ตัวต้านทานชนิดเซรามิคแบบผสม

 ตัวต้านทานชนิดเซรามิคแบบผสม
Ceramic Composition Resistors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many ceramic composition resistor manufacturers including KOA, Ohmite, TE Connectivity & many more. Please view our large selection of ceramic composition resistors below.

Trying to find a ceramic composition resistor based on the color bands? Our resistor color code calculator gives you the resistor value you need and a full list of matching resistors available on our site.
ผลการค้นหา: 1,814
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ รูปแบบการสิ้นสุด ความต้านทาน อัตราพลังงาน ความคลาดเคลื่อนยินยอม อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว คุณสมบัติ การบรรจุ
TE Connectivity / Holsworthy Ceramic Composition Resistors HPCR 0819 A 10% 470R Std T&R 818มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HPCR Axial 470 Ohms 2 W 10 % 1.1 kV - 800 PPM / C - 55 C + 230 C 7.9 mm 19.1 mm Reel, Cut Tape
TE Connectivity / Holsworthy Ceramic Composition Resistors HPCR 0819 A 10% 82R Std T&R 957มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HPCR Axial 82 Ohms 2 W 10 % 1.1 kV - 800 PPM / C - 55 C + 230 C 7.9 mm 19.1 mm Reel, Cut Tape
TE Connectivity / Holsworthy Ceramic Composition Resistors HPCR 0819 A 10% 820R Std T&R 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HPCR Axial 820 Ohms 2 W 10 % 1.1 kV - 800 PPM / C - 55 C + 230 C 7.9 mm 19.1 mm Reel, Cut Tape
TE Connectivity / Holsworthy Ceramic Composition Resistors HPCR 0819 A 10% 8R2 Std T&R 950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HPCR Axial 8.2 Ohms 2 W 10 % 1.1 kV - 800 PPM / C - 55 C + 230 C 7.9 mm 19.1 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 56ohm 10% MELF 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 56 Ohms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 4.7kOhm 10% MELF 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 4.7 kOhms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 10kOhm 10% MELF 965มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 10 kOhms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 3.3kOhm 10% MELF 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 3.3 kOhms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 10kOhm 10% AXIAL 370มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 10 kOhms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 100ohm 10% MELF 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 100 Ohms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 180ohm 10% MELF 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 180 Ohms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 150ohm 10% AXIAL 485มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 150 Ohms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 8.2kOhm 10% AXIAL 488มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 8.2 kOhms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 470ohm 10% MELF 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 470 Ohms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 220ohm 10% AXIAL 468มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 220 Ohms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 820ohm 10% MELF 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 820 Ohms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 470ohm 10% AXIAL 387มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 470 Ohms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 100ohm 10% AXIAL 371มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 100 Ohms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 1kOhm 10% AXIAL 386มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 1 kOhms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 1.5kOhm 10% AXIAL 468มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 1.5 kOhms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 400VDC 1kOhm 10% MELF 990มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

OUM SMD/SMT 1 kOhms 1 W 10 % 400 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 4.6 mm 14.6 mm Reel, Cut Tape
Ohmite Ceramic Composition Resistors 1W 300VDC 47ohm 10% AXIAL 473มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

OU Axial 47 Ohms 1 W 10 % 300 V - 3000 PPM / C - 55 C + 200 C 5 mm 15.5 mm Bulk
TE Connectivity / Holsworthy Ceramic Composition Resistors HPCR 0819 A 10% 680R Std T&R 993มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HPCR Axial 680 Ohms 2 W 10 % 1.1 kV - 800 PPM / C - 55 C + 230 C 7.9 mm 19.1 mm Reel, Cut Tape
TE Connectivity / Holsworthy Ceramic Composition Resistors HPCR 0819 A 10% 390R Std T&R 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HPCR Axial 390 Ohms 2 W 10 % 1.1 kV - 800 PPM / C - 55 C + 230 C 7.9 mm 19.1 mm Reel, Cut Tape
TE Connectivity / Holsworthy Ceramic Composition Resistors HPCR 0819 A 10% 68R Std T&R 1,983มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

HPCR Axial 68 Ohms 2 W 10 % 1.1 kV - 800 PPM / C - 55 C + 230 C 7.9 mm 19.1 mm Reel, Cut Tape