ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ - BJT

 ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ - BJT
Bipolar transistors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many bipolar transistor manufacturers including Central Semi, Diodes Inc, Microsemi, Nexperia, ON Semiconductor, ROHM, STMicroelectronics, Taiwan Semiconductor,Toshiba, & more. Please view our large selection of bipolar transistors below.
ผลการค้นหา: 11,550
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD เทคโนโลยี รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ขั้วทรานซิสเตอร์ การกำหนดคุณสมบัติ ค่าสูงสุดของตัวสะสมกระแสไฟตรง ค่าสูงสุดแรงดันระหว่างขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิเตอร์ VCEO แรงดันระหว่างขาคอลเลกเตอร์และขาเบส VCBO แรงดันระหว่างอิมิเตอร์และขาเบส VEBO แรงดันอิ่มตัวที่ตกคร่อมระหว่างขั้วคอลเลกเตอร์และอิมิเตอร์ Pd - กำลังงานสูญเสีย เกนแบนด์วิธโปรดักท์ fT ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ ระดับ การบรรจุ
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC51-10PA-Q/SOT1061/HUSON3 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT HUSON-3 PNP Single 2 A 45 V 45 V 5 V 500 mV 1.65 W 145 MHz - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC53PAS-Q/SOT1061/HUSON3 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT DFN2020D-3 PNP Single 1 A 80 V 100 V 5 V 500 mV 420 mW 145 MHz - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC51-16PA-Q/SOT1061/HUSON3 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT HUSON-3 PNP Single 2 A 45 V 45 V 5 V 500 mV 1.65 W 145 MHz - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC55-10PAS-Q/SOT1061/HUSON3 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT DFN-2020D-3 NPN Single 2 A 60 V 60 V 5 V 500 mV 1.65 W 180 MHz - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC54-10PAS-Q/SOT1061/HUSON3 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT DFN-2020D-3 NPN Single 2 A 45 V 45 V 5 V 500 mV 1.65 W 180 MHz - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC54-16PAS-Q/SOT1061/HUSON3 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT DFN-2020D-3 NPN Single 2 A 45 V 5 V 500 mV 1.65 W 180 MHz - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC55-16PAS-Q/SOT1061/HUSON3 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT DFN-2020D-3 NPN Single 2 A 60 V 60 V 5 V 500 mV 1.65 W 180 MHz - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel


onsemi Bipolar Transistors - BJT Power Transistor 100 V, 3 A Dual General Purpose NPN NPN Transistor, 100V, 3A Automotive 2,990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated FMMT411FDBWQ-7
Diodes Incorporated Bipolar Transistors - BJT Avalanche Transistor W-DFN2020-3/SWP T&R 3K 2,460มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT W-DFN2020-3 NPN Single 80 V 80 V 7 V 100 mV 1.8 W 110 MHz - 55 C + 150 C FMMT411FDBWQ-7 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Bipolar Transistors - BJT Pwr Hi Voltage Transistor TO252 T&R 2.5K 2,425มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Si SMD/SMT TO-252-3 NPN Single 100 V 120 V 7 V 1.2 V 2.6 W - 55 C + 150 C AEC-Q100 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Bipolar Transistors - BJT Pwr Hi Voltage Transistor TO252 T&R 2.5K 2,351มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Si SMD/SMT TO-252-3 NPN Single 50 V 70 V 7 V 300 mV 2.6 W - 55 C + 150 C AEC-Q100 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Bipolar Transistors - BJT Pwr Hi Voltage Transistor TO252 T&R 2.5K 2,440มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Si SMD/SMT TO-252-3 NPN Single 100 V 120 V 7 V 1.5 V 2.7 W - 55 C + 150 C AEC-Q100 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Bipolar Transistors - BJT Pwr Hi Voltage Transistor TO252 T&R 2.5K 2,490มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Si Through Hole TO-252-3 NPN Single 100 V 120 V 7 V 7 V 2.7 W - 55 C + 150 C AEC-Q100 Reel, Cut Tape
onsemi NJVMJK32CTWG
onsemi Bipolar Transistors - BJT Power Transistor 100 V, 3 A Dual General Purpose PNP PNP Transistor, 100V, 3A Automotive 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
onsemi MJK31CTWG
onsemi Bipolar Transistors - BJT Power Transistor 100 V, 3 A Dual General Purpose NPN NPN Transistor, 100V, 3A 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated HBDM60V600X-7
Diodes Incorporated Bipolar Transistors - BJT Functional Array SOT363 T&R 3K 23,765มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT SOT363-6 NPN, PNP Dual 600 mA, 500 mA 60 V, 65 V 60 V, 80 V 5.5 V, 6 V 300 mV, 200 mV 200 mW - 55 C + 150 C Reel, Cut Tape
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC807-16QBH-Q/SOT8015/DFN1110D 14,940มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Si SMD/SMT DFN1110D-3 PNP Single 500 mA 45 V 50 V 5 V 700 mV 550 mW 80 MHz - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BC807-40QCH-Q/SOT8009/DFN1412D 9,893มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Si SMD/SMT DFN1110D-3 PNP Single 500 mA 45 V 50 V 5 V 700 mV 575 mW 80 MHz - 55 C + 175 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Nexperia Bipolar Transistors - BJT BCV46-Q/SOT23/TO-236AB 2,977มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Si SMD/SMT SOT-23 PNP Dual 60 V 80 V 10 V 1 V 250 mW 220 MHz - 65 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel