เครื่องมือพัฒนาความถี่ต่ำกว่าระดับ GHz

ผลการค้นหา: 576
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ความถี่ เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ประเภทอินเตอร์เฟส ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน โปรโตคอล - เครือข่าย Sub GHz
Silicon Labs Sub-GHz Development Tools FGM230S Radio Board, High Security 193มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards 915 MHz FGM230SB27HGN
Silicon Labs Sub-GHz Development Tools FGM230S Radio Board, Medium Security 198มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards 915 MHz FGM230SA27HGN
STMicroelectronics Sub-GHz Development Tools Sub-1 GHz 868 MHz RF expansion Sub-1 GHz 868 MHz RF expansion board based on S2-LP radio 372มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Expansion Boards 860 MHz to 940 MHz S2-LP Sub GHz
Microchip Technology Sub-GHz Development Tools WLR089 Xplained Pro 96มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Boards 868 MHz to 915 MHz WLR089U0
Connected Development Sub-GHz Development Tools XCVR Development Board & Reference Design with SX126x LoRa Sub-GHz Radio Transceiver 584มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards 915 MHz SX1262 3.3 V SPI LoRa/LoRaWAN
Semtech Sub-GHz Development Tools LR1110 DVK @868MHz for Europe 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits 868 MHz LR1110
Semtech Sub-GHz Development Tools LoRa Edge Tracker Reference Design for India 27มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules 866 MHz LR1110 LoRa
Semtech Sub-GHz Development Tools LoRa Edge Tracker Reference Design for Australia/NZ 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules 922 MHz LR1110 LoRa
Semtech Sub-GHz Development Tools LoRa Edge Tracker Reference Design for Korea 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules 923 MHz LR1110 LoRa
Seeed Studio Sub-GHz Development Tools LoRa-E5 mini (STM32WLE5JC) Dev Board, LoRaWAN protocol and worldwide frequency supported 319มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Kits 868 MHz to 915 MHz STM32WLE5JC
Semtech Sub-GHz Development Tools LoRa Edge Tracker Reference Design for Japan 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules 923 MHz LR1110 LoRa
Adafruit Sub-GHz Development Tools Adafruit Feather M0 with RFM95 LoRa Radio - 900MHz - RadioFruit 794มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards 433 MHz, 900 MHz ATSAMD21G18 3.3 V SPI LoRa
Analog Devices Sub-GHz Development Tools EVAL & DEMO KIT 900-928 MHz 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits 902 MHz to 928 MHz ADF7030-1 5 V Sub GHz


Analog Devices / Maxim Integrated Sub-GHz Development Tools EVK RFPAL 168-470 MHz 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sub GHz
Analog Devices Sub-GHz Development Tools HMC453QS16G Evaluation PCB, 900 MHz 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sub GHz
Semtech Sub-GHz Development Tools LR1110 a.868MHz Evaluation Tracker 147มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules 868 MHz LR1110 LoRa

Seeed Studio Sub-GHz Development Tools Grove - LoRa-E5 (STM32WLE5JC) 132มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Modules 868 MHz to 915 MHz STM32WLE5JC 3.3 V/5 V UART - 40 C + 85 C LoRa/LoRaWAN
Laird Connectivity Sub-GHz Development Tools Development Kit, RM1261, SX1261, MHF4 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits RM1261
Semtech Sub-GHz Development Tools LR1110 a.868MHZ MBED SHIELD + ANTENNAS 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Wireless Shields 868 MHz LR1110
Semtech Sub-GHz Development Tools Development Kit, 915MHz for North America compatible with LoRa Cloud 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits 915 MHz LR1110
Semtech Sub-GHz Development Tools LoRa Edge Tracker, 915MHz for North America compatible with LoRa Cloud 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules 915 MHz LR1110 LoRa
Semtech Sub-GHz Development Tools LR1110 DVK @490MHz for China/Asia 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits 490 MHz LR1110
Laird Connectivity Sub-GHz Development Tools Development Kit, RM1262, SX1262, MHF4 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits RM1262
Microchip Technology Sub-GHz Development Tools FG, 13.56MHz, REFERENCE DESIGN KIT 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sub GHz
Analog Devices / Maxim Integrated Sub-GHz Development Tools EVK, dual-RFPAL, 698-960MHz 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Kits 698 MHz to 2.7 GHz SC2200 5 V GUI Sub GHz