เครื่องมือพัฒนาระบบความปลอดภัย / การตรวจสอบยืนยันบุคคล

ผลการค้นหา: 106
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ ประเภทอินเตอร์เฟส การบรรจุ
Microchip Technology Security / Authentication Development Tools TA010 Mikrobus 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Microchip Technology Security / Authentication Development Tools SHA 104/105 MikroBUS board 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1


Analog Devices / Maxim Integrated Security / Authentication Development Tools Interface PMIC for Smart phone 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Reel, Cut Tape
Analog Devices / Maxim Integrated Security / Authentication Development Tools EVALUATION KIT FOR THE DS28E30 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Infineon Technologies OPTIGATRUSTMEVALKITXHSA2
Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Infineon Technologies OPTIGATRUSTMV3S2GOTOBO1
Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1


Analog Devices / Maxim Integrated Security / Authentication Development Tools Evaluation Kit for MAX98091, an Ultra Low Power Stereo Audio Codec 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated Security / Authentication Development Tools EVKIT for DS28E35 (DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire ECDSA and1Kb User EEPROM) 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits DS28E35 I2C Bulk
Crowd Supply Security / Authentication Development Tools Somu Consumer 271มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules FIDO2
Microchip Technology Security / Authentication Development Tools CryptoAuth Trust Platform 80มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits I2C, USB Bulk
NXP Semiconductors Security / Authentication Development Tools A71CH Arduino Development Kit 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards A71CH I2C, SPI
Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools Board/Adapter 373มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards OPTIGA Trust X I2C
Infineon Technologies TPM9672FW1610RPIEBTOBO1
Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools The OPTIGA TPM SLB 9672 RPI evaluation board provides a quick and easy way for developers to get started with Infineon OPTIGA TPM SLB 9672 for Raspberry Pi. 3มีอยู่ในสต็อก
264/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Bulk
Analog Devices / Maxim Integrated Security / Authentication Development Tools MAXQ1065(SPI) EVALUATION SYSTEM 3มีอยู่ในสต็อก
416/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits MAXQ1065 SPI, USB Bulk
Microchip Technology Security / Authentication Development Tools ATECC608A TRUST 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards Bulk
Mikroe Security / Authentication Development Tools NXP SemiconductorsSE051C2HQ1/Z01TV 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Add-On Boards SE051C2
Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools Iridium add-on board for Raspberry Pi, for integration into corresponding platform OS 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards Raspberry Pi SPI Bulk
Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools Iridium add-on board for Raspberry Pi, for integration into corresponding platform OS (Linux, Win10IoT, etc.) 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Boards SLI9670 TPM2.0 SPI
Analog Devices / Maxim Integrated Security / Authentication Development Tools DS28C39 EVALUATION SYSTEM 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Systems DS28C39, DS2476 I2C Bulk


Analog Devices / Maxim Integrated Security / Authentication Development Tools EVKIT for Interface PMIC for Smart phone 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Microchip Technology Security / Authentication Development Tools Crypto Authentication SOIC XPRO Starter Kit 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits ATECC108A, ATECC508A, ATECC608A, ATSHA204A, ATAES132A
Mikroe Security / Authentication Development Tools Secure 5 click 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Add-On Boards ATECC508A 1-Wire
Infineon Technologies Security / Authentication Development Tools 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Starter Kits Blockchain


Microchip Technology Security / Authentication Development Tools 97SC3205 SPI TPM GenII Starter Kit 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1