การจัดการพลังงาน ICs

 การจัดการพลังงาน ICs
Power Management ICs (PMIC) are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many PMIC manufacturers including Analog Devices, Infineon, Maxim Integrated, Microchip, onsemi, STMicroelectronics, Texas Instruments, & more. Please view our selection of power management ICs below.

ชนิดของ การจัดการพลังงาน ICs

เปลี่ยนมุมมองหมวดหมู่
ผลการค้นหา: 109,392
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ แรงดันขาออก ค่าความแม่นยำเริ่มแรก
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 80-V, 1-A synchronous buck converter 2,352มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HSOIC-8 1 V to 75 V
Analog Devices / Maxim Integrated Switching Voltage Regulators Supercap Backup Regulator 951มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 96

SMD/SMT TQFN-16 2.5 V to 5.5 V
Texas Instruments Galvanically Isolated Gate Drivers Automotive +/-10-A isolated single-channel gate driver with active protection, and isolated sensing 16-SOIC -40 to 125 3,579มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000
SMD/SMT SOIC-16 3 V to 33 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 5 V

Analog Devices / Maxim Integrated Battery Management 19VIN, 3.5/5.5AOUT 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Buck Charger for USB-C Power Delivery 980มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 98

SMD/SMT FC2QFN-32 12 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 3-V to 65-V, 150-mA ultra-small synchronous buck converter with 6 A IQ 9-VQFN-HR -40 to 150 2,997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 3.3 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive, 36-V, 1-A low-EMI synchronous step-down converter with 1.5-uA IQ 14-VQFN-FCRLF -40 to 150 2,878มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-14 5 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER power converter 4.2-V to 80-V, 2-A, synchronous buck converter 2,192มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HSOIC-8 1 V to 75 V
Texas Instruments Battery Management IC controlled single-cell 2-A buck battery charger with up to 18-V input and ADC 2,738มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT WQFN-18
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER power converter 4.2-V to 80-V, 2-A, synchronous buck converter 2,328มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HSOIC-8 1 V to 75 V
Texas Instruments LDO Voltage Regulators Enhanced-product, 500-mA, low-noise, low-IQ, low-dropout regulator with reverse current protection 2,968มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT WSON-6 800 mV to 5.5 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 3-V to 65-V, 150-mA ultra-small synchronous buck converter with 6 A IQ 9-VQFN-HR -40 to 150 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 5 V
Texas Instruments Battery Management Battery fuel gauge with integrated protector for 1-series to 2 series packs with 1.2-V I/O 2,551มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
SMD/SMT SON-12 26 V

Analog Devices / Maxim Integrated Switching Voltage Regulators 5.5V 400mA/1050mA Switching Current 400nA IQ Buck-Boost Converter 1,647มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 166
ม้วน: 2,500

SMD/SMT WLP-8 1.8 V to 5.2 V
Texas Instruments Battery Management 16-S precision battery monitor, balancer and integrated protector with stacking interface 985มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

SMD/SMT HTQFP-64 5 V

Analog Devices / Maxim Integrated Battery Management 19VIN, 3.5/5.5AOUT 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Buck Charger for USB-C Power Delivery 980มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 98

SMD/SMT FC2QFN-32 12 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 80-V, 1-A synchronous buck converter 2,247มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT HSOIC-8 1 V to 75 V
Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,750มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

SMD/SMT VQFN-9 3.3 V