ปลั๊กอะแดปเตอร์กระแสไฟตรง

 ปลั๊กอะแดปเตอร์กระแสไฟตรง
AC Adapters are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many AC Adapter manufacturers including Cincon, CUI Inc., Inventus Power, MEAN WELL, Phihong, SL Power, TDK-Lambda, XP Power & more. We stock many types of AC adapters including Desktop AC Adapters and Wall Mount AC Adapters.

Please view our large selection of AC Adapters below.
ผลการค้นหา: 11,408
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ปลั๊กกระแสไฟสลับที่มาพร้อมกับอุปกรณ์/จำเป็นต้องใช้ ภูมิภาค รูปแบบการติด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า จำนวนขาออก กระแสไฟขาออก แรงดันไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 กระแสไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 ประเภทตัวเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟตรงขาออก ประสิทธิภาพ อุตสาหกรรม มาตรฐาน
XP Power Desktop AC Adapters 160W desktop AC-DC power supply, single output 12VDC 12.5A 63มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Desktop 90 VAC to 264 VAC 1 Output 160 W 12 V 12.5 A Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 12.5A, 150W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 150 W 12 V 12.5 A 91 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 12.5A, 150W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 150 W 12 V 12.5 A 91 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 4.44A, 160W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 36 V 4.44 A 92 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 4.44A, 160W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 36 V 4.44 A 92 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 48V 3.33A, 160W Class II 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 48 V 3.33 A 93 % Medical, Industrial
XP Power Desktop AC Adapters 160W desktop AC-DC power supply, single output 24VDC 6.66A 56มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Desktop 90 VAC to 264 VAC 1 Output 160 W 24 V 6.66 A Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 24V 6.66A, 160W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 24 V 6.66 A 92 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 24V 6.66A, 160W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 24 V 6.66 A 92 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 48V 3.33A, 160W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 160 W 48 V 3.33 A 93 % Medical, Industrial
CUI Inc. Wall Mount AC Adapters ac-dc, 9 Vdc, 2.2 A, SW, wall-plug, EU, P5 center pos, level VI, black 158มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Included Europe Wall Mount 90 VAC to 264 VAC 1 Output 19.8 W 9 VDC 2.2 A Circular Connector 85.4 % Medical, Industrial
CUI Inc. Wall Mount AC Adapters ac-dc, 24 Vdc, 1 A, SW, wall-plug, EU, P5 center pos, level VI, black 148มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Included Europe Wall Mount 90 VAC to 264 VAC 1 Output 24 W 24 VDC 1 A Circular Connector 86.2 % Medical, Industrial
CUI Inc. Wall Mount AC Adapters ac-dc, 9 Vdc, 2 A, SW, wall-plug, NA, P5 center pos, level VI, black 161มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Included North America Wall Mount 90 VAC to 264 VAC 1 Output 18 W 9 VDC 2 A Circular Connector 85 % Medical, Industrial
CUI Inc. Wall Mount AC Adapters ac-dc, 24 Vdc, 1 A, SW, wall-plug, NA, P5 center pos, level VI, black 144มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Included North America Wall Mount 90 VAC to 264 VAC 1 Output 24 W 24 VDC 1 A Circular Connector 86.2 % Medical, Industrial
CUI Inc. Wall Mount AC Adapters ac-dc, 5 Vdc, 3 A, SW, wall-plug, NA, P5 center pos, level VI, black 161มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Included North America Wall Mount 90 VAC to 264 VAC 1 Output 15 W 5 VDC 3 A Circular Connector 81.9 % Medical, Industrial
CUI Inc. Wall Mount AC Adapters ac-dc, 12 Vdc, 2 A, SW, wall-plug, EU, P5 center pos, level VI, black 132มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Included Europe Wall Mount 90 VAC to 264 VAC 1 Output 24 W 12 VDC 2 A Circular Connector 86.2 % Medical, Industrial
CUI Inc. Wall Mount AC Adapters ac-dc, 12 Vdc, 2 A, SW, wall-plug, NA, P5 center pos, level VI, black 116มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Included North America Wall Mount 90 VAC to 264 VAC 1 Output 24 W 12 VDC 2 A Circular Connector 86.2 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 1.9A, 68.4W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 68.4 W 36 V 1.9 A 90 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 5.8A, 70W Class II 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 12 V 5.8 A 89 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 15V 4.65A, 70W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 15 V 4.65 A 89 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 18V 3.9A, 70W Class II 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 18 V 3.9 A 89 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 24V 3A, 72W Class II 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 72 W 24 V 3 A 90 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 1.9A, 68.4W Class II 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 68.4 W 36 V 1.9 A 90 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 18V 3.9A, 70W Class I 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 18 V 3.9 A 89 % Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 15V 4.65A, 70W Class II 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Required Desktop 115 VAC to 230 VAC 1 Output 70 W 15 V 4.65 A 89 % Medical, Industrial