บอร์ดและชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนา - หน่วยประมวลผลแบบอื่นๆ

ผลการค้นหา: 637
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ระดับ สินค้า แกนหลัก เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ การบรรจุ
Seeed Studio Development Boards & Kits - Other Processors NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB Developer Kit

Development Kits Arm Cortex -A78AE NVIDIA Jetson AGX Orin
Seeed Studio Development Boards & Kits - Other Processors NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit
Development Kits
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RSKRX130-512KB (CS+) Kit Assembly 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RX130 Starter Kits RX R5F51308ADFP Box
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RZG2UL SMARC Kit 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RZ/G2UL Box
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RL78/G16 Fast Prototyping Board 45มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G16 Add-On Boards Bulk
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RL78/G24 Fast Prototyping Board 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G24 Prototype Boards R7F101GLG2DFB Bulk
Seeed Studio Development Boards & Kits - Other Processors reComputer J401 Carrier Board - Jetson Orin NX/Nano, 4x USB, 1x GbE, M.2 Key M, M.2 Key E, 2 x CSI, HDMI 2.1 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Add-On Boards
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors Encrypted version RSKRX66T Kit -CS+ & e2
3มีอยู่ในสต็อก
431/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RX66T Starter Kits RXv3 R5F566TEADFP Box


Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RX65N Cat-M1 Cloud Kit
40มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RX65N Development Kits RXv2 R5F565NEHDFB Bulk
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RSKRX231 Kit (CS+) (No Debugger in Kit) 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits RXv2 R5F52318ADFP Box
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RSKRX113 Kit (CS+) No Debugger 4มีอยู่ในสต็อก
1ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits RX RX113 Series Box
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors Renesas Starter Kit for RX111 w/o E1 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits RX RX111 MCUs Box
M5Stack Development Boards & Kits - Other Processors The M5GO IoT Starter Kit v2.7 is a cost effective IoT starter development kit. 3มีอยู่ในสต็อก
1013/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits LX6 ESP32-D0WDQ6-V3
Renesas Electronics R0K5010JGS900BE
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors Renesas Starter Kit for RL78/G1C w/o E1 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits RL78 RL78/G1C MCUs Box
Infineon Technologies KITAURIXTC277STRBTOBO1
Infineon Technologies Development Boards & Kits - Other Processors 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors Renesas Starter Kit for RL78/G13 w/o E1 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G13 Starter Kits RL78 RL78/G13 MCUs Box
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors Renesas Starter Kit for RL78/G14 w/o E1 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G14 Starter Kits RL78 RL78/G14 MCUs Box
Lantronix Development Boards & Kits - Other Processors Open-Q 865 SOM Dev Kit Carrier Board with Power Supply and Accessories 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits Bulk
DIGI Development Boards & Kits - Other Processors ConnectCore 93 development kit incl. development board with a ConnectCore 93 dual 1G/8G wireless 9มีอยู่ในสต็อก
20ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits
Arduino Development Boards & Kits - Other Processors Arduino Nano ESP32 without Headers 131มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards ESP32
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RSK RX130-512KB CS+ Starter Kit - No Deb 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RX130 Starter Kits RX R5F51308ADFP Box
Renesas Electronics Development Boards & Kits - Other Processors RH850/F1KM-S4 STARTER KIT(INCL E1 DEBUG) 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RH850/F1KM Bulk
Laird Connectivity Development Boards & Kits - Other Processors Development Board for the 60 Series SOM using 2 Gb LPDDR2 RAM and 4 Gb NAND flash 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

60 Series Development Boards 453-00138, 453-00004 Bulk
Laird Connectivity Development Boards & Kits - Other Processors Development Board for the 60 Series SOM using 1 Gb LPDDR2 RAM and 2 Gb NAND flash 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

60 Series Development Boards 453-00137, 453-00003 Bulk
STMicroelectronics Development Boards & Kits - Other Processors Discovery Kit for SPC58EC - C line 67มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

SPC58EC-DISP Discovery Kits e200z4d SPC58EC80ES5 Bulk