz 10 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC16F18054/55/74/75 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,006มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

32 kB 2 kB SPDIP-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU CAN-FD, 64KB Flash, 8KB RAM, 12b ADC3, UTMR, DAC, Comp, PWM, CCP,CWG, HLT, WWDT 1,098มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

PIC18 64 kB 8 kB VQFN-48 64 MHz 12 bit 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F26/46/56Q84 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,001มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

16 kB 1 kB SPDIP-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,034มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

16 kB 1 kB SSOP-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,042มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

16 kB 1 kB VQFN-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,016มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

16 kB 1 kB SOIC-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash, 2KB RAM, 128B EEPROM, 12b Diff. ADCC, 1xOP-AMP, 2x16-bit dual PWM 1,034มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

28 kB 2 kB SSOP-28 32 MHz 12 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC16F17156/76 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 2 Op Amps, 4 channel DMA, 16-bit dual PWM, 12-bit ADC with computation 1,092มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

32 kB 2 kB VQFN-28 64 MHz 12 bit 26 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F24/25Q71 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 7KB Flash, 128EE, 512B RAM, 10b ADC, PWM, CCP, HLT, WDT, PPS, EUSART, SPI/I2C 1,600มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,600

RISC 7 kB 512 B SOIC-28 32 MHz 10 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC16F18054/55/74/75 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 14KB Flash, 128EE, 1KB RAM, 10b ADC, PWM, CCP, HLT, WDT, PPS, EUSART, SPI/I2C 480มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RISC 14 kB 1 kB TQFP-44 32 MHz 10 bit 36 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 125 C PIC16F18054/55/74/75 Tray
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 14KB Flash, 128EE, 1KB RAM, 10b ADC, PWM, CCP, HLT, WDT, PPS, EUSART, SPI/I2C 532มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RISC 14 kB 1 kB SOIC-20 32 MHz 10 bit 18 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 125 C PIC16F18015/25/44/45 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB, 4KB RAM, 28p, 24MHz, MVIO, 12b ADC, ZCD, DAC, 2xUART, SPI, TWI 867มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AVR 32 kB 4 kB SPDIP-28 24 MHz 12 bit 22 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C AVR16/32DD28/32 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB, 4KB RAM, 28p, 24MHz, MVIO, 12b ADC, ZCD, DAC, 2xUART, SPI, TWI, Ext temp 330มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AVR 32 kB 4 kB SPDIP-28 24 MHz 12 bit 22 I/O 1.8 V 5.5 V Through Hole 8 bit - 40 C + 125 C AVR16/32DD28/32 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 64KB, 8KB RAM, 14p, 24MHz, MVIO, 12b ADC, ZCD, DAC, 2xUART, SPI, TWI, T&R
2,595มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,600

AVR 64 kB 8 kB SOIC-14 24 MHz 12 bit 10 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C AVR64DD14/20 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 16KB Flash, 1KB RAM, 2x OPA, 12-bit differential ADCC with comp 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RISC 16 kB 1 kB TQFP-44 64 MHz 12 bit 44 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC18F44/45/54/55Q71 Tray
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 14KB Flash, 128EE, 1KB RAM, 10b ADC, PWM, CCP, HLT, WDT, PPS, EUSART, SPI/I2C 330มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RISC 14 kB 1 kB SPDIP-28 32 MHz 10 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC16F18054/55/74/75 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash, 2KB RAM, 128B EEPROM, 12b Diff. ADCC, 1xOP-AMP, 2x16-bit dual PWM 535มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

28 kB 2 kB VQFN-28 32 MHz 12 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C PIC16F17156/76 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 28KB Flash, 2KB RAM, 128B EEPROM, 12b Diff. ADCC, 2x16-bit dual PWM 546มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RISC 28 kB 2 kB VQFN-28 32 MHz 12 bit 25 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT - 40 C + 85 C PIC16F18156/76 Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU CAN, 64KB Flash, 8KB RAM, 12b ADC3, UTMR, DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, 1,098มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

PIC18 64 kB 8 kB VQFN-48 64 MHz 12 bit 44 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C Tube
Microchip Technology 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB, 4KB RAM, 28p, 24MHz, MVIO, 12b ADC, ZCD, DAC, 2xUART, SPI, TWI 1,336มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AVR 32 kB 4 kB SSOP-28 24 MHz 12 bit 22 I/O 1.8 V 5.5 V SMD/SMT 8 bit - 40 C + 85 C AVR16/32DD28/32 Tube