สินค้าตัวสร้างและรองรับสัญญาณนาฬิกา

ผลการค้นหา: 15,937
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ ประเภท ค่าสูงสุดของความถี่ขาเข้า ค่าความถี่ขาออกสูงสุด จำนวนขาออก รอบทำงาน - สูงสุด การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Freq Clk Generator Low-Jitter, 8-output 3,083มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5332 Programmable Clock Generators 250 MHz 333.33 MHz 8 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-40 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Low jitter, 6-output, any-frequency (< 333.33 MHz), any output clock generator (INT+FRAC) 3,156มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5332 Programmable Clock Generators 250 MHz 333.33 MHz 6 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-32 Tray
Texas Instruments Clock Generators & Support Products 156.250-MHz, +/-50 ppm, ultra-low jitter, integrated EEPROM, fully programmable oscillator 8-QFM -40 to 85 2,208มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LMK61E2 Programmable Clock Generators - 1 GHz 1 Output 55 % 3.135 V to 3.465 V 162 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFM-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology Clock Generators & Support Products Line Card Timing IC with SyncE Support 240มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LBGA-81 Tray
Infineon Technologies Clock Generators & Support Products 4PLL Spread-Spectrum Clock Generator 829มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CY27410 Clock Generators 700 MHz 700 MHz 12 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 38 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-48 Tray
Diodes Incorporated Clock Generators & Support Products Clock Generator 7,645มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

PI6CG33401C Clock Generators 25 MHz 500 kHz 4 Output 55 % 3.3 V 13 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-32 Reel, Cut Tape, MouseReel
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products I2C control, 4-output, any frequency (< 200 MHz), any output, clock generator (2 diff, 2 SE) 403มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5338 Programmable Clock Generators 710 MHz 200 MHz 4 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-24 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Ultra low-jitter, 10-output, any-frequency (< 350 MHz), any output clock generator 249มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5341 Programmable Clock Generators 750 MHz 350 MHz 10 Output 60 % 1.8 V, 3.3 V 115 mA, 120 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-64 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products I2C programmable, any-frequency, any-output, VCXO reference, 4-output LVCMOS clock generator 9,695มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Si5351 Programmable Clock Generators 27 MHz 200 MHz 4 Output 60 % 2.5 V, 3.3 V 27 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-16 Reel, Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Low jitter, 12-output, any-frequency (< 333.33 MHz), any output clock generator (INT+FRAC) 1,497มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Si5332 Clock Generators 250 MHz 333.33 MHz 12 Output 60 % 1.71 V to 3.63 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT Reel, Cut Tape, MouseReel
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products I2C programmable, any-frequency, any-output, 8-output, quad-frequency LVCMOS clock gen, max = 200 MH 1,090มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5356 Programmable Clock Generators 200 MHz 200 MHz 8 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-24 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products 4-output, any frequency (< 200 MHz), any output, clock generator (xtal input) 487มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Si5335 Programmable Clock Generators 200 MHz 200 MHz 4 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-24 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Low jitter, 12-output, any-frequency (< 333.33 MHz), any output clock generator (INT+FRAC) 1,034มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5332 Programmable Clock Generators 250 MHz 333.33 MHz 12 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-48 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products I2C Prog, Any Frequency, Any Output, VCXO ref, 8-Output LVCMOS Clock Gen 1,531มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5351 Programmable Clock Generators 27 MHz 200 MHz 8 Output 60 % 2.5 V, 3.3 V 27 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-20 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Ultra low-jitter, 4-output, any-frequency (< 1028 MHz), any output clock generator 2,508มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Si5340 Programmable Clock Generators 750 MHz 1028 MHz 4 Output 60 % 1.8 V, 3.3 V 115 mA, 120 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-44 Reel, Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products I2C programmable, any-frequency, any-output, 8-output, quad-frequency LVCMOS clock gen, max = 200 MH 477มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5356 Programmable Clock Generators 200 MHz 200 MHz 8 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-24 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products I2C Prog, Any Frequency, Any Output, Xtal Ref, 3-Output LVCMOS Clock Gen 1,879มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Si5351 Programmable Clock Generators 27 MHz 200 MHz 3 Output 60 % 2.5 V, 3.3 V 22 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT MSOP-10 Reel, Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Ultra low-jitter, 10-output, any-frequency (< 350 MHz), any output clock generator 668มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5341 Programmable Clock Generators 750 MHz 350 MHz 10 Output 60 % 1.8 V, 3.3 V 115 mA, 120 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-64 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Low jitter, embedded crystal 6-output, any frequency (< 333.33MHz), any output clock generator (INT+ 762มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Programmable Clock Generators 250 MHz 333.33 MHz 6 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-32 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Ultra low-jitter, 10-output, any-frequency (< 1028 MHz), any output clock generator 3,658มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Si5341 Clock Generators 750 MHz 1.028 GHz 10 Output 60 % 1.8 V, 3.3 V 120 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-64 Reel, Cut Tape, MouseReel
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Ultra low-jitter, 10-output, any-frequency (< 350 MHz), any output clock generator 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Programmable Clock Generators 750 MHz 350 MHz 10 Output 60 % 1.8 V, 3.3 V 115 mA, 120 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-64 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products 4-output, any frequency (< 200 MHz), any output, clock generator (xtal input) 979มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si5335 Programmable Clock Generators 200 MHz 200 MHz 4 Output 60 % 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V 45 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-24 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Ultra low-jitter, 10-output, any-frequency (< 1028 MHz), any output clock generator 631มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Programmable Clock Generators 750 MHz 1028 MHz 10 Output 60 % 1.8 V, 3.3 V 115 mA, 120 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-64 Tray
Skyworks Solutions, Inc. Clock Generators & Support Products Automotive grade (105C) 6-output clock generator up to 333MHz, INT+FRAC, generic I2C programmable 473มีอยู่ในสต็อก