เจเฟต

 เจเฟต
JFETs are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many JFET manufacturers including Fairchild, ON Semiconductor, Vishay, & more. Please view our large selection of JFETs below.
ผลการค้นหา: 978
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD เทคโนโลยี รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ขั้วทรานซิสเตอร์ การกำหนดคุณสมบัติ Vds - แรงดันพังทลายระหว่าง Drain และ Source Vgs - แรงดันพังทลายระหว่างเกตและแหล่งกระแสไฟ การตัดแรงดันระหว่างเกตและแหล่งกระแสไฟ กระแส drain-source ที่ Vgs=0 Id - กระแสไฟเดรนอย่างต่อเนื่อง Rds On - ความต้านทานเมื่อ Drain-Source มีสถานะ on Pd - กำลังงานสูญเสีย ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ระดับ คุณสมบัติ การบรรจุ
Qorvo JFET 1,252มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT D2PAK-7L N-Channel 750 V 106 A 9 mOhms 375 W - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape
Qorvo JFET 433มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT D2PAK-7L N-Channel 750 V 104 A 11 mOhms 357 W - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape
Qorvo / UnitedSiC JFET 480มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT D2PAK-7L N-Channel 750 V 44 A 33 mOhms 197 W - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape
Qorvo / UnitedSiC JFET 803มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT D2PK-7L N-Channel 750 V 35.6 A 44 mOhms 181 W - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape

Qorvo / UnitedSiC JFET 750V/33mOhm, N-Off SiC CASCODE, G4, TO-247-3L, REDUCED RTH 2,346มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT TO-247-3 N-Channel 750 V 47 A 33 mOhms 242 W - 55 C + 175 C UJ4C AEC-Q101 Tube
Qorvo JFET 360มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT D2PAK-7L N-Channel 750 V 64 A 23 mOhms 278 W - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape
Qorvo JFET 718มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT D2PAK-7L N-Channel 750 V 72 A 18 mOhms 259 W - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape
InterFET JFET JFET N-Channel -25V Low Ciss 4,276มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si Bulk
Qorvo / UnitedSiC JFET 1700V/400mOhm, SiC, N-ON JFET, G3 Fast, reduced Rth, D2PAK-7L 958มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT D2PAK-7L N-Channel Single 1.7 kV - 20 V to 3 V 6.8 A 400 mOhms 68 W - 55 C + 175 C UF3N Reel, Cut Tape
Qorvo JFET 750V/11mOhm, N-Off SiC STACK CASCODE, G4, TO-247-4L, REDUCED RTH 612มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT TO-247-4 N-Channel 750 V 104 A 11 mOhms 357 W - 55 C + 175 C UJ4SC Tube
Qorvo JFET 750V/18mOhm, N-Off SiC CASCODE, G4, TO-247-4L, REDUCED RTH 1,385มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC Through Hole TO-247-4 N-Channel Single 750 V 81 A 23 mOhms 385 W - 55 C + 175 C UJ4C AEC-Q101 Tube
Qorvo / UnitedSiC JFET 750V/23mOhm, N-Off SiC CASCODE, G4, TO-247-4L, REDUCED RTH 2,128มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT TO-247-4 N-Channel 750 V 66 A 23 mOhms 306 W - 55 C + 175 C UJ4C AEC-Q101 Tube
InterFET JFET JFET N-Channel -25V Low Noise 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Reel, Cut Tape, MouseReel
Qorvo JFET 750V/6mOhm, N-Off SiC STACK CASCODE, G4, TO-247-4L, REDUCED RTH 656มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT TO-247-4 N-Channel 750 V 120 A 5.9 mOhms 714 W - 55 C + 175 C UJ4SC Tube
Qorvo / UnitedSiC JFET 750V/44mOhm, N-Off SiC CASCODE, G4, TO-247-4L, REDUCED RTH 2,223มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC SMD/SMT TO-247-4 N-Channel 750 V 37.4 A 44 mOhms 203 W - 55 C + 175 C UJ4C AEC-Q101 Tube

Qorvo JFET 750V/60mOhm, N-Off SiC CASCODE, G4, TO-247-3L, REDUCED RTH 5,409มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC Through Hole TO-247-3 N-Channel Single 750 V 28 A 74 mOhms 155 W - 55 C + 175 C UJ4C AEC-Q101 Tube
onsemi / Fairchild JFET N-Channel Switch 86,308มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT SOT-23 N-Channel Single - 25 V - 10 V 10 mA 8 Ohms 350 mW - 55 C + 150 C MMBFJ108 Reel, Cut Tape, MouseReel

onsemi JFET 30V 10mA 174,847มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT SOT-23-3 N-Channel Single 30 V 30 V 50 mA to 150 mA MMBF4391L Reel, Cut Tape, MouseReel

onsemi JFET 25V 10mA 410,165มีอยู่ในสต็อก
342,00026/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT SOT-23-3 N-Channel Single 25 V 25 V 12 mA to 30 mA MMBFJ309L Reel, Cut Tape, MouseReel

onsemi / Fairchild JFET N-Channel Switch 235,159มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT SOT-23-3 N-Channel Single - 40 V - 1.8 V 2 mA to 9 mA 225 mW - 55 C + 150 C MMBF4117 Reel, Cut Tape, MouseReel

onsemi JFET 25V 10mA 242,303มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT SOT-23-3 P-Channel Single 30 V 7 mA to 60 mA MMBFJ175L Reel, Cut Tape, MouseReel
onsemi JFET NCH J-FET SOT-883 425,863มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 8,000

Si SMD/SMT SOT-883-3 N-Channel Single 30 V - 30 V - 800 mV 3 mA 10 mA 100 mW - 55 C + 150 C TF412S Reel, Cut Tape, MouseReel
Linear Integrated Systems JFET Low Noise, Low Capacitance, Monolithic Dual, N-Channel JFET 390มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si Through Hole TO-71-6 N-Channel Dual 60 V - 60 V 8 mV 5.5 mA 2 mA - 500 mW - 55 C + 150 C LSK489 Bulk
Linear Integrated Systems JFET Low Noise, Low Drift, Low Capacitance, Monolithic Dual, N-Channel JFET 473มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si Through Hole TO-71-6 N-Channel Dual - 60 V 60 V - 3.5 V 5 mA 500 uA - 400 mW - 55 C + 150 C LS844 Bulk
Qorvo JFET 750V/9mOhm, N-Off SiC STACK CASCODE, G4, TO-247-4L, REDUCED RTH 474มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SiC Through Hole TO-247-4 N-Channel 750 V 106 A 9 mOhms 375 W - 55 C + 175 C UJ4SC Tube