วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบ LDO

ผลการค้นหา: 35,699
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ แรงดันขาออก กระแสขาออก (1) จำนวนขาออก ขั้ว กระแสนิ่งสงบ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ต่ำสุด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า สูงสุด การกำจัดแรงดันกระเพื่อม / PSRR- ทั่วไป ประเภทขาออก ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม คุณสมบัติ ระดับ การบรรจุ
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Enhanced-product, 500-mA, low-noise, low-IQ, low-dropout regulator with reverse current protection 2,980มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT WSON-6 800 mV to 5.5 V 500 mA 1 Output 400 uA 1.6 V 6.5 V 80 dB Fixed - 55 C + 125 C 170 mV LP5912-EP Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Enhanced-product, 500-mA, low-noise, low-IQ, low-dropout regulator with reverse current protection 2,968มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT WSON-6 800 mV to 5.5 V 500 mA 1 Output 400 uA 1.6 V 6.5 V 80 dB Fixed - 55 C + 125 C 170 mV LP5912-EP Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Enhanced-product, 500-mA, low-noise, low-IQ, low-dropout regulator with reverse current protection 2,965มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT WSON-6 800 mV to 5.5 V 500 mA 1 Output 400 uA 1.6 V 6.5 V 80 dB Fixed - 55 C + 125 C 170 mV LP5912-EP Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Enhanced-product, 500-mA, low-noise, low-IQ, low-dropout regulator with reverse current protection 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WSON-6 3 V 500 mA 1 Output Positive 400 uA 1.6 V 6.5 V 75 dB Fixed - 55 C + 125 C 170 mV LP5912-EP Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Enhanced-product, 500-mA, low-noise, low-IQ, low-dropout regulator with reverse current protection 1,916มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT WSON-6 1.2 V 500 mA 1 Output Positive 400 uA 1.6 V 6.5 V 75 dB Fixed - 55 C + 125 C 170 mV LP5912-EP Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Automotive 150-mA, 40-V, low-dropout (LDO) linear regulator with enable and fast transient response 2,483มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT 1.2 V to 18 V 150 mA 1 Output Positive 18 uA 3 V 42 V 55 dB Adjustable, Fixed - 40 C + 125 C 225 mV TPS7B84-Q1 Reel, Cut Tape

Texas Instruments LDO Voltage Regulators Automotive 500-mA, 40-V, ultra-low-IQ, low-dropout (LDO) linear regulator with power good 8-SO PowerPAD -40 to 150 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SO-8 5 V 500 mA 1 Output Positive 17 uA 3 V 42 V 70 dB Fixed - 40 C + 150 C 360 mV TPS7B86-Q1 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators 1.5-A low-VIN (0.8 V) adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator with power good and enable 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT VSON-10 800 mV to 3.3 V 1.5 A 1 Output 800 mV 5.5 V 60 dB Adjustable - 40 C + 125 C 60 mV TPS74801 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Automotive 150-mA, 40-V, low-dropout (LDO) linear regulator with fast transient response 4,911มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
SMD/SMT SOT-223-4 3.3 V, 5 V 150 mA 2 Output Positive 18 uA 3 V 42 V 55 dB Adjustable, Fixed - 40 C + 125 C 155 mV TPS7B83-Q1 Reel, Cut Tape
Microchip Technology LDO Voltage Regulators High input voltage regulator 4.1 V 5Ld SOT-223 TR 7,990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

SMD/SMT SOT-223-5 4.1 V 100 mA 1 Output Positive 25 uA 4.5 V 55 V 80 dB Fixed - 40 C + 150 C 250 mV Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Automotive 150-mA, 40-V, low-dropout (LDO) linear regulator with fast transient response 2,084มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT 3.3 V, 5 V 150 mA 1 Output Positive 18 uA 3 V 42 V 55 dB Fixed - 40 C + 125 C 230 mV TPS7B83-Q1 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Automotive 500-mA, 40-V, ultra-low-IQ, low-dropout (LDO) linear regulator with power good 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

2.2 V 16 V Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators 50-mA, 16-V, adjustable low-dropout voltage regulator with enable 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT SOT-23-5 1.2 V to 15 V 50 mA 1 Output Positive 2.5 V 16 V 70 dB Adjustable - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape

Texas Instruments LDO Voltage Regulators Automotive 500-mA, 40-V, ultra-low-IQ, low-dropout (LDO) linear regulator with power good 8-SO PowerPAD -40 to 150 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT SO-8 3.3 V 500 mA 1 Output Positive 17 uA 3 V 42 V 70 dB Fixed - 40 C + 150 C 360 mV TPS7B86-Q1 Reel, Cut Tape
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Automotive, 1-A high-accuracy adjustable low-dropout (LDO) linear regulator 2,970มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT SON-8 1.3 V to 5.5 V, 650 mV to 5 V 1 A 1 Output Positive 25 uA 1.7 V 6 V 60 dB Adjustable, Fixed - 40 C + 150 C TPS785-Q1 Reel, Cut Tape