เครือข่ายและอะเรย์ของตัวต้านทานกระแสไฟ

ผลการค้นหา: 28,193
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD การบรรจุ ระดับ สินค้า รูปแบบการสิ้นสุด ค่าตัวต้านทานกระแสไฟ ความคลาดเคลื่อนยินยอม ประเภทแผงวงจร จำนวนตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า จำนวนพิน ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ความยาว ความกว้าง ความสูง คุณสมบัติ
Vishay / Dale Resistor Networks & Arrays MSP08C-03 15K 2% EJ e1 334มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube MSP SIP 4
Vishay / Dale Resistor Networks & Arrays SOMC-2003 1K 2% EA e1 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Reel, Cut Tape SOMC 2 %
Vishay / Dale Resistor Networks & Arrays 220Kohms 10pin 2% 264มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube MSP Networks SIP 220 kOhms 2 % Bussed 9 10 100 PPM / C - 55 C + 125 C 25.15 mm 8.89 mm 2.29 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 10Mohms 1% 400:1 ratio 1% 749มีอยู่ในสต็อก
25025/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 10 MOhms 1 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Electro-Films Resistor Networks & Arrays 50ohm L: 150IN AS FIRED 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 10
หลายรายการ: 10

Waffle MTLP Arrays SMD/SMT 50 Ohms - 12 - 55 C + 125 C 150 in 0.03 in 0.01 in
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 1.5Mohms 1% 250:1 ratio 1% 493มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 1.5 MOhms 1 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 2.5Mohms 0.5% 400:1 ratio 0.5% 475มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 2.5 MOhms 0.5 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 2Mohms 1% 500:1 ratio 0.5% 470มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 2 MOhms 1 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 600Kohms 1% 132:1 ratio 1% 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 600 kOhms 1 % Divider 2 3 20 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 21Mohms 1% 210:1 ratio 1% 496มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 21 MOhms 1 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 30Mohms 1% 500:1 ratio 0.1% 395มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 30 MOhms 1 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 15Mohms 0.5% 250:1 ratio 0.5% 490มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 15 MOhms 0.5 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Vishay / Techno Resistor Networks & Arrays 6Mohms 1% 100:1 ratio 1% 494มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel CDMM Voltage Dividers SMD/SMT 6 MOhms 1 % Divider 2 3 10 PPM / C - 55 C + 155 C 11.56 mm x 6.98 mm x 4.24 mm 11.56 mm 6.98 mm 4.24 mm
Analog Devices Resistor Networks & Arrays Matched Precision Resistor Network 1,226มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube LT5401 Networks SMD/SMT 350 Ohms, 700 Ohms 7.5 % Isolated 8 10 25 PPM / C - 40 C + 85 C MSOP-10 3 mm 3 mm 0.86 mm
Analog Devices Resistor Networks & Arrays Matched Precision Resistor Network 390มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube LT5401 Networks SMD/SMT 350 Ohms, 700 Ohms 15 % Isolated 8 10 25 PPM / C - 40 C + 125 C MSOP-10 3 mm 3 mm 0.86 mm
Vishay / Thin Film Resistor Networks & Arrays 2Kohms .1% ABS 0.05% RATIO 7,630มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel MORN Networks SMD/SMT 2 kOhms 0.1 % Isolated 4 8 25 PPM / C - 55 C + 125 C MSOP-8 3 mm 3 mm 1.1 mm
Vishay / Thin Film Resistor Networks & Arrays 1Kohms .1% ABS 0.05% RATIO 7,343มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Reel, Cut Tape, MouseReel MORN Networks SMD/SMT 1 kOhms 0.1 % Isolated 4 8 25 PPM / C - 55 C + 125 C MSOP-8 3 mm 3 mm 1.1 mm
Analog Devices Resistor Networks & Arrays 4x Matched Res Network 11,167มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tube LT5400 Networks SMD/SMT 10 kOhms 0.025 % Isolated 4 8 25 PPM / C - 40 C + 85 C MSOP-E-8 3 mm 3 mm 0.86 mm
Vishay / Thin Film Resistor Networks & Arrays 500/500 .1%ABS .05% RATIO 8,144มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Reel, Cut Tape, MouseReel MPMT Networks SMD/SMT 1000 Ohms 0.1 % Divider 2 3 25 PPM / C - 55 C + 125 C SOT-23 3.05 mm 1.4 mm 1.02 mm
Vishay / Thin Film Resistor Networks & Arrays 1K/2K .1%ABS .05% RATIO 6,470มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Reel, Cut Tape, MouseReel MPMT Networks SMD/SMT 1 kOhms, 2 kOhms 0.1 % Divider 2 3 25 PPM / C - 55 C + 125 C SOT-23 3.05 mm 1.4 mm 1.02 mm
Panasonic Resistor Networks & Arrays Resistor Array Chip 4 elements 152,230มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Reel, Cut Tape, MouseReel EXB-V Arrays SMD/SMT 330 Ohms 5 % Isolated 4 8 200 PPM / C - 55 C + 125 C 5.1 mm 2.2 mm 0.7 mm AEC-Q200
Vishay / Beyschlag Resistor Networks & Arrays 50 / 5K ohms AEC-Q200 1,493มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Reel, Cut Tape, MouseReel ACAS 0606 AT Arrays SMD/SMT 50 Ohms, 5 kOhms 0.1 % Isolated 2 4 25 PPM / C - 55 C + 155 C 0606 (1616 metric) 1.5 mm 1.6 mm 0.45 mm AEC-Q200