เพาเวอร์ซัพพลายแบบลิเนียร์

 เพาเวอร์ซัพพลายแบบลิเนียร์
Linear Power Supplies are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Please view our large selection of linear power supplies below.
ผลการค้นหา: 250
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า กระแสไฟขาออก แรงดันไฟฟ้าขาเข้า จำนวนขาออก แรงดันไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 กระแสไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 แรงดันไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 2 กระแสไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 2 รูปแบบการติด ความยาว ความกว้าง ความสูง เปิดกรอบ/สิ่งห่อหุ้ม อุตสาหกรรม
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 12V 1.7A 373มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

20 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 12 VDC 1.7 A Chassis 123.7 mm 101.6 mm 53.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies POWER SUPPLY 99มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

144 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 48 VDC 3 A Chassis 228.6 mm 123.7 mm 83.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 24V 2.4A 176มีอยู่ในสต็อก
26410/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

58 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 24 VDC 2.4 A Chassis 142.7 mm 123.7 mm 74.9 mm Open Frame Medical, Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 100-240VAC, 12V 3.4A 146มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

41 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 12 VDC 3.4 A Chassis 142.7 mm 123.7 mm 74.9 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 5V/9A OVPROTECTION 90มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

45 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 5 VDC 9 A Chassis 177.8 mm 123.7 mm 81.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies POWER SUPPLY 87มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

115 W 87 VAC to 264 VAC 2 Output 24 VDC 2.4 A - 24 VDC 2.4 A Chassis 238.3 mm 123.7 mm 83.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies POWER SUPPLY 292มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

24 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 48 VDC 500 mA Chassis 123.7 mm 101.6 mm 53.3 mm Open Frame Industrial
II-VI / Finisar PPS-03-X
II-VI / Finisar Linear Power Supplies Power supply,includ e cable for XPDV2xxx 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Bel Power Solutions Linear Power Supplies POWER SUPPLY 192มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Accessories - - - - Open Frame
TDK-Lambda Linear Power Supplies 20W 12V 1.7A 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

20 W 115 VAC to 230 VAC 12 VDC 1.7 A 124 mm 124 mm 60 mm
TDK-Lambda Linear Power Supplies 51W 15V 3.4A 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

51 W 85 VAC to 265 VAC 15 VDC 3.4 A 178 mm 124 mm 80 mm Enclosed
TDK-Lambda Linear Power Supplies 30W 5V 6A 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

30 W 115 VAC to 230 VAC 5 VDC 6 A 178 mm 124 mm 80 mm
International Power Linear Power Supplies 175-210V PWR SPLY Made in the USA 329มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

25 W 100 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 230 VAC to 240 VAC 1 Output 175 VDC to 210 VDC 120 mA Chassis 123.7 mm 101.6 mm 53.34 mm Open Frame Industrial

International Power Linear Power Supplies TRIPLE OUT PWR SPLY Made in the USA 129มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

10 W 100 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 230 VAC to 240 VAC 3 Output 5 VDC 2 A 12 VDC to 15 VDC 400 mA Chassis 165.1 mm 101.6 mm 53.34 mm Open Frame Industrial
International Power Linear Power Supplies +24V 1.2A Made in the USA 298มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

29 W 100 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 230 VAC to 240 VAC 1 Output 24 VDC 1.2 A Chassis 123.7 mm 101.6 mm 53.34 mm Open Frame Industrial
International Power Linear Power Supplies TRIPLE OUT PWR SPLY Made in the USA
305มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

15 W 100 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 230 VAC to 240 VAC 3 Output 5 VDC 3 A 12 VDC, 15 VDC 1 A, 800 mA Chassis 260.35 mm 101.6 mm 74.93 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 100-240VAC, 5V 12A 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

60 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 5 VDC 12 A Chassis 228.6 mm 123.7 mm 83.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 24V 4.8A 42มีอยู่ในสต็อก
24018/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

115 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 24 VDC 4.8 A Chassis 228.6 mm 123.7 mm 83.3 mm Open Frame Medical, Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies +/-24V 0.6, 0.6A 27มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

29 W 87 VAC to 264 VAC 2 Output 24 VDC 600 mA - 24 VDC 600 mA Chassis 165.1 mm 101.6 mm 53.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies POWER SUPPLY 52มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

58 W 87 VAC to 264 VAC 2 Output 24 VDC 1.2 A - 24 VDC 1.2 A Chassis 177.8 mm 123.7 mm 74.9 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies +15-15V, 3.4/3.4A 70มีอยู่ในสต็อก
24014/3/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

82 W 87 VAC to 264 VAC 2 Output 15 VDC 3.4 A - 15 VDC 3.4 A Chassis 238.3 mm 123.7 mm 83.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies POWER SUPPLY 48มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

87 VAC to 264 VAC 1 Output 28 VDC 4 A Chassis 228.6 mm 123.7 mm 83.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies +15/-15V, 0.8/0.8A +12 -5 116มีอยู่ในสต็อก
16825/4/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

12 W 87 VAC to 264 VAC 2 Output 12 VDC 1 A - 5 VDC 400 mA Chassis 165.1 mm 101.6 mm 53.3 mm Open Frame Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 28V 2A 46มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

56 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 28 VDC 2 A Chassis 142.7 mm 123.7 mm 74.9 mm Open Frame Medical, Industrial
Bel Power Solutions Linear Power Supplies 24V 3.6A 57มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

86 W 87 VAC to 264 VAC 1 Output 24 VDC 3.6 A Chassis 177.8 mm 123.7 mm 81.3 mm Open Frame Medical, Industrial