ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและตัวควบคุม - DSP, DSC

 ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและตัวควบคุม - DSP, DSC
Digital Signal Processors & Controllers (DSP & DSC) are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many digital signal processor & controller (DSP & DSC) manufacturers including Analog Devices, Microchip, NXP, Texas Instruments & more. Please view our selection of digital signal processors & controllers (DSP & DSC) below.
ผลการค้นหา: 3,746
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ระดับ ยี่ห้อ รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ แกนหลัก จำนวนคอร์ ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา หน่วยความจำแคชคำสั่ง L1 หน่วยความจำแคชข้อมูล L1 ขนาดหน่วยความจำของโปรแกรม ขนาดข้อมูลใน RAM การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ

Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC dsPIC33C 100Mhz, 256KB Flash, 32KB RAM, OpAmps, 12bit ADC, PWM, CAN FD 282มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

dsPIC33CK256MC502 SMD/SMT SSOP-28 dsPIC33CK 100 MHz - - 256 kB 32 kB Tube
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 100Pin, E-temp, CAN 224มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 64Pin, CAN 160มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 100Pin, CAN 109มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 48Pin, No CAN 183มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 64Pin, E-temp, CAN 250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 48Pin, E-temp, CAN 249มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 48Pin, E-temp, CAN 250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 1024K Flash, 128K RAM, 100MHz, 64Pin, E-temp, CAN 250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC dsPIC33C 100Mhz, 256KB Flash, 32KB RAM, OpAmps, 12bit ADC, PWM, CAN FD 320มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DSCs dsPIC33CK256MC506 SMD/SMT TQFP-48 dsPIC33CK 1 Core 100 MHz - - 256 kB 32 kB 3 V to 3.6 V - 40 C + 125 C Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC dsPIC33C 100Mhz, 256KB Flash, 32KB RAM, OpAmps, 12bit ADC, PWM, CAN FD 305มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DSCs dsPIC33CK256MC505 SMD/SMT VQFN-48 dsPIC33CK 1 Core 100 MHz - - 256 kB 32 kB 3 V to 3.6 V - 40 C + 125 C Tube
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC ISO 26262-Compliant 100 MHz Single-Core DSC 135มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DSCs DSPIC33CK1024MP708 SMD/SMT TQFP-80 dsPIC33CK 1 Core 100 MHz - - 1 MB 128 kB 3.3 V - 40 C + 125 C Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC dsPIC33C 100Mhz, 256KB Flash, 32KB RAM, OpAmps, 12bit ADC, PWM, CAN FD 280มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DSCs dsPIC33CK256MC506 SMD/SMT QFN-64 dsPIC33CK 1 Core 100 MHz - - 256 kB 32 kB 3 V to 3.6 V - 40 C + 125 C Tube
Analog Devices Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 800 MHz SHARC in an LQFP package 745มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 90

DSPs ADSP-21565 SMD/SMT LQFP-120 SHARC+ 1 Core 800 MHz, 1 GHz 128 kB 128 kB - - 1 V - 40 C + 125 C AEC-Q100 Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 512K Flash, 64K RAM, 100MHz, 64Pin, CAN 559มีอยู่ในสต็อก
48023/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DSPs DSPIC33CK512MP606 SMD/SMT TQFP-64 dsPIC33CK 1 Core 70 MHz - - 512 kB 64 kB 3 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Processor 179-NFBGA -40 to 85 1,681มีอยู่ในสต็อก
625ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DSPs TMS320VC5509A SMD/SMT NFBGA-179 C55x 1 Core 200 MHz - - 64 kB 256 kB 1.6 V - 40 C + 85 C Tray
Texas Instruments Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Floating Point DSP 578มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DSPs TMS320C6713B TMS320 TMS320C6000 C6000 SMD/SMT BGA-272 C67x 1 Core 300 MHz 4 kB 4 kB 8 kB 192 kB 1.4 V 0 C + 90 C Tray
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 512K Flash, 64K RAM, 100MHz, 64Pin, CAN T/R 2,600มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,300
dsPIC33CK512MP606 SMD/SMT QFN-64 Reel, Cut Tape
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 512K Flash, 64K RAM, 100MHz, 48Pin, CAN T/R 2,890มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,300
dsPIC33CK512MP605 SMD/SMT VQFN-48 Reel, Cut Tape
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 512K Flash, 64K RAM, 100MHz, 48Pin, CAN T/R 1,349มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,600
dsPIC33CK512MP605 SMD/SMT TQFP-48 Reel, Cut Tape
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 512K Flash, 64K RAM, 100MHz, 64Pin, CAN 428มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DSPs DSPIC33CK512MP606 SMD/SMT QFN-64 dsPIC33CK 1 Core 70 MHz - - 512 kB 64 kB 3 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tube
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 16 Bit DSC, Single Core, 512K Flash, 64K RAM, 100MHz, 48Pin, CAN 595มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DSPs DSPIC33CK512MP605 SMD/SMT VQFN-48 dsPIC33CK 1 Core 70 MHz - - 512 kB 64 kB 3 V to 3.6 V - 40 C + 85 C Tube
Microchip Technology Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC dsPIC33C 100Mhz, 256KB Flash, 32KB RAM, OpAmps, 12bit ADC, PWM, CAN FD 292มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DSCs dsPIC33CK256MC503 SMD/SMT UQFN-36 dsPIC33CK 1 Core 100 MHz 256 kB 32 kB Tube
Analog Devices Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 1000 MHz SHARC in an LQFP package 934มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 90

DSPs ADSP-21565 SMD/SMT LQFP-120 SHARC+ 1 Core 800 MHz, 1 GHz 128 kB 128 kB - - 1 V - 40 C + 125 C AEC-Q100 Tray
Analog Devices Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC 1000 MGHz SHARC in an LQFP package 853มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DSPs SMD/SMT LQFP-EP-120 SHARC+ 1 Core 1 GHz 128 kB 128 kB - - 1 V 0 C + 70 C Tray