วงจรขยายสัญญาณเชิงดำเนินการความเร็วสูง

 วงจรขยายสัญญาณเชิงดำเนินการความเร็วสูง
High Speed Operational Amplifiers (Op Amps) are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many high speed op amp manufacturers including Intersil, Maxim Integrated, STMicroelectronics, Texas Instruments & more. Please view our selection of high speed operational amplifiers below.
ผลการค้นหา: 1,999
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ จำนวนช่องสถานี GBP - ผลคูณแบนด์วิดท์อัตราขยาย SR - อัตราสลูว์ อัตราขยายแรงดันเดซิเบล CMBR - อัตราส่วนการปฏิเสธโหมดที่ใช้ร่วมกัน กระแสขาออกต่อช่องสัญญาณ Ib - กระแสไบแอสขาเข้า Vos - แรงดันไฟฟ้าออฟเซ็ทขาเข้า การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers 600-MHz, high-precision unity-gain-stable FET-input operational amplifier 2,792มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

OPA814 1 Channel 250 MHz 750 V/us 83 dB 2 pA 250 uV 12.6 V 6 V 16 mA - 40 C + 105 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers Dual-channel, wideband, high-power output, current feedback amplifier 2,194มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

OPA2675 2 Channel 730 MHz 3.5 kV/us 64 dB 1 A 30 uA 1.5 mV 13 V 4.5 V - 40 C + 85 C SMD/SMT VQFN-16 Reel, Cut Tape
Texas Instruments THS3491YR
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers 900-MHz high-power-output current-feedback amplifier 2,992มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
THS3491 8 kV/us 69 dB 420 mA 1 mV 32 V 14 V 17.3 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT Die Reel, Cut Tape
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers 1,720มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers Single Channel, High Performance, 27 V, 140 MHz, RRIO FET Input Op Amp 5-SC70 -40 to 125 15,037มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

OPA810 1 Channel 70 MHz 200 V/us 120 dB 100 dB 75 mA 20 pA 100 uV 27 V 4.75 V 3.7 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SC-70-5 Reel, Cut Tape
Analog Devices High Speed Operational Amplifiers Prec, Low Drift & Noise Hi Speed Amp 3,675มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

LTC6229 2 Channel 890 MHz 500 V/us 135 dB 110 dB 140 mA 4.1 uA 20 uV 11.75 V 2.8 V 16 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT MSOP-E-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments BUF802IRGTR
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers 5,142มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape

Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers Dual high-speed, low-power, low-distortion voltage feedback amplifiers 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
LM6172QML-SP 2 Channel 100 MHz 3 kV/us 75 dB 70 dB 50 mA 4 uA 3.5 mV 36 V 5.5 V 2.3 mA - 55 C + 125 C Through Hole CDIP-8 Tube
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers Single-channel, low-power, 110-MHz, 12-V, RRIO voltage feedback amplifier 7,409มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

OPA863 1 Channel 50 MHz 105 V/us 128 dB 120 dB 45 mA 730 nA 400 uV 12.6 V 2.7 V 700 uA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOT-23-6 Reel, Cut Tape
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers Dual, low-power, 110-MHz, 12-V, rail-to-rail input and output (RRIO) voltage-feedback amplifier 3,881มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

OPA2863 2 Channel 50 MHz 105 V/us 128 dB 120 dB 30 mA 730 nA 1.3 mV 12.6 V 2.7 V - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Reel, Cut Tape
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers Automotive, 50-MHz, low-power, gain of 6-V/V stable, rail-to-rail output CMOS operational amplifier 34,281มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

OPA607-Q1 1 Channel 50 MHz 24 V/us 130 dB 100 dB 60 mA 10 pA 120 uV 5.5 V 2.2 V 900 uA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOT-23 -5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments High Speed Operational Amplifiers Automotive 1.8-GHz unity-gain bandwidth, 3.3-nV/vHz, FET input amplifier 5,584มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

OPA859-Q1 1 Channel 900 MHz 1.15 kV/us 65 dB 84 dB 105 mA 5 pA 900 uV 5.25 V 3.3 V 20.5 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT WSON-8 Reel, Cut Tape
Analog Devices High Speed Operational Amplifiers Dual High Current OP Amplifier 4,993มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AD8397 2 Channel 35 MHz 53 V/us 88 dB - 80 dB 310 mA 900 nA 1 mV 24 V 3 V 7 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Analog Devices High Speed Operational Amplifiers SOIC Hi Iout, Vltg Fdbk, Lo Cost Op Amp 15,159มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AD8055 1 Channel 300 MHz 1.4 kV/us 71 dB 82 dB 60 mA 1.2 uA 3 mV 12 V 8 V 6.5 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOIC-8 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated High Speed Operational Amplifiers 1GHz, Low-Power, SOT23, Current Feedback Amplifiers with Shutdown 5,044มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

MAX4224 1 Channel 1.2 GHz 1.7 kV/us - 61 dB 80 mA 10 uA 500 uV +/- 5.5 V +/- 2.85 V 6 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOT-23-6 Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices High Speed Operational Amplifiers Prec, Low Drift & Noise Hi Speed Amp 546มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LTC6229 2 Channel 890 MHz 500 V/us 135 dB 110 dB 140 mA 4.1 uA 20 uV 11.75 V 2.8 V 16 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT DFN-10 Tube
Analog Devices High Speed Operational Amplifiers Prec, Low Drift & Noise Hi Speed Amp 767มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LTC6227 2 Channel 420 MHz 180 V/us 139 dB 114 dB 60 mA 8.4 uA 20 uV 11.75 V 2.8 V 5.5 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT DFN-10 Tube
ROHM Semiconductor High Speed Operational Amplifiers IC CMOS OP AMP 18,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

BU7495HFV 1 Channel 5 MHz 5 V/us 100 dB 60 dB 14 mA 1 pA 1 mV 5.5 V 1.7 V 650 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT HVSOF-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Analog Devices High Speed Operational Amplifiers Prec, Low Drift & Noise Hi Speed Amp 4,971มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

LTC6229 2 Channel 890 MHz 500 V/us 135 dB 110 dB 140 mA 4.1 uA 20 uV 11.75 V 2.8 V 16 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT MSOP-E-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
ROHM Semiconductor High Speed Operational Amplifiers 4,983มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

4 Channel 3 MHz 8.5 V/us 70 dB 30 mA 100 nA 10 mV 36 V 3 V 4.3 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT SSOP-B14 Reel, Cut Tape
Analog Devices High Speed Operational Amplifiers Prec, Low Drift & Noise Hi Speed Amp 2,409มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LTC6227 2 Channel 420 MHz 180 V/us 139 dB 114 dB 60 mA 8.4 uA 20 uV 11.75 V 2.8 V 5.5 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT DFN-10 Tube