ไอซีตัวขับ

ไอซีตัวขับ
Driver ICs are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many laser driver IC manufacturers including Analog Devices, Diodes inc, Microchip, NXP, onsemi, STMicroelectronics, Texas Instruments & more. Please view our large selection of driver ICs below.
ผลการค้นหา: 4,976
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS
Texas Instruments Display Drivers & Controllers 391มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5K 2,083มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
Analog Devices / Maxim Integrated LED Lighting Drivers 6-Channel 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias and ASIL B 502มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 50Texas Instruments Display Drivers & Controllers 0.55-inch SVGA DLP digital micromirror device (DMD) 165มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Texas Instruments Display Drivers & Controllers 0.67-inch WUXGA DLP digital micromirror device (DMD) 104มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Analog Devices LED Lighting Drivers Dual Multitopology Boost LED Controller 1,434มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 146

Texas Instruments LED Lighting Drivers 128 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 2,993มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 8-scan MOSFET controller for mini-LED matrix local dimming backlight applications 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive, single-channel, high-current 40-V high-side LED driver with thermal sharing 2,839มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel in 60 mA / 20 V 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED MV Int Switch SO-8 T&R 4K 3,960มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000
Texas Instruments LED Lighting Drivers 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel in 60 mA / 20 V 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers 64 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel in 60 mA / 20 V 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers 32 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Texas Instruments LED Lighting Drivers 128 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 16-channel integrated current sink 2,997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Analog Devices LED Lighting Drivers 60VIN LED Cntr w/ Int PWM Gen 148มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 37

Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive two-channel high-current 40-V high-side LED driver with thermal sharing 2,725มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Texas Instruments LED Lighting Drivers Automotive two-channel 40-V high-side LED driver with thermal sharing 2,490มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
ROHM Semiconductor LCD Drivers LOW LCD DRIVERS 1,998มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Texas Instruments LED Lighting Drivers Mini-LED local dimming backlight driver with 60-mA 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Analog Devices LED Lighting Drivers 60V 1A Simple LED Driver - 330kHz Versio 262มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Texas Instruments LED Lighting Drivers 128 mini-LED matrix local dimming backlight driver with 60-mA 16-channel integrated current sink 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000