อะแดปเตอร์ AC ตั้งโต๊ะ

ผลการค้นหา: 4,777
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ปลั๊กกระแสไฟสลับที่มาพร้อมกับอุปกรณ์/จำเป็นต้องใช้ ภูมิภาค แรงดันไฟฟ้าขาเข้า จำนวนขาออก กระแสไฟขาออก แรงดันไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 กระแสไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 อุตสาหกรรม ประเภทตัวเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟตรงขาออก ความยาวของสายไฟกระแสไฟตรงขาออก ประสิทธิภาพ ระดับ มาตรฐาน
XP Power Desktop AC Adapters 160W desktop AC-DC power supply, single output 12VDC 12.5A 64มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
90 VAC to 264 VAC 1 Output 160 W 12 V 12.5 A Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 24V 6.66A, 160W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 24 V 6.66 A Medical, Industrial 92 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 12.5A, 150W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 150 W 12 V 12.5 A Medical, Industrial 91 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 12.5A, 150W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 150 W 12 V 12.5 A Medical, Industrial 91 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 4.44A, 160W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 36 V 4.44 A Medical, Industrial 92 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 48V 3.33A, 160W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 48 V 3.33 A Medical, Industrial 93 % DTM160
XP Power Desktop AC Adapters 160W desktop AC-DC power supply, single output 24VDC 6.66A 56มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
90 VAC to 264 VAC 1 Output 160 W 24 V 6.66 A Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 4.44A, 160W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 36 V 4.44 A Medical, Industrial 92 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 24V 6.66A, 160W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 24 V 6.66 A Medical, Industrial 92 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 48V 3.33A, 160W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 48 V 3.33 A Medical, Industrial 93 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 5.8A, 70W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 12 V 5.8 A Medical, Industrial 89 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 48V 1.5A, 72W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 72 W 48 V 1.5 A Medical, Industrial 91 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 1.9A, 68.4W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 68.4 W 36 V 1.9 A Medical, Industrial 90 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 5.8A, 70W Class II 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 12 V 5.8 A Medical, Industrial 89 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 15V 4.65A, 70W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 15 V 4.65 A Medical, Industrial 89 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 18V 3.9A, 70W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 18 V 3.9 A Medical, Industrial 89 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 24V 3A, 72W Class II 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 72 W 24 V 3 A Medical, Industrial 90 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 1.9A, 68.4W Class II 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 68.4 W 36 V 1.9 A Medical, Industrial 90 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 18V 3.9A, 70W Class II 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 18 V 3.9 A Medical, Industrial 89 % DTM160
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 48V 1.5A, 72W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required 115 VAC to 230 VAC 1 Output 72 W 48 V 1.5 A Medical, Industrial 91 % DTM160
XP Power Desktop AC Adapters SINGLE O/P AC-DC PSU MEDICAL 200W Class II 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Required Universal 85 VAC to 264 VAC 1 Output 150 mW 48 VDC 4.2 A Medical DIN Connector 4 Pin DIN 1.2 m 93.5 %
XP Power Desktop AC Adapters SINGLE O/P AC-DC PSU MEDICAL 200W Class I 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Required Universal 85 VAC to 264 VAC 1 Output 150 mW 48 VDC 4.2 A Medical DIN Connector 4 Pin DIN 1.2 m 93.5 %
XP Power Desktop AC Adapters SINGLE O/P AC-DC PSU MEDICAL 200W Class II 38มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Required Universal 85 VAC to 264 VAC 1 Output 250 W 24 VDC 10.4 A Medical Rectangular Connector 6 Pin Rectangular 1 m 93.5 %
XP Power Desktop AC Adapters SINGLE O/P AC-DC PSU MEDICAL 200W Class I 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Required Universal 85 VAC to 264 VAC 1 Output 300 W 48 VDC 6.25 A Medical Rectangular Connector 6 Pin Rectangular 1 m 93.8 %
XP Power Desktop AC Adapters SINGLE O/P AC-DC PSU MEDICAL 200W Class II 59มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Required Universal 85 VAC to 264 VAC 1 Output 150 mW 24 VDC 8.3 A Medical DIN Connector 4 Pin DIN 1.2 m 93 %