ทรานซิสเตอร์ IGBT

 ทรานซิสเตอร์ IGBT
IGBT Transistors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many IGBT transistor manufacturers including Fairchild, Infineon, IXYS, STMicroelectronics, Vishay & more. Please view our large selection of IGBT transistors below.
ผลการค้นหา: 1,687
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD เทคโนโลยี หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ รูปแบบการติด การกำหนดคุณสมบัติ ค่าสูงสุดแรงดันระหว่างขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิเตอร์ VCEO แรงดันอิ่มตัวที่ตกคร่อมระหว่างขั้วคอลเลกเตอร์และอิมิเตอร์ ค่าสูงสุดของแรงดันที่เกตอิมิเตอร์ กระแสไฟคอลเลกเตอร์ต่อเนื่องที่ 25 C Pd - กำลังงานสูญเสีย ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ระดับ คุณสมบัติ การบรรจุ
onsemi IGBT Transistors 650V 50A FS4 HYBRID IGBT 447มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-4LD Through Hole Single 650 V 1.45 V - 20 V, 20 V 100 A 246 W - 55 C + 175 C FGH4L50T65MQDC50
Infineon Technologies IGBT Transistors 306มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- 20 V, 20 V TRENCHSTOP IGBT7 H7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 236มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 750 V 1.65 V - 20 V, 20 V 200 A 750 W - 40 C + 175 C IKQBXN75CP2 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 460มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 1.2 kV 1.65 V - 20 V, 20 V 188 A 824 W - 40 C + 175 C TRENCHSTOP IGBT7 S7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 134มีอยู่ในสต็อก
2403/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- 20 V, 20 V TRENCHSTOP IGBT7 H7 Tube


Infineon Technologies IGBT Transistors 237มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 750 V 1.65 V - 20 V, 20 V 200 A 937 W - 40 C + 175 C IKQBXN75CP2 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 379มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- 20 V, 20 V TRENCHSTOP IGBT7 H7 Tube

Infineon Technologies IGBT Transistors IGBT PRODUCTS 436มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 1.2 kV 2.05 V - 20 V, 20 V 50 A 326 W - 40 C + 175 C Trenchstop IGBT4 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 437มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 1.2 kV 1.65 V - 20 V, 20 V 154 A 630 W - 40 C + 175 C TRENCHSTOP IGBT7 S7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 233มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 750 V 1.65 V - 20 V, 20 V 150 A 577 W - 40 C + 175 C IKQBXN75CP2 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 220มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- 20 V, 20 V IKQXN120CH7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 197มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 1.2 kV 1.65 V - 20 V, 20 V 216 A 1.004 kW - 40 C + 175 C TRENCHSTOP IGBT7 S7 Tube
Infineon Technologies IKZA100N65EH7XKSA1
Infineon Technologies IGBT Transistors 216มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-4 Through Hole Single 650 V 1.6 V - 20 V, 20 V 140 A 429 W - 40 C + 175 C Tube
Infineon Technologies IKQ120N65EH7XKSA1
Infineon Technologies IGBT Transistors 225มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 650 V 1.6 V - 20 V, 20 V 160 A 498 W - 40 C + 175 C Tube
Infineon Technologies IKY150N65EH7XKSA1
Infineon Technologies IGBT Transistors 215มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-4 Through Hole Single 650 V 1.6 V - 20 V, 20 V 160 A 621 W - 40 C + 175 C Tube
Infineon Technologies IKQ150N65EH7XKSA1
Infineon Technologies IGBT Transistors 178มีอยู่ในสต็อก
24020/3/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 650 V 1.6 V - 20 V, 20 V 160 A 621 W - 40 C + 175 C Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 152มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- 20 V, 20 V TRENCHSTOP IGBT7 H7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 82มีอยู่ในสต็อก
24024/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- 20 V, 20 V TRENCHSTOP IGBT7 H7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 123มีอยู่ในสต็อก
24029/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

TRENCHSTOP IGBT7 H7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 160มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-3 Through Hole Single 1.2 kV 1.65 V - 20 V, 20 V 154 A 630 W - 40 C + 175 C TRENCHSTOP IGBT7 S7 Tube
Infineon Technologies IGBT Transistors 114มีอยู่ในสต็อก
2406/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Si TO-247-4 Through Hole Single 1.2 kV 1.65 V - 20 V, 20 V 82 A 357 W - 40 C + 175 C TRENCHSTOP IGBT7 S7 Tube
onsemi IGBT Transistors IGBT - 650 V 40 A - Short circuit rated FS4 - Automotive qualified 640มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

D2PAK - 3 Reel, Cut Tape
Infineon Technologies IGBT Transistors 223มีอยู่ในสต็อก