บอร์ดและชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนา - PIC/DSPIC

ผลการค้นหา: 267
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ระดับ สินค้า แกนหลัก เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ การบรรจุ
Mikroe Development Boards & Kits - PIC / DSPIC EasyPIC PRO v8 over USB-C 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32CX SG41 Curiosity Ultra Evaluation Board 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits PIC32CX SG41
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC16F18076 Curiosity Nano Evaluation kit 61มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits PIC16F PIC16F18076
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32CX SG61 Curiosity Ultra Evaluation Board 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits PIC32CX SG61
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC WBZ451 Curiosity Board 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards PIC32CX PIC32CX-BZ2
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32CM JH01 CPRO
26มีอยู่ในสต็อก
617/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits PIC32CM PIC32CM5164

Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32MM CURIOSITY DEV BOARD 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

PIC32 Development Boards PIC32 PIC32MM
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32MX1/2/5 Starter Kit 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits PIC32
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC Low Voltage Motor Control Dev Bundle 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Tools dsPIC dsPIC33EP512GM710
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC MPLAB Xpress Development Board 114มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

PIC16(L)F1885x Development Boards PIC MPLAB X IDE
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32MZ Embedded Graphics with Stacked DRAM (DA) Starter Kit 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits MIPS32 microAptiv PIC32MZ
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC dsPIC33E USB Starter Kit 48มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits dsPIC dsPIC33EP512MU810
Mikroe Development Boards & Kits - PIC / DSPIC Clicker 2 for dsPIC33 27มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Clicker Development Kits dsPIC33EP dsPIC33EP512MU810
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC Ethernet Strtr KitII 99มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits PIC32 PIC32MX795F512L
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC dsPIC33CK256MC506 GP PIM 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules dsPIC dsPIC33CK128MC10x, dsPIC33CK256MC50x, dsPIC33CK128MC50x, dsPIC33CK256MC10x, dsPIC33CK256MC506-I/PT (TQFP-64)
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC dsPIC33CK1024MP710 GP PIM 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Plug-in Modules dsPIC33CK dsPIC33CK1024MP710
Mikroe Development Boards & Kits - PIC / DSPIC MIKROMEDIA FOR dsPIC33EP 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Systems dsPIC dsPIC33EP
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32MM USB Curiosity Development Board 33มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

PIC32MM Development Boards MIPS32 microAptiv UC PIC32MM0256GPM064
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC dsPIC33EV 5V CAN-LIN Starter Kit 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits dsPIC33 dsPIC33EV256GM106

Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32 STARTER KIT 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits PIC PIC32MX360F512L
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC dsPIC33CK Curiosity Development Board 150มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards dsPIC dsPIC33CK256MP508
Mikroe Development Boards & Kits - PIC / DSPIC CLICKER 2 FOR PIC32MX 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Clicker Starter Kits PIC32 PIC32MX460F512L


Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC SC70-6/SOT-23-8 to DIP-8 Eval Board 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards
Mikroe Development Boards & Kits - PIC / DSPIC EASYPIC v7 DEVELOPMENT SYSTEM 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards PIC PIC18F45K22
Microchip Technology Development Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC24FJ256GA7 Curiosity Board 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

PIC24FJ Development Boards PIC24 PIC24FJ256GA705