SCR

ผลการค้นหา: 2,634
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ ค่ากระแสเบรกโอเวอร์สูงสุด อัตราการเกิดซ้ำของออฟเซ็ตแรงดันไฟฟ้า VDRM กระแสไฟรั่วในสภาวะ Off ณ VDRM IDRM กระแสไฟ RMS ในสถานะเปิด It RMS Vf - แรงดันทางตรง ค่าสูงสุดแรงดันไบอัสสลับตรงกันข้ามสูงสุดที่เกท แรงดันกระตุ้นเกต - Vgt กระแสไฟกระตุ้นเกต - Igt ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Littelfuse SCRs 12 Amp High Temperature High dvdt SCR-TO252 2,500มีอยู่ในสต็อก
200ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SVxx12xx 800 V 5 uA 12 A 20 mA - 40 C + 150 C Through Hole TO-252-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse SCRs 12 Amp High Temperature High dvdt SCR-TO251 750มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SVxx12xx 800 V 5 uA 12 A 20 mA - 40 C + 150 C Through Hole TO-251-3 Tube
STMicroelectronics SCRs 1200 V, 40 A Automotive Grade SCR Thyristor 599มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AEC-Q101 Reel, Cut Tape
STMicroelectronics SCRs 16 A 800 V High Temperature SCR 1,990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics SCRs 16 A 800 V High Temperature SCR 1,937มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube
STMicroelectronics SCRs 16 A 800 V High Temperature SCR 1,984มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube
Littelfuse SCRs 8 Amp High Temperature Sensitive SCR-TO252 750มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SJxx08xSx 400 V 5 uA 8 A 6 V 800 mV 200 uA - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-252-3 Tube
Littelfuse SCRs STD SCR 600V 50A TO220-AUTO 1,972มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
- 600 V 5 uA 50 A - - 1.3 V 15 mA - 40 C + 150 C Through Hole TO-220R-3 Tube
Littelfuse SCRs STD SCR 600V 50A TO263 923มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
- 600 V 5 uA 50 A - - 1.3 V 15 mA - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263-3 Reel, Cut Tape, MouseReel
Littelfuse SCRs STD SCR 600V 50A TO263 923มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
- 600 V 5 uA 50 A - - 1.3 V 15 mA - 40 C + 150 C SMD/SMT TO-263-3 Tube
Littelfuse SCRs 40 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 970มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 40 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 999มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 32 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 998มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 40 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 40 AMP STANDARD SCR TO-263 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tray
Littelfuse SCRs 40 AMP STANDARD SCR TO-263 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 32 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 32 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 40 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
Littelfuse SCRs 32 AMP STANDARD SCR TO-220 NON 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tube
IXYS SCRs 1.5Amp Sensitive Dual SCR in SOP-8 7,600มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

800 V 1.5 A 800 mV 100 uA - 40 C + 125 C SMD/SMT SOP-8 Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics SCRs 30 A 1200 V automotive grade SCR Thyristor 584มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1.2 kV 30 A 5 V 1.3 V 50 mA - 40 C + 150 C SMD/SMT HUPAK-9 AEC-Q101 Reel, Cut Tape, MouseReel
STMicroelectronics SCRs 1200 V, 40 A Automotive SCR Thyristor 978มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

AEC-Q101 Reel, Cut Tape, MouseReel

STMicroelectronics SCRs 1200 V, 40 A Automotive Grade AEC-Q101 SCR Thyristor in D2PAK HV package 1,212มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

TN4050 1.2 kV 40 A 1.3 V 50 mA SMD/SMT D2PAK-3 AEC-Q101 Reel, Cut Tape, MouseReel