บัฟเฟอร์สัญญาณนาฬิกา

ผลการค้นหา: 1,936
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ จำนวนขาออก ค่าสูงสุดของความถี่ขาเข้า การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) ความล่าช้าในการแพร่กระจาย - สูงสุด ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer W-QFN5050-32 T&R 2.5K 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
2 Output 1.5 GHz 3.465 V 2.375 V 570 ps - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-32
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer W-QFN5050-32 T&R 2.5K 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
4 Output 1.5 GHz 3.465 V 2.375 V 570 ps - 40 C + 125 C SMD/SMT WQFN-32
Renesas Electronics Clock Buffer 9FGL0451D PCIE GEN1-5 CLK GEN_AP635T DIE SHRINK, 4 1,805มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

9FGL0451 4 Output 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-32

Renesas Electronics Clock Buffer 8P34S2106A DUAL 1:6 LVDS OUTPUT 1.8V FANOUT BUFFER 455มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

8P34S2106 6 Output 2 GHz 1.89 V 1.71 V 400 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-40
Renesas Electronics Clock Buffer 9FGL0841D PCIE GEN1-5 CLK GEN, 8O/P, 100 OHMS 2,465มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

9FGL0841 8 Output 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-48
Renesas Electronics Clock Buffer 9FGL0851D PCIE GEN1-5 CLK GEN_AP635T DIE SHRINK, 8 2,044มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

9FGL0851 8 Output 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-48
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer W-QFN5050-32 T&R 2.5K 494มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

PI6CBE33xx5 4 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-32
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer W-QFN5050-40 T&R 3.5K 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,500

PI6CBE33xx5 6 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-40
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer V-QFN9090-64 T&R 3K 375มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

PI6CBE33xx5 12 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-64
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer W-QFN5050-32 T&R 2.5K 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

PI6CBE33xx5 4 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-32
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer W-QFN5050-40 T&R 3.5K 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,500

PI6CBE33xx5 6 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-40
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer V-QFN6060-48 T&R 3K 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

PI6CBE33xx5 8 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-48
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer V-QFN6060-48 T&R 3K 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

PI6CBE33xx5 8 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-48
Diodes Incorporated Clock Buffer Clock Buffer V-QFN9090-64 T&R 3K 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

PI6CBE33xx5 12 Output 400 MHz 3.465 V 3.135 V 3000 ps - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFN-64
Renesas Electronics Clock Buffer 9FGL0241D PCIE GEN1-5 CLK GEN_AP635T DIE SHRINK, 2 375มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

9FGL0241 2 Output 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-24
Texas Instruments Clock Buffer 8-channel output 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVDS buffer with pin control 2,106มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

LMK1D1208P 16 Output 250 MHz 3.465 V 1.71 V 0.575 ns - 40 C + 105 C SMD/SMT VQFN-40
Microchip Technology Clock Buffer 1:2 LPHCSL Fanout Buffer with output enable (85 Ohm) 240มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Texas Instruments Clock Buffer 4-channel output LVDS 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V buffer with pin control 28-VQFN -40 to 105 2,863มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

LMK1D1204P 3.465 V 1.71 V 0.575 ns - 40 C + 105 C SMD/SMT VQFN-28
Renesas Electronics Clock Buffer 9DBL0442C 4 O/P 3.3V PCIE BUF, ZO=100 2,198มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

9DBL0442 4 Output 125 MHz 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-32
Microchip Technology Clock Buffer 1:2 LPHCSL Fanout Buffer (85 Ohm), T&R 1,995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000
Renesas Electronics Clock Buffer 9DBL0841C 8 O/P 3.3V PCIE ZDB, ZO=100 2,365มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

8 Output 125 MHz 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-48
Renesas Electronics Clock Buffer 9DBL0452C 4 O/P 3.3V PCIE BUF, ZO=85, T&R 2,440มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

4 Output 125 MHz 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-32
Renesas Electronics Clock Buffer 9DBL0851C 8 O/P 3.3V PCIE ZDB, ZO=85 2,478มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

8 Output 125 MHz 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VFQFPN-48