ไดรเวอร์ไฟ LED

 ไดรเวอร์ไฟ LED
LED Lighting Drivers are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many LED lighting driver manufacturers including Analog Devices, Diodes Inc, Microchip, NXP, onsemi, STMicroelectronics, Texas Instruments & more. Please view our large selection of LED lighting drivers below.
ผลการค้นหา: 3,775
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ จำนวนขาออก กระแสขาออก (1) แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ต่ำสุด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า สูงสุด โทโพโลจี ความถี่ในการใช้งาน แรงดันขาออก ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ ลักษณะเด่น

Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5K 2,083มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
SMD/SMT SO-16 1 Output 4.5 V 60 V Boost 1 MHz - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices / Maxim Integrated LED Lighting Drivers 6-Channel 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias and ASIL B 502มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 50

SMD/SMT TQFN-EP-48 4 Output 2.65 V 5.5 V Boost, Buck-Boost 2.1 MHz - 40 C + 125 C
Analog Devices LED Lighting Drivers Dual Multitopology Boost LED Controller 1,434มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 146

LT8355-1 SMD/SMT QFN-28 2 Output 5 V 60 V Boost 2 MHz 120 V - 40 C + 125 C Tube
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69600-Q1 WQFN-24 - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 2,993มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69610-Q1 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 60 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Speed Daisy Chain Interface
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive, single-channel, high-current 40-V high-side LED driver with thermal sharing 2,839มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

TPS92629-Q1 SMD/SMT 3 Output 250 mA 4.5 V 45 V 4.2 V to 4.8 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel in 60 mA / 20 V 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69612-Q1 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 60 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Speed Daisy Chain Interface
Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED MV Int Switch SO-8 T&R 4K 3,960มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000
SMD/SMT SO-8 1 Output 6 V 40 V Boost 400 kHz - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel


Analog Devices / Maxim Integrated LED Lighting Drivers Twelve Switch High Brightness LED Matrix Manager for Automotive Front Lights 110มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 12

Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69650-Q1 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 30 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 50 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Speed Daisy Chain Interface
Texas Instruments LED Lighting Drivers 128 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 2,997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69608 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 20 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 20 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Analog Devices LED Lighting Drivers 60VIN LED Cntr w/ Int PWM Gen 148มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 37

LT3761A SMD/SMT MSOP-16 1 Output 4.5 V 60 V Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC 1 MHz - 40 C + 125 C Tube
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive two-channel high-current 40-V high-side LED driver with thermal sharing 2,725มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
TPS92620-Q1 SMD/SMT WSON-12 2 Output 250 mA 4.5 V 40 V 100 Hz - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Side
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive two-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing 2,490มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
TPS92622-Q1 SMD/SMT WSON-12 2 Output 150 mA 4.5 V 40 V 100 Hz 40 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape High Side
Analog Devices LED Lighting Drivers 60V 1A Simple LED Driver - 330kHz Versio 262มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

LT8374 SMD/SMT QFN-16 1 Output 1.2 A 6.5 V 60 V Buck 2 MHz - 40 C + 150 C Tube
Texas Instruments LED Lighting Drivers Mini-LED local dimming backlight driver with 60-mA 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

TLC69661 SMD/SMT WQFN-24 1 Output 60 mA 3 V 5.5 V 20 MHz 50 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape High System Efficiency
Analog Devices LED Lighting Drivers 60VIN LED Cntr w/ Int PWM Gen 111มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 37

LT3761A SMD/SMT MSOP-16 1 Output 4.5 V 60 V Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC 1 MHz - 40 C + 125 C Tube
Analog Devices LED Lighting Drivers 60V 1A Simple LED Driver - 330kHz Versio 241มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

LT8374 SMD/SMT QFN-16 1 Output 1.2 A 6.5 V 60 V Buck 330 kHz - 40 C + 150 C Tube
Diodes Incorporated AL5887JAZW52-13
Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED Linear Driver W-QFN6060-52/SWP(Type A1) T&R 4K 3,888มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000
SMD/SMT W-QFN6060-52 36 Output 70 mA 2.7 V 5.5 V 30 kHz 5.5 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices / Maxim Integrated LED Lighting Drivers 12-Switch Matrix Manager with UART Interface (1.6A) 7,327มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 750

MAX25608 SMD/SMT TSSOP-28 12 Output 1.6 A 4 V 60 V Boost, Buck 16.384 MHz Adjustable - 40 C + 125 C Tube PWM Dimming, Open LED Protection

Analog Devices / Maxim Integrated LED Lighting Drivers Automotive IR LED Driver for Driver Monitoring Systems 628มีอยู่ในสต็อก