ไทรแอก

 ไทรแอก
Triacs are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many triac manufacturers including Bourns, Littelfuse, NXP, STMicroelectronics & more. Please view our large selection of triacs below.
ผลการค้นหา: 2,094
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ กระแสไฟ RMS ในสถานะเปิด It RMS กระแสในสถานะเปิด (On) แบบไม่วนซ้ำ อัตราการเกิดซ้ำของออฟเซ็ตแรงดันไฟฟ้า VDRM กระแสไฟรั่วในสภาวะ Off ณ VDRM IDRM แรงดันในสภาวะ On กระแสไฟฟ้ารักษาระดับ Ih สูงสุด แรงดันกระตุ้นเกต - Vgt กระแสไฟกระตุ้นเกต - Igt ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Littelfuse Triacs 12 Amp High Temperature High dvdt TRIAC-TO220 Ins 1,100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx12xHx 12 A 153 A 1.6 V 50 mA 1.2 V 4 A - 40 C + 150 C Through Hole TO-220AB-3 Tube
Littelfuse Triacs 12 Amp High Temperature High dvdt TRIAC-TO263 1,100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx12xHx 12 A 153 A 1.6 V 50 mA 1.2 V 4 A - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263AB-3 Tube
Littelfuse Triacs 12 Amp High Temperature High dvdt TRIAC-TO220AB 1,099มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx12xHx 12 A 153 A 1.6 V 50 mA 1.2 V 4 A - 40 C + 150 C Through Hole TO-220AB-3 Tube
Littelfuse Triacs 12 Amp High Temperature High dvdt TRIAC-TO220 Ins 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx12xHx 12 A 153 A 1.6 V 50 mA 1.2 V 4 A - 40 C + 150 C Through Hole TO-220AB-3 Tube
Littelfuse Triacs 12 Amp High Temperature High dvdt TRIAC-TO263 999มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx12xHx 12 A 153 A 1.6 V 50 mA 1.2 V 4 A - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263AB-3 Tube
Littelfuse Triacs 12 Amp High Temperature High dvdt TRIAC-TO220AB 999มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx12xHx 12 A 153 A 1.6 V 50 mA 1.2 V 4 A - 40 C + 150 C Through Hole TO-220AB-3 Tube
Littelfuse Triacs 30 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO220AB 956มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx30xH4 30 A 290 A, 350 A 800 V 5 uA 1.5 V 60 mA 1 V 35 A - 40 C + 150 C Through Hole TO-220R-3 Tube
Littelfuse Triacs 16 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO220 Iso 986มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx16xHx 16 A 167 A, 200 A 600 V 5 uA 1.6 V 60 mA 1.3 V 50 mA - 40 C + 150 C Through Hole TO-220L-3 Tube
Littelfuse Triacs 35 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO220 Iso 960มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx30xH7 35 A 290 A, 350 A 800 V 5 uA 1.55 V 60 mA 1 V 35 A - 40 C + 150 C Through Hole TO-220L-3 Tube
Littelfuse Triacs 35 Amp Automotive Grade Standard Alternistor TRIAC-TO263 480มีอยู่ในสต็อก
200ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Q6035NAH5 35 A 55 A 600 V 10 uA 75 mA 2 V 50 mA - 25 C + 125 C SMD/SMT TO-252-3 Tube
Littelfuse Triacs 16 Amp High Temperature High dvdt Alternistor TRIAC-TO220 Iso 1,081มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx16xHx 16 A 167 A, 200 A 600 V 5 uA 1.6 V 60 mA 1.3 V 50 mA - 40 C + 150 C Through Hole TO-220L-3 Tube
Littelfuse Triacs 30 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO263 999มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx30xH5 30 A 290 A, 350 A 800 V 5 uA 1.5 V 60 mA 1 V 35 A - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263D-PAK-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Triacs 35 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO220AB 945มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx30xH8 35 A 290 A, 350 A 800 V 5 uA 1.55 V 60 mA 1 V 35 A - 40 C + 150 C Through Hole TO-220R-3 Tube
Littelfuse Triacs 16 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO263 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx16xHx 16 A 167 A, 200 A 600 V 5 uA 1.6 V 60 mA 1.3 V 50 mA - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263D-PAK-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Triacs 16 Amp High Temperature High dvdt Alternistor TRIAC-TO220AB 994มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx16xHx 16 A 167 A, 200 A 600 V 5 uA 1.6 V 60 mA 1.3 V 50 mA - 40 C + 150 C Through Hole TO-220R-3 Tube
Littelfuse Triacs 16 Amp High Temperature High dvdt Alternistor TRIAC-TO263 1,074มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QVxx16xHx 16 A 167 A, 200 A 600 V 5 uA 1.6 V 60 mA 1.3 V 50 mA - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263D-PAK-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Triacs 35 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO263 993มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx30xH9 35 A 290 A, 350 A 800 V 5 uA 1.55 V 60 mA 1 V 35 A - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263D-PAK-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Triacs 4 Amp OV TRIAC-TO252 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

QS8004xHx 4 A 55 A 5 uA 30 mA 1.3 V 10 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT TO-252-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Triacs 4 Amp OV TRIAC-TO252 2,500มีอยู่ในสต็อก
200ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

QS8004xHx 4 A 55 A 5 uA 20 mA 1.3 V 10 mA - 40 C + 125 C SMD/SMT TO-252-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Triacs 16 Amp Standard High Temperature Alternistor TRIAC-TO220AB 986มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

QJxx16xHx 16 A 167 A, 200 A 600 V 5 uA 1.6 V 60 mA 1.3 V 50 mA - 40 C + 150 C Through Hole TO-220R-3 Tube
SanRex Triacs Triacs 40 Amp 600 Volt 4,084มีอยู่ในสต็อก
2,60026/3/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

TG 40 A 600 V 1.4 V 30 mA 1.5 V 50 mA - 25 C + 125 C Screw Mounts TO-3 Bulk
SanRex Triacs Triacs 25 Amp 600 Volt 390มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

TG 25 A 600 V 1.4 V 30 mA 3 V 50 mA - 25 C + 125 C Screw Mounts TO-3 Bulk
WeEn Semiconductors Triacs BTA206X-800CT/DG/TO-220F/STANDARD MARKING * HORIZONTAL, RAIL PACK 5,808มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube
Littelfuse Triacs THY 4A 600V TRIAC 100,401มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

MAC4DHM 40 A