วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า - วงจรควบคุมการสลับกระแสไฟ

 วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า - วงจรควบคุมการสลับกระแสไฟ
Switching Regulators are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many Switching Voltage Regulator manufacturers including Analog Devices, Diodes Inc., Intersil, Maxim, Microchip, MPS, STMicroelectronics, Texas Instruments, & more. Please view our selection of switching voltage regulators below.
ผลการค้นหา: 22,120
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ โทโพโลจี แรงดันขาออก กระแสขาออก (1) จำนวนขาออก กระแสนิ่งสงบ การสลับเปลี่ยนความถี่ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ ระดับ การบรรจุ
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 3-V to 65-V, 150-mA ultra-small synchronous buck converter with 6 A IQ 9-VQFN-HR -40 to 150 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 Buck 5 V 150 mA 1 Output 1 uA 200 kHz to 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMR36502 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 Buck 3.3 V 100 mA 1 Output 1 uA 200 kHz to 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMR36501 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 3-V to 36-V, 1-A low-EMI synchronous buck regulator with low IQ 9-VQFN-HR -40 to 150 2,975มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 Buck 3.3 V 1 A 1 Output 250 nA 1 MHz - 40 C + 150 C LMR43610 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 80-V, 1-A synchronous buck converter 2,257มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HSOIC-8 Buck 1 V to 75 V 1 A 1 Output 40 uA 200 kHz to 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMR38010-Q1 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,750มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 Buck 3.3 V 100 mA 1 Output 1 uA 200 kHz to 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMR36501 Reel, Cut Tape
Analog Devices / Maxim Integrated Switching Voltage Regulators 4.5V to 60V, 1.2 A High Efficiency Step-Down Power Module with Integrated Inductor 2,475มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 248
ม้วน: 2,500

SMD/SMT uSLIC-12 Buck 900 mV to 12 V 1 A 1 Output 11 mA 430 kHz to 2.45 MHz - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive, 36-V, 2-A low-EMI synchronous step-down converter with 1.5-uA IQ 14-VQFN-FCRLF -40 to 150 2,990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-14 Buck 5 V 2 A 1 Output 250 nA 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMQ66420-Q1 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,985มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 Buck 5 V 100 mA 1 Output 1 uA 200 kHz to 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMR36501 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 3-V to 65-V, 150-mA ultra-small synchronous buck converter with 6 A IQ 9-VQFN-HR -40 to 150 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 Buck 5 V 150 mA 1 Output 1 uA 200 kHz to 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMR36502 Reel, Cut Tape

Analog Devices / Maxim Integrated Switching Voltage Regulators 5.5V 400mA/1050mA Switching Current 400nA IQ Buck-Boost Converter 1,647มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 166
ม้วน: 2,500

SMD/SMT WLP-8 Buck-Boost 1.8 V to 5.2 V 1 Output - 40 C + 150 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 80-V, 1-A synchronous buck converter 2,352มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HSOIC-8 Buck 1 V to 75 V 1 A 1 Output 40 uA 200 kHz to 2.2 MHz - 40 C + 150 C LMR38010-Q1 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,995มีอยู่ในสต็อก