ตัวต้านทานแบบฟิล์มบาง

ผลการค้นหา: 159
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ ความต้านทาน อัตราพลังงาน ความคลาดเคลื่อนยินยอม ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว รูปแบบการสิ้นสุด การบรรจุ
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole MRS16-50 1% RP 82K 4,813มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 82 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape
Vishay / Beyschlag Thin Film Resistors - Through Hole .25watt 10Kohm .1% 10ppm 986มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

UXB0207 Reel, Cut Tape
Vishay / Sfernice Thin Film Resistors - Through Hole 10Mohms 1% 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CNS020 10 MOhms 500 mW (1/2 W) 1 % 10 PPM / C - 55 C + 155 C 300 V 8.38 mm Radial Bulk

Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 50Kohms .1% 15ppm 11มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MRP24 50 kOhms 250 mW (1/4 W) 0.1 % 15 PPM / C - 55 C + 155 C 250 V 2.5 mm 6.3 mm Axial Bulk
Vishay / Sfernice Thin Film Resistors - Through Hole CNS 020 10M 0.02% 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CNS020 10 MOhms 500 mW (1/2 W) 0.02 % 10 PPM / C - 55 C + 155 C 300 V 8.38 mm Radial Bulk
Vishay / Sfernice Thin Film Resistors - Through Hole CNS 020 200K 0.02% 47มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CNS020 200 kOhms 500 mW (1/2 W) 0.02 % 10 PPM / C - 55 C + 155 C 300 V 8.1 mm Radial Bulk
Vishay / Sfernice Thin Film Resistors - Through Hole CNS 020 500K 0.02% 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CNS020 500 kOhms 500 mW (1/2 W) 0.02 % 10 PPM / C - 55 C + 155 C 300 V 8.38 mm Radial Bulk
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole MRS16-50 1% CT 1K2 4,621มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MRS16 1.6 mm Axial Bulk
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 1Mohm 1% 11,662มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 1 MOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 47Kohm 1% 740มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

MRS16 47 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 6.8ohm 1% 4,763มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 68 Ohms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole MRS16-50 1% CT 8K2 4,900มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MRS16 1.6 mm Bulk
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 15Kohm 1% 3,809มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 15 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole MRS16-50 1% CT 3K3 4,826มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MRS16 1.6 mm Axial Bulk
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 3Kohm 1% 3,849มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 3 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 47Kohm 1% 4,225มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 47 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 470ohm 1% 1,668มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

MRS16 470 Ohms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 10ohm 1% 14,356มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 10 Ohms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 2.7Kohm 1% 4,847มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 2.7 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 820ohm 1% 4,953มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 820 Ohms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole MRS16-50 1% CT 27K 4,470มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MRS16 1.6 mm Bulk
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 5.6Kohm 1% 7,144มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 5.6 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole MRS16-50 1% CT 12K 4,565มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MRS16 1.6 mm Bulk
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 220ohm 1% 2,569มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

MRS16 220 Ohms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel
Vishay / BC Components Thin Film Resistors - Through Hole 0.4watt 820Kohm 1% 4,996มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

MRS16 820 kOhms 400 mW 1 % 50 PPM / C - 55 C + 155 C 200 V 1.6 mm 3.6 mm Axial Reel, Cut Tape, MouseReel