บอร์ดและชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนา - S08/S12

ผลการค้นหา: 54
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ระดับ สินค้า แกนหลัก เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ การบรรจุ
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 DEVKIT for S12ZVC 17มีอยู่ในสต็อก
92/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards S12 S12ZVCA192
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 DEVKIT board for S12ZVL128 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards S12ZVLA128
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12ZVM-EFP 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Design Kits S12 S12ZVM
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12VRP solution board for window lift and relay-based DC 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demonstration Kits S12VRP
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12ZVMC256 Development Board for 2-phase DC and 3-phase BLDC 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards S12 S12ZVM
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12 MagniV MC9S12ZVML128 MCU 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits S12 S12ZVM Bulk
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 Reference design featuring the S12VR as a window lifter 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Platforms S12 S12VR
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 DEVKIT plus for S12VR64 microcontroller 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits S12 S12VR64
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 TOWARD KIT GUPPY 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits S12 MC9S12GN32
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 9S12XDP512 DEMO BOARD 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demonstration Boards S12 9S12XDP512 Bulk
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S08PB16-EVK 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits S08 S08PB, S08PLS
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S08PT60-EVK 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits S08 S08P
NXP Semiconductors S12ZVML12EVBLIN
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12ZVML12EVBLIN 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards S12ZVM
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S08SU16-EVK 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits S08 S08SU
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12ZVMBA6 Evaluation Board for DC 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards S12ZVMA S912ZVMBA6
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12ZVMC12EVBCAN 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards S12 S12ZVM
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12ZVM32 Evaluation Board for 2-phase DC and 3-phase BLDC 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards S12 S12ZVM
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12VR32EVB 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards S12 S12VR32
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 9S08DZ60 DEMO BOARD 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Demonstration Boards S08 MC9S08DZ60 Bulk
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 Knox Starter Trak 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards S12 MC9S12ZVL Bulk
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 EVB for MCU S12VRP 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits S12 S12VRP
NXP Semiconductors TWR-S12G64-KIT
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S12G64 Tower Kit 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits S12 MC9S12G64
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 DEVKIT for S12XE
2013/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits HCS12X 9S12XEP100
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 DEVKIT for S12ZVL MagniV microcontroller
1319/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards S12 9S12ZVL32
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - S08 / S12 S08PT60 Tower Kit ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits S08 MC9S08PT60