ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสตรง

 ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสตรง
DC-DC Converters are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many dc-dc converter manufacturers including ABB, CUI Inc., MEAN WELL, Murata, RECOM, TDK-Lambda, Texas Instruments, TRACO, Vicor, XP Power & more.  Please view our large selection of DC-DC Converters below or view our Newest DC-DC Converters page.
ผลการค้นหา: 67,451
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS รูปแบบการติด จำนวนขาออก กระแสไฟขาออก แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ตามที่ระบุ แรงดันไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 กระแสไฟฟ้าขาออก - ช่องที่ 1 อุตสาหกรรม
TRACO Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 30W 18-75Vin 5V 6A 1X1 Metal Case Regulated 355มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole 1 Output 30 W 5 V 6 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 5 Vdc, 15 A, single regulated output, DIP, open frame 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 75 W 5 V 15 A Industrial
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin 5Vout 4A 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole 1 Output 20 W 5 V 4 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 18-36 Vdc input, 5 Vdc, 3 A, single regulated output, DIP, MED 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 15 W 5 V 3 A Medical
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 150W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 12VDC 12.5A 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 150 W 12 V 12.5 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 12 Vdc, 6.25 A, single regulated output, DIP, open frame w/ heat sink 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 75 W 12 V 6.25 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 36-75 Vdc input, 24 Vdc, 0.625 A, single regulated output, DIP, MED 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 15 W 24 V 625 mA Medical
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin 12Vout 1.67A 27มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole 1 Output 20 W 12 V 1.67 A Industrial
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin +/-12Vout 833mA 28มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole 2 Output 20 W 12 V 833 mA Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 36-75 Vdc input, 5 Vdc, 3 A, single regulated output, DIP, MED 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 15 W 5 V 3 A Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 12 Vdc, 6.25 A, single regulated output, DIP, open frame 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 75 W 12 V 6.25 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 28 Vdc, 2.68 A, single regulated output, DIP, open frame 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 75 W 28 V 2.678 A Industrial
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin 15Vout 1.33A 36มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole 1 Output 20 W 15 V 1.33 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 18-36 Vdc input, 24 Vdc, 0.625 A, single regulated output, DIP, MED 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 15 W 24 V 625 mA Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 36-75 Vdc input, 12 Vdc, 1.25 A, single regulated output, DIP, MED 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 15 W 12 V 1.25 A Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole 36มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin +/-24Vout 417mA 33มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole 2 Output 20 W 24 V 417 mA Industrial
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 150W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 24VDC 6.25A 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 150 W 24 V 6.25 A Industrial
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 200W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 24VDC 8.4A 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 200 W 24 V 8.4 A
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 28 Vdc, 2.68 A, single regulated output, DIP, open frame w/ heat sink 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 75 W 28 V 2.678 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 5 Vdc, 15 A, single regulated output, DIP, open frame w/ heat sink 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 75 W 5 V 15 A Industrial
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin +/-15Vout 667mA 35มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Through Hole 2 Output 20 W 15 V 667 mA Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 9-18 Vdc input, 12 Vdc, 1.25 A, single regulated output, DIP, MED 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 15 W 12 V 1.25 A Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 9-18 Vdc input, 5 Vdc, 3 A, single regulated output, DIP, MED 53มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Through Hole 1 Output 15 W 5 V 3 A Medical
XP Power Isolated DC/DC Converters - SMD DC-DC, 2W, Unregulated, SMD 378มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SMD/SMT 1 Output 2 W 5 V