ไดร์ฟเวอร์และคอนโทรลเลอร์หน้าจอ

 ไดร์ฟเวอร์และคอนโทรลเลอร์หน้าจอ
Display Drivers & Controllers are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many display driver & controller manufacturers including Analog Devices, Epson, Microchip, onsemi, Texas Instruments & more. Please view our large selection of display drivers & controllers below.
ผลการค้นหา: 343
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ สินค้า ประเภทหน้าจอ การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Texas Instruments Display Drivers & Controllers 391มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DLPC120-Q1 DMD Display Controllers 1.2 V - 40 C + 105 C SMD/SMT NFBGA-216 Reel, Cut Tape


Texas Instruments Display Drivers & Controllers 0.55-inch SVGA DLP digital micromirror device (DMD) 165มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DLP550HE Digital Micromirror Devices SVGA 3 V to 3.6 V 0 C + 70 C SMD/SMT CPGA-149
Texas Instruments Display Drivers & Controllers 0.67-inch WUXGA DLP digital micromirror device (DMD) 104มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DLP670RE Digital Micromirror Devices WUXGA 3.15 V to 3.45 V 0 C + 70 C SMD/SMT CPGA-350
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® 0.47-inch 1080p digital micromirror device (DMD) 100-CLGA 0 to 70 128มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP4710LC Digital Controllers DMD 1.8 V 0 C + 70 C SMD/SMT CLGA-100 Tray


Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP display controller for 1080p and WUXGA digital micromirror devices 33มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLPC4430 Display Controllers WUXGA 1.1 V to 3.465 V 0 C + 70 C SMD/SMT BGA-516
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® display controller for DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 676-BGA 0 to 70 432มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLPC6540 Display Controllers 4K UHD 1.15 V 0 C + 108 C SMD/SMT PBGA-676 Tray

Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® automotive 0.3-inch digital micromirror device (DMD) 54-CLGA -40 to 105 83มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP3021-Q1 Display Drivers 0.3 WVGA 2.5 V - 40 C + 105 C SMD/SMT CLGA-64 Tray

Texas Instruments Display Drivers & Controllers Digital Cntlr for DLP4500 DMD 1,593มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLPC350 Controllers DLP 4500 DMD Digital Controller 3.3 V 0 C + 115 C SMD/SMT BGA-419 Bulk
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® display and light controller for DLP3010LC (0.3 720p) DMD 201-NFBGA -30 to 85 1,265มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLPC3478 Display Controllers LED 1.1 V - 30 C + 125 C SMD/SMT NFGBA-201 Tray

Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP display controller for 4K UHD digital micromirror devices 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLPC4420 DLP Display Controllers DMD 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V 0 C + 70 C SMD/SMT BGA-516
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® system management and illumination controller for DLP553x-Q1 chipset 100-HTQFP -40 to 105 135มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

TPS99000-Q1 Controllers DMD 3.3 V - 40 C + 105 C SMD/SMT HTQFP-100 Tray
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP 0.47 4K UHD DMD 257-CLGA 63มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP470TE Display Drivers 4K UHD 1.8 V 0 C + 90 C SMD/SMT CLGA-257 Tray
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® 0.47 1080P DMD 257-CLGA 65มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP470NE Display Drivers 1080P 1.8 V 0 C + 90 C SMD/SMT CLGA-257 Tray
Analog Devices / Maxim Integrated Display Drivers & Controllers Digitally Adjustable LCD Bias Supply 3,785มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

MAX749 LCD 2 V to 6 V 0 C + 70 C SOIC-Narrow-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP 0.2 WVGA DMD 40-CLGA 760มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Drivers & Controllers DLP 1.8 V - 20 C + 90 C SMD/SMT FQJ-40 Tray
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP PMIC/LED driver for DLP780TE, DLP780NE and DLP800RE digital micromirror devices (DMDs) 113มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DMD Micromirror Drivers DMD 0 C + 70 C SMD/SMT HTQFP-80 Tray
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® 0.2-inch WVGA digital micromirror device (DMD) 40-CLGA 0 to 70 95มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP2010LC Display Drivers 0.2 WVGA 1.8 V 0 C + 70 C SMD/SMT CLGA-40 Tray
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP 0.65-inch 4K UHD digital micromirror device (DMD) 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP650TE Digital Micromirror Devices DLP 1.8 V 0 C + 90 C SMD/SMT CPGA-149 Tray

Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® automotive 0.55-inch digital micromirror device (DMD) for exterior lighting applications 149-CPGA -40 to 105 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP5531-Q1 DMD Controllers 1.7 V to 1.95 V - 40 C + 105 C SMD/SMT CPGA-149 Tray
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP automotive 0.55-in digital micromirror device (DMD) for interior & transparent window displays 31มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP5532 DMD Controllers DMD 1.7 V to 1.95 V - 40 C + 105 C SMD/SMT FYS-149 Tray
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP® automotive 0.55-inch digital micromirror device (DMD) 149-CPGA -40 to 105 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP5533A-Q1 DMD Controllers DMD - 500 mV to 2.3 V - 40 C + 105 C SMD/SMT CPGA-149 Tray


Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP controller for DLP300S and DLP301S digital micromirror devices (DMDs) 142มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLPC1438 UV Chipsets DLP 1.1 V - 30 C + 105 C SMD/SMT NFBGA-201


Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP products 0.65-inch 1080p HSSI digital micromirror device (DMD) 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP651NE Standard Chipsets DLP 1.8 V 0 C + 70 C SMD/SMT CPGA-149 Tray
Microchip Technology Display Drivers & Controllers HVCMOS 1,903มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,300

Drivers 12 V - 25 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Display Drivers & Controllers DLP 0.23 1080p DMD 54-CLGA 116มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DLP230NP Display Controllers DMD 1.8 V - 40 C + 90 C SMD/SMT CLGA-54 Tray