อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไทริสเตอร์ - TSPD

ผลการค้นหา: 1,427
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า แรงดันกระแสไฟเบรกโอเวอร์ ค่ากระแสเบรกโอเวอร์สูงสุด กระแสในสถานะเปิด (On) แบบไม่วนซ้ำ อัตราการเกิดซ้ำของออฟเซ็ตแรงดันไฟฟ้า VDRM กระแสไฟรั่วในสภาวะ Off ณ VDRM IDRM กระแสไฟฟ้ารักษาระดับ Ih สูงสุด แรงดันในสภาวะ On ความจุไฟฟ้า CO ในสภาวะ Off ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 180V 3000A DO214AB RoHS 4,688มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 180 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 140V 3000A DO214AB RoHS 2,986มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 140 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 90V 3000A DO214AB RoHS 2,986มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 90 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 350V 3000A DO214AB RoHS 2,778มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 350 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 75V 3000A DO214AB RoHS 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 75 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 320V 3000A DO214AB RoHS 3,170มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 320 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 120V 3000A DO214AB RoHS 2,996มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 120 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor LH Bi 734V 250A DO214 2L RoHS 5,036มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SIDACtor Protection Thyristors 960 V 1.4 A 735 V 5 uA 120 mA 8 V 30 pF - 40 C + 150 C SMD/SMT DO-214AA-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 58V 3000A DO214AB RoHS 2,739มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 58 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 220V 3000A DO214AB RoHS 2,888มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 220 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 65V 3000A DO214AB RoHS 2,950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 65 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 155V 3000A DO214AB RoHS 2,643มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 155 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 275V 3000A DO214AB RoHS 2,260มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Thyristors 275 V 4 V 150 pF - 65 C + 150 C SMD/SMT DO-214AB-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD SIDACtor Bi 6V 100A SOD123FL RoHS 32,645มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

20 A 6 V 5 uA 50 mA 4 V 15 pF Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD ALTNSTR 600V 16A 2,130มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 V 200 A 600 V 5 uA 50 mA 1.6 V - 40 C + 150 C Through Hole TO-220-3 Tube
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD ALTNSTR 600V 16A 4,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 V 200 A 600 V 5 uA 50 mA 1.6 V - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD ALTNSTR 600V 16A 4,100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 V 200 A 600 V 5 uA 50 mA 1.6 V - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263-3 Tube
Bourns Thyristor Surge Protection Devices - TSPD PROTECTOR - SINGLE BIDIRECTIONAL 8,120มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

125 V 600 mA 55 A, 60 A 100 V 5 uA 600 mA 3 V 28 pF to 80 pF - 40 C + 85 C SMD/SMT DO-214AA-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Bourns Thyristor Surge Protection Devices - TSPD PROTECTOR - SINGLE BIDIRECTIONAL 11,259มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

500 V 600 mA 55 A 350 V 5 uA 150 mA 31 pF to 84 pF 0 C + 70 C SMD/SMT DO-214AA-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Bourns Thyristor Surge Protection Devices - TSPD PROTECTOR - SINGLE BIDIRECTIONAL 12,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

115 V 600 mA 55 A, 60 A 90 V 5 uA 600 mA 3 V 62 pF to 145 pF - 40 C + 85 C SMD/SMT DO-214AA-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Bourns Thyristor Surge Protection Devices - TSPD BI-DIRECTIONL PRTCTR 120volts 9,013มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

145 V 600 mA 30 A, 32 A 120 V 5 uA 350 mA 3 V 21 pF to 62 pF - 40 C + 85 C SMD/SMT DO-214AA-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Bourns Thyristor Surge Protection Devices - TSPD 320V 8,370มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

395 V 600 mA 55 A, 60 A 320 V 5 uA 600 mA 3 V 22 pF to 70 pF - 40 C + 85 C SMD/SMT DO-214AA-2 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse Thyristor Surge Protection Devices - TSPD 30A 8V Baseband Voice-DS1 4,739มีอยู่ในสต็อก